OLOMOUC – prohlídka Muzea Olomoucké Pevnosti

Pokud budete trávit svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v Olomouci nebo jejím okolí, přijeďte se podívat do Muzea Olomoucké Pevnosti. Dozvíte se mnohé o historii této unikátní pevnosti a to za zvýhodněných podmínek, které jsme pro Vás vyjednali.
Vznik a vývoj této pevnosti je i historií samotné Olomouce. Toto kouzelné moravské město se vyvíjelo na základech Olomouckého hradu a postupného spojování kupeckých osad okolo. Poznávejte osud města v průběhu věků, třicetiletou válku, dobu Marie Terezie až po období napoleonských válek.
Spolek Muzeum olomoucké pevnosti již přes 10 let opravuje Korunní pevnůstku – unikátní památkově chráněný areál olomoucké bastionové pevnosti. V muzeu je možné navštívit na našem území unikátní prachárnu, k vidění jsou tu mimo jiné fotografie, nákresy vojenských map i archeologické nálezy. V prvním patře je vystaven sádrový model Olomouce jako pevnosti z poloviny 18. století od akademického sochaře Jiřího Žlebka.
Muzeum olomoucké pevnosti není standardní muzeum, ale celý objekt je sám o sobě velmi cenným exponátem.

Děkujeme za vstřícnost ředitelce spolku paní Dagmar Lenertové.
Pevnost Olomouc

Marek Kuchtík
Moravská národní obec

Dělostřelecký sklad
Model

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *