Moravská národní obec – Za Moravu! » BRNO – Reportáž ze 6. ročníku Dne za Moravu

BRNO – Reportáž ze 6. ročníku Dne za Moravu

1. října 2011 se v Brně uskutečnil již 6. ročník Dne za Moravu. Akce se konala za účelem připomenutí první písemně dochované zmínky o Moravanech, která pochází z podzimu roku 822 | přesné datum není známo |, a oslavě 601. výročí zvolení moravského markraběte Jošta římským králem, jenž se událo právě 1. října 1410. Letošní Den za Moravu byl první událostí, která probíhala v součinnosti s městskými slavnostmi. Účastníci se začali scházet kolem deváté hodiny v Denisových sadech, kde všechny úvodním slovem přivítal Bc. Adam Vašíček | VV MNO |. Poté již nic nebránilo zahájení letošního ročníku a na řadu přišel první bod programu — Moravské jitro s písničkou a tradiční Výroční pochod Moravanů | 822 – 2011 |.

 

Průvodu se zúčastníly páry hanáckého folklórního souboru Koštéř, mužský sbor Slováckého sdružení Lanštorfčané z Ladné a členové Královského řádu moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana. Díky přítomnosti těchto spolků se nám naskytla jedinečná možnost, kdy jsme mohli obdivovat krásu krojů z Hané, Podluží a symboly řádu moravských rytířů. V zástupu Moravanů bylo možné spatřit i skupinu lidí ze Slovenska, kteří nás přijeli podpořit.
     V 9.30 hodin se pochod za rytmického doprovodu bubnů vydal na Zelný trh. V čele byl nesen transparent našeho občanského sdružení s nápisem ZA MORAVU!, rok 822, který značí první písemnou zmínku o Moravanech, a znak Moravské národní obce. Celý průvod byl veden třemi vlajkonoši. Dvě sličné dívky, Nicol Durajová | MNO | a Diana Kubečková | MNO |, nesly žluto-červené moravské vlajky s moravskou orlicí. Třetí vlajku, modrou markraběcí standartu s moravskou orlicí, nesl Mgr. Jan Studeník | VV MNO |. Na Zelném trhu mužský sbor zazpíval moravské písně. Průvod následovně za velkého zájmu kolemjdoucích prošel náměstím až ke Staré radnici, kde nám sbor opět zazpíval. Poté se všichni účastníci akce (cca přes 200 lidí, kteří nesli spoustu žluto-červených bikolór), přemístili před Novou radnici – bývalou moravskou zemskou sněmovnu, kde Petr Bičan | VV MNO | přečetl Deklaraci Moravanů.


 

Transparent MNO


Denisovy sady


Nicol Durajová a Diana Kubečková


Moravánci


Lanštorfčané


Hanačka


Moravští rytíři


Podlužák


Zelný trh


Diana Kubečková


Nicol Durajová, Jan Studeník a Diana Kubečková


Rozdávání letáků


Krojovaní


Petr Bičan


 

V 10.30 hodin byl Výroční pochod Moravanů očekáván organizátory probíhajících městských slavností na náměstí Svobody. Zde stovky lidí utvořili průchod a několikanásobným aplausem procházející zástup moravských patriotů přivítali, což byl opravdu nádherný a neopakovatelný pocit. Moderátor slavností představil MNO a připomenul důvody konání Dne za Moravu. Po opuštění zaplněného náměstí pochod prošel k Joštově ulici až na Moravské náměstí, kde byl před Moravskou galerií zakončen proslovy představitelů některých promoravských organizací. Za Moravský národní kongres | MNK | vystoupil Ing. Josef Pecl, CSc., za politickou stranu Moravané | PSM | Ing. Milan Trnka a za Moravské rytíře | KŘMR sv. RaK | Ing. Jiří Drápela, kancléř řádu. Bc. Michal Szymeczek z Moravské národní obce přečetl zdravici Mgr. Róberta Švece, nepřítomného předsedy Slovenského hnutí obrody | SHO |. Závěrečnou řeč pronesl Ing. Jaroslav Krábek, předseda Moravské národní obce. Nutno dodat, že celý moravský pochod úspěšně moderoval Bc. Adam Vašíček | VV MNO |.


 

Náměstí Svobody


Joštova ulice


Hanačky z Koštéře


Nicol Durajová


Michal Szymeczek


Moravská flétna


 

Druhá část Dne za Moravu — Ukázka kultury Moravanů — probíhala na náměstí Svobody mezi 11.30–12.15 hodin. Zde bylo moravskými žluto-červenými vlajkami a transparentem ZA MORAVU! ozdobeno pódium. Z něj představil náš moderátor stovkám přihlížejících diváků Moravskou národní obec, Den za Moravu a účinkující soubory – Koštéř z Hané, mužský sbor Lanštorfčané z Ladné a cimbálovou muziku Sylván z Brna.


 

Adam Vašíček


Soubor Koštéř


Lanštorfčané


Lanštorfčané


 

Třetí část Dne za Moravu — Moravské odpoledne v Moravské galerii — se odehrávala na nádvoří Místodržitelského paláce na Moravském náměstí od 12.25 do 14.30 hodin. Krojované soubory se zde střídaly s kapelou Kántry Roháči ze Šternberka. Mezitím probíhala burza moravik (vlajky, trička, knihy a nálepky). Pro účastníky bylo připraveno menší pohoštění (buchty a palačinky), které vlastnoručně zhotovily ženy z MNO a MNK-Medlánky. Vladimír Novotný, člen Výkonného vedení MNO, zde v náhradním termínu předal Tomáši Ševčíkovi z MNO Slovácko-Valašsko cenu Moravské národní obce ve formě knihy Vládcové Moravy, která byla oceněním za úspěchy naší vlajkové iniciativy na Valašsku.


 

Cimbálová muzika Sylván


Cimbálová muzika Sylván


Předávání ceny Tomáši Ševčíkovi


 

Čtvrtá část dne — Pietní akt — se nesla v duchu moravského markraběte Jošta, a to ve dvou rovinách. Ing. Jaroslav Krábek, předseda MNO, a Vladimír Novotný, člen Výkonného vedení MNO, položili za zvuku bubnů kytici u sochy moravského markraběte Jošta, která se nalézá na průčelí Moravské galerie. Následně se zmínění vedoucí představitelé MNO přemístili do blízkého kostela sv. Tomáše, kde proběhl neveřejný pietní akt. Předseda MNO položil na hrob moravského markraběte a římského krále Jošta kytici naaranžovanou v moravských zemských barvách, ovázanou stuhou s nápisem Moravská Národní Obec. Přítomni byli krojovaní Hanáci a Hanačky z Koštéře, několik členů MNO, včetně tří hlavních vlajkonošů, kteří vzdali hold úklonou. Po pietním aktu následovala v Moravské galerii komentovaná prohlídka výstavy Moravská národní galerie – 194 let od založení s volným vstupem.


 

Pietní akt


Jaroslav Krábek a Vladimír Novotný


Kostel sv. Tomáše


U hrobu markraběte Jošta


Kytice MNO


 

Na závěr dne jsme se sešli s cca padesáti Slezany z Ruchu Autonomii Śląska | RAŚ |, kteří přijeli do Brna z Horního Slezska v Polsku. Bohužel, přijeli těsně po konci Výročního pochodu Moravanů, shlédli však vystoupení na náměstí Svobody a Moravském náměstí. Po odpolední prohlídce města zašli spolu s některými účastníky Dne za Moravu do vinárny. Vládla zde pohodová a přátelská atmosféra a bez problémů jsme si porozuměli. Hluboko do noci jsme zpívali moravské i slezské lidové písničky. Něco jsme zvládli zazpívat i společně, například některé písně od Jaromíra Nohavici. Věříme, že se Slezanům u nás na Moravě líbilo a že příští rok přijedou zas.


 

Slezané s Moravany


Slezané s Moravany


 

Závěrem můžeme jen konstatovat, že i letos byl festival Dne za Moravu vydařený a účast moravských patriotů minimálně stejná jako v roce 2010. Ohlasy kolemjdoucích byly kladné a stovky letáků (A5), jenž informovaly o našem občanském sdružení a tomto významném dnu, byly rozdány. Kdo tuto brožuru náhodou neobdržel, může si ji na památku stáhnout z tohoto odkazu jako oboustranný tisk na přeložení. pozn. *
     Den za Moravu byl prezentován v ČTK, Právu, Deníku, Lidových novinách, ČRo Brno, rádiu Čas a na různých webových portálech včetně Teletextu ČT i PRIMA. Objevil se rovněž v polském regionálním tisku — Nowiny Rybnik.
     Hlavním fotodokumentátorem akce byl Tomáš Ševčík | Vyzj-Art | z Místního sdružení MNO Slovácko-Valašsko, jehož album můžete shlédnou níže. Videozáznam MNO bude pro zájemce distribuován ve formě DVD na některém z příštích setkání Moravské národní obce. Ještě jednou děkujeme všem účastníkům, účinkujícím a organizátorům za zdárný průběh Dne za Moravu — největší promoravské události roku.


 

Vaše Moravská národní obec

 
 
 

pozn. * Při distribuci plakátů došlo před akcí k několika nepatrným změnám. Ačkoliv bylo v programu uvedeno, že vystoupí CM Galán z Podluží, nakonec se hudebního doprovodu ujala CM Sylván z Brna. Rovněž označení country skupina Roháči bylo zavádějící — budilo dojem, že se jedná o českou kapelu z Lokte, správně mělo být uvedeno Kántry Roháči ze Šternberka. Za chyby v programu se účastníkům omlouváme.

 
 
 
FOTOGALERIE | 321 fotografií
 
1     | Denisovy sady |
2     | Zahájení pochodu — příchod na Zelný trh |
3     | Zelný trh — příchod na Dominikánské náměstí |
4     | Dominikánské náměstí — příchod na náměstí Svobody |
5     | Náměstí Svobody — příchod na Moravské náměstí — projevy |
6     | Kulturní program na náměstí Svobody — Slezané — pietní akt na Moravském náměstí |
7     | Pietní akt — kostel sv. Tomáše — předávání ceny |

redakce | vloženo: 8. 10. 2011, 23:12

komentáře (1)

 1. Redakce

  BRNO – Pozvánka na Den za Moravu
  DEN ZA MORAVU 2011 – Poděkování předsedy MNO
  BRNO – Reportáž ze 6. ročníku Dne za Moravu

   
   
   
  MÉDIA O NÁS
   

  Moravskou kulturu a dějiny uctili v Brně lidé s vlajkami i kroji
  Den za Moravu v Brně
  OBRAZEM: Den za Moravu
  Samostatná Morava
  Co łączy Ślązaków i Morawian? Znacznie więcej, niż sądzimy
  Den za Moravu 2011

   
   
   

  Videa od uživatele sXe114
   
  2/16
   

   
  4/16
   

   
  9/16
   

   
   
   
  Videa od uživatele simyfren
   
  1/2
   

   
  2/2
   

   

Odpovědět