MALÝ CHLUM – Výstup moravských patriotů a něco navíc

Je sobota 14. září 2013 a členové MNO Blanensko: Vladimír Novotný, Antonín Šev­čík, Jaroslav Zaoral, Michael Doskočil, si v 10.00 hodin dali sraz u železniční stanice Doubravice nad Svitavou. Proč tomu tak je? Na předchozím setkání jsme se dohod­li, že uspořádáme Výstup moravských patriotů na Malý Chlum a připravíme „speciál­ní akci“. Kousek od stanice jsme našli přístřešek, kde jsme provedli přípravy „spe­ciální akce“, kterých se ujal zejména Jaroslav. Jelikož nám počasí nebylo příliš na­kloněné, k místu jsme raději dojeli auty. V osadě Huť sv. Antonie, která je sou­částí vesnice Obora, jsme opustili naše motorové oře a dál se vydali pěšky na Malý Chlum.

 
     Cestou na vrchol mírně mrholilo a Antonín si proto navlékl zelenou pláštěnku, načež byl označen za „partyzána a dědečka hříbečka“. Naše odhodlání bylo ale silnější a postupovali jsme vesele dál. Pod samotným vrcholem jsme zahléd­li rozhlednu, která v kontrastu s okolím a počasím, vypadala jako „americké opevnění ve Vietnamu“. Zlé jazyky tvrdí, že je to největší posed v republice. Dle přidělané cedulky „Na vlastní nebezpečí!“ jsme vylezli po žebřících na rozhlednu. Vladimír myslel na vše. V chladnějším a větrném počasí přispěchal na pomoc s „Moravským penicilinem“, jehož obal hlásal „Kdo lék z Moravy užívá, mnoha let sa dožívá“. Nádherný rozhled po okolní krajině se nám velmi líbil. Počasí se umoudřilo a nad Chlumem se rozjasnilo. Snad se o to postarali patroni Moravy svatí Cyril a Metoděj.
Poté jsme obešli vrchol kopce a místa zbytků halštatského hradiště, která se tu nalézají. Po obhlídce hradiště a ruin opevnění jsme odcházeli zpátky k nedaleké rozhledně. Když se zčistajasna začala objevovat maskovaná vojenská auta, včetně žluto-bílého terénního vozidla označeného písmeny TAI, my hrdí moravští vlastenci jsme se nezalekli.
 
„Hejtman Vladimír z Blanska zavelel k útoku, vrchní vlajkonoš Antonín z Habrůvky rozvinul a pozvedl moravskou žluto-červenou vlajku a holýma rukama jsme šli všichni společně na zteč. Vojáci prchli na rozhlednu a my jsme obsadili jejich vozy. Po vzájemné dohodě jsme opustili bojiště a interventi Moravu. Takže jsme položili základ novodobé moravské le­gendě, kterak chrabří Moravané z Blanenska zahnali nájezdníky a zachránili moravskou zem.“ 🙂
 
Cestou zpět k našim autům byl krásný výhled na sousední Velký Chlum (463.5 m n. m.), který je paradoxně menší než Malý Chlum (488,6 m n. m.). Tyto kopce jsou místními označovány jako „Moravská prsa“ nebo „Moravský Říp“. Na úpa­tí Malého Chlumu v bývalém lomu jsme marně pátrali po trilobitech, kteří byli s humorem nám vlastním, označeni za „pra pra pra prapředky nás Moravanů“. Vladimír našel, jak sám řekl, jen současného živého „trilobita“.
 
Než jsme odjeli z osady, Vladimír, předseda místního sdružení, předal Antonínovi a Michaelovi nové průkazky členů MNO a všem i trička MNO „Za Moravu!“. Poté jsme vyrazili do Černé Hory na menší výjezdní jednání našeho místního sdružení. Zde jsme probrali naši společnou účast na akci Moravské národní obce — Den za Moravu (5. 10. 2013), včetně její organizační podpory. Další možné aktivity našeho místního sdružení, co lze dále zlepšit i to, že příští setkání bude v Letovicích, 10. ročník Putování Moravou (květen / červen 2014), 1. ročník Výstupu moravských patriotů na Malý Chlum (2014), informace o dění v MNO a jiné. Naše sdružení má mimo jiné kamarádské vztahy s partou moravských studentů, kteří vydávají „Moravský recesistický občasník Verum Moraviano“. Podrobné informace o blížící se finální podobě a pro­vedení „speciální akce“ budou zveřejněny. Závěrem lze jen říci, že naše výprava byla velice povedená a panovala vese­lá nálada.

Členové MNO Blanensko

 
 
 

Velký Chlum a Malý Chlum jsou místními označovány jako Moravská prsa nebo Moravský Říp

 
V osadě Huť sv. Antonie, zleva: J. Zaoral, M. Doskočil, V. Novotný, A. Ševčík

 
Rozhledna v kontrastu s okolím a počasím vypadala jako americké opevnění ve Vietnamu

 
Nádherný rozhled po okolní krajině se nám velmi líbil

 
Vojáci prchli na rozhlednu a my jsme obsadili vozy interventů

 
Intervenční vojska opouští spěšně Moravu

 
Sousední Velký Chlum

 
Lom na úpatí Malého Chlumu, kde jsme marně hledali pra předky Moravanů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *