BRNO – Pozvánka na Den za Moravu

Písně Leoše Janáčka, skladby složené jako hold zemi Moravě, průvod Moravanů, ukázka lidových krojů, burza moravik, odborná přednáška a další — to vše nabídne Den za Moravu, který proběhne již po jedenácté v sobotu 1. října 2016 v Brně. Slavnost začíná v 10.30 hodin v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí, kde bude za zpěvu písní uctěn zde pochovaný Jošt Lucemburský, markrabě moravský, od jehož zvolení králem římským uplyne přesně 606 let. Za víření bubnů a pod zem­skými praporci vyjdou v 11.30 hodin účastníci od kostela do ulic. Zastávky se zpě­vy proběhnou na pěti náměstích. Akce bude zakončena ve 12.30 hodin přednáškou v kostele sv. Michala, blízko někdejší sněmovny moravských zemských stavů.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Pozvánka na Den za Moravu“

BRNO – Den za Moravu 2015

Vážení přátelé, poděkování patří všem moravským patriotkám a patriotům za účast na překrásné slavnosti Den za Moravu, která se konala v sobotu 3. října 2015 již po desáté v Brně. Této oslavy Moravy a moravanství se účastnilo několik stovek osob. Kulturní program měl díky vystupujícím souborům a zkušené moderátorce vysokou úroveň. Zvláštní uznání patří všem přátelům, kteří se podíleli na zdárné organizaci této slavnosti. Poděkování patří též mediálním partnerům a všem radnicím, které informovaly o Dni za Moravu. Už nyní si Vás dovolujeme pozvat na podobnou slav­nost, která se bude konat příští rok na konci měsíce května v Olomouci pod náz­vem Moravský den. Budeme se těšit na setkání s Vámi.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Den za Moravu 2015“

BRNO – Pozvánka na Den za Moravu

Spolek Moravská národní obec pořádá, při příležitosti výročí 1193 let od první pí­semné zmínky o Moravanech, 605 let od zvolení moravského markraběte Jošta řím­ským králem a 30 let od vzniku spolku, tradiční Den za Moravu.
Jubilejní 10. ročník se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, za účasti představitelů moravské aristokracie a německy mluvících Moravanů. Moderuje Petra Eliášová.
Akce se uskuteční v sobotu 3. října 2015 v Brně. Sraz v 10.00 hodin na Morav­ském náměstí u kostela sv. Tomáše. Událost najdete také na facebooku.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Pozvánka na Den za Moravu“

BRNO – Den za Moravu 2014

V sobotu 27. září 2014 se v Brně uskutečnil již 9. ročník moravských slavností, po­řádaných Moravskou národní obcí pod názvem Den za Moravu. Již podruhé s pod­porou Jihomoravského kraje a pod záštitou hejtmana JUDr. Michala Haška. Od půl desáté vítal na Moravském náměstí účastníky zpěvem mužácký sbor Lanštorfčané. Následný program byl zahájen koncertem v kostele sv. Tomáše, kde se uskutečnil i pietní akt u hrobu moravského markraběte a římského krále Jošta Lucemburského. Vystoupil zde s pozdravem i Jan hrabě Podstatzký-Lichtenstein a Mgr. Marek Šlapal, radní Jihomoravského kraje.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Den za Moravu 2014“

BRNO – Pozvánka na Den za Moravu

Moravská národní obec pořádá 9. ročník moravské slavnosti DEN ZA MORAVU kona­né při příležitosti 1192 let od první písemné zmínky o Moravanech a 604 let od zvo­lení moravského markraběte Jošta římským králem. Moderuje Petra Eliášová, roz. Polzerová, manažerka komunikace Českého rozhlasu Brno. Slavnost se uskuteční v sobotu 27. září 2014 v Brně na Moravském náměstí od 9.30 hodin. Den za Moravu je oslavou kultury, tradic a současného i budoucího života Moravy. Slavnost se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška.
 
Pokračovat ve čtení „BRNO – Pozvánka na Den za Moravu“

BRNO – Den za Moravu 2013

Moravské slavnosti, pořádané každý rok na přelomu září a října Moravskou národní obcí, o. s., se konaly dne 5. října 2013 již poosmé pod tradičním názvem Den za Moravu. Letos poprvé zaštiťované hejtmanem Jihomoravského kraje, panem JUDr. Michalem Haškem. Moravské slavnosti umožňují setkání lidí se zájmem o Moravu, její historii, kulturu a tradice. Cílem těchto slavností je především připomenout významnou historii a tradice Moravy a posílit zájem veřejnosti o jejich poznávání. Také z tohoto důvodu jsou na slavnostech prezentovány folklorní soubory a pěvecké sbory, historická sdružení a soubory, které svými vystoupeními připomínají význam­né milníky moravské historie.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Den za Moravu 2013“

BRNO – Pozvánka na Den za Moravu

Občanské sdružení Moravská národní obec pořádá v sobotu 5. října 2013 v Brně již 8. ročník tradičního Dne za Moravu. Festival si klade za cíl připomenutí významných událostí v historii i současnosti Moravy. Úvodní část Dne za Moravu je zahájena Výročním pochodem Moravanů. Průvod ulicemi centra Brna má sloužit jako připo­mínka první písemné zmínky o Moravanech z podzimu roku 822. Následuje pietní akt v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí u hrobu markraběte Jošta, který byl dne 1. října 1410 zvolen římským králem. Účast zde přislíbili vzácní hosté — JUDr. Richard hrabě Belcredi a Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Pozvánka na Den za Moravu“

Na YouTube byl zveřejněn film Den za Moravu 2012

Jsou to již necelé tři měsíce, kdy v Brně proběhl Den za Moravu, největší promoravský festival roku, pořádaný naším občanským sdružením. Protože nebyla sepsána textová reportáž, předkládáme vám nyní dokumentární audiovizuální snímek, který natočil a sestříhal Ing. Karel Švec z MNO. Film (délka 76 min.)
 
Foto 1 (9 snímků)
Foto 2 (31 snímků)
Foto 3 (62 snímků)
Pokračovat ve čtení „Na YouTube byl zveřejněn film Den za Moravu 2012“

BRNO – Pozvánka na Den za Moravu

Občanské sdružení Moravská národní obec pořádá v Brně v sobotu 29. září 2012 tradiční DEN ZA MORAVU — největší promoravský festival roku.
 
Vzácný host: Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly.
 
Festival proběhne (v rámci brněnských Slavností vína) u příležitosti uplynutí 1190 let od první písemné zmínky o Moravanech z roku 822 a výročí 602 let od zvolení moravského markraběte Jošta římským králem (1. října 1410).
Pokračovat ve čtení „BRNO – Pozvánka na Den za Moravu“