Putování Moravou – Reportáž z větrného sopečného Bruntálska

Člověk míní, příroda mění. Parafráze známého rčení zcela vystihuje výlet z cyklu Putování Moravou, na který jsme vyrazili v sobotu 14. listopadu 2015. V plánu byla prohlídka Bruntálu a následně výšlap mezi sopky v okolí, který zahrnoval výstup na Venušinu sopku, ukončený ve Valšově. Ošleháni silným větrem jsme ovšem usoudi­li, že trasu zkrátíme, a tak jsme po prohlídce centra Bruntálu vyrazili „jen“ na bliž­ší vyhaslou sopku, Uhlířský vrch s poutním kostelem Panny Marie Pomocné. I zkrá­cený výlet ovšem stál za to. Když si odmyslíme vítr, tak slunečné počasí umožnilo krásný výhled nejen na ostatní sopečné vrcholy Bruntálska, ale v dáli byl dobře vidět i Praděd a další jesenické hory.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Reportáž z větrného sopečného Bruntálska“

Putování Moravou – Krajem vyhaslých sopek

Další výlet ze série Větrání se uskuteční 14. listopadu 2015 a bude do nejstaršího města a mezi nejmladší sopky. Tím městem je starobylý Bruntál, založený v době, kdy vznikalo Moravské markrabství. V jeho okolí se tyčí několik vyhaslých čtvrto­horních sopek. Na jednu z nich, Venušinu, účastníci vystoupají za účelem rozhledu po kraji. Podobně jako cesta na Hřebečsko to výlet nebude nejlehčí. Na turisty čeká sedmnáctikilometrová trasa mezi Bruntálem a Valšovem. Nejprve si „větrači“ pro­hlédnou historické centrum Bruntálu a poté již zamíří mezi vrchy Nízkého Jeseníku.
 
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Krajem vyhaslých sopek“

Putování Moravou – Reportáž z výletu na podzimní Hřebečsko

Pestrou škálu podzimních barev nabídl v poslední říjnovou sobotu výlet, jehož trasa vedla přes kopce a údolí mezi Městečkem Trnávkou a Moravskou Třebovou na Hře­bečsku. Pětice účastníků si užila jak mlhy jako mléko, tak hřejivých slunečních pa­prsků, které prorážely barevné koruny stromů. Už ve vlaku bylo jasné, že začátek výletu bude dost tajemný. Z oken nebylo téměř nic vidět, údolí mezi Prostějovem a Chornicemi halila hustá mlha a krajina pod hradem Cimburkem na tom nebyla ji­nak. Zříceniny hradu i přes mlhu výletníci v doprovodu moravských barev dosáhli bez problémů, jen výhled z něj byl podobný jako před dvěma týdny z rozhledny na Velkém Kosíři, tedy žádný. Nicméně na fotkách vypadá zamlžený hrad velmi dobře.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Reportáž z výletu na podzimní Hřebečsko“

BRNO – Reportáž ze slavnostního odhalení sochy markraběte Jošta

Dne 28. října 2015 byla na Moravském náměstí v Brně, za hojné účasti občanů i po­litiků, odhalena socha „alegorie Odvahy“, na počest Jošta Lucemburského, markra­běte moravského. Škoda jen, že z titulatury na destičce pod sochou zmizelo slovo „moravského“ a z projektu pak šachovaná orlice na kulatém štítu, kterou nahradily paprsky slunce. Autor jezdecké sochy, pan Jaroslav Róna, ji ve svém návrhu měl, aby tak dle svých slov udělal „Moravanům radost“, ale kdosi mu to rozmluvil (so­chař nechtěl jmenovat), že se údajně neví, jaký měl Jošt erb. Na štítu jezdce mohl klidně zůstat jednoduchý obrys šachované orlice jako personifikace Moravy.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Reportáž ze slavnostního odhalení sochy markraběte Jošta“

Putování Moravou – Reportáž z Výstupu na rozhlednu Brdo

Letošní druhý ročník výstupu na nejvyšší horu moravských Chřibů — Brdo s rozhled­nou — na den výročí vzniku československého státu a den sv. Rostislava Morav­ského (28. října 2015) se neobyčejně vydařil. Počasí bylo pěkné, slunečné, jen tro­chu větrno. Většina z nás vyrazila z rozcestí Bunč mezi Kostelanami, Zdounkami a Modrou, někteří jedinci si troufli na příkřejší výšlap z Roštína. Rozhlednu v tento den pravidelně navštěvuje spousta lidí z celého okolí. Ráno se chodí spíše bez vla­jek, kolem poledne někteří nesli československé (dnes české státní) vlajky k uctění státního svátku. Moravské žluto-červené vlajky tak příjemně dotvářeli atmosféru této lidové akce.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Reportáž z Výstupu na rozhlednu Brdo“

Putování Moravou – Reportáž z Výstupu na Velký Kosíř

Výšlap se v sobotu 17. října 2015 vydařil. Na cestu se vydala patnáctka lidí, převáž­ně studentů a školáků. Celou dobu skupinu provázela moravská vlajka jednoho z účastníků — příznivce Moravské národní obce. Alespoň zvenčí si účastníci prohlédli pamětihodnosti v Drahanovicích. Rozhledna na vrcholu Kosíře sice tentokrát moc dobrý výhled nenabídla, ovšem táborák pod rozhlednou byl velmi příjemný. Při ses­tupu k nejbližší vlakové zastávce pak skupina obdivovala podzimní krajinu, zejmé­na v okolí národní přírodní památky Státní lom. Po celý výlet přálo turistům počasí, drobné kapky deště spadly z nebe až v závěru cesty v Čelechovicích na Hané.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Reportáž z Výstupu na Velký Kosíř“

Putování Moravou – Hřebečskem z Městečka Trnávky do Mor. Třebové

Přestože turistická sezona již skončila a podzim je v plném proudu, přijměte po­zvání na další pokračování seriálu Putování Moravou. Dne 31. října 2015 je v plá­nu dvanáctikilometrová cesta údolími a lesy Hřebečska mezi Městečkem Trnávkou a Moravskou Třebovou. Dvanáct kilometrů je pouze „základ“. Nebude-li před vý­letem pršet, je možné si trasu zpestřit o výstupy ke zřícenině hradu Cimburk nebo k rozhledně Pastýřka. I v „základu“ ovšem výlet nabídne řadu zajímavostí, napří­klad lidovou architekturu na přechodu Hřebečska a Malé Hané, upomínky na stavbu tzv. Hitlerovy dálnice, studánku V Pekle nebo památky moravskotřebovské městské památkové rezervace.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Hřebečskem z Městečka Trnávky do Mor. Třebové“

BRNO – Slavnostní odhalení sochy markraběte Jošta

Ve středu 28. října 2015 bude ve 12.00 hodin na Moravském náměstí v Brně slav­nostně odhalena socha Jošta Lucemburského, markraběte moravského. Návrh sochy vybrali brněnští radní před třemi lety ve veřejné soutěži. Autorem monumentálního díla z bronzu je akademický sochař Jaroslav Róna. Osmimetrová jezdecká socha, jakožto personifikace Odvahy (vedle již stojících soch Spravedlnosti, Umírněnosti a Prozíravosti), završuje projekt soch čtyř platónských ctností, oživujících náměstí u kostela sv. Tomáše. Realizace sochy stála necelých 7 milionů korun, z toho 1,5 mili­onu přispělo sdružení Jošt Moravský. Finanční sbírky se zúčastnili také členové Mo­ravské národní obce, kteří budou přítomni na této důstojné akci.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Slavnostní odhalení sochy markraběte Jošta“

Putování Moravou – Výstup na rozhlednu Brdo

Vážení Moravané a příznivci Moravy, zveme Vás na 2. ročník Putování Moravou — Výstup na rozhlednu Brdo. Akce se uskuteční 28. října 2015. Vrch Brdo je nej­vyšším vrcholem Chřibů, které v podstatě tvoří hranici dvou moravských kulturních oblastí — Hané a Slovácka. Tento státní svátek si připomeneme nejen události závěru 1. světové války, kdy vznikl československý stát a Markrabství moravské se stalo Zemí moravskou, ale také oslavíme svátek sv. Rostislava Moravského, velko­moravského panovníka. Sraz moravských patriotů s moravskými vlajkami bude v 11.00 hodin na rozhledně Brdo. Výzva pro účastníky, kteří půjdou nekoordinovaně: prosíme, zašlete nám fotografie s moravskou vlajkou na níže uvedený e-mail.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Výstup na rozhlednu Brdo“

Putování Moravou – Výstup na Velký Kosíř

„Hanácké Mont Blank.“ Za touto lichotivou přezdívkou se skrývá Velký Kosíř. Dle alpských měřítek bezvýznamné návrší ve výškových poměrech rovinaté Hané, ov­šem se svými 442 metry dominantní vrchol západní části Olomoucka. Nejen kvůli přezdívce by ovšem neměl uniknout vaší pozornosti a v sobotu 17. října též vašim krokům. Velký Kosíř je jedním z nejjižnějších výběžků Zábřežské vrchoviny, od ro­ku 2000 je chráněn jako přírodní park s několika přírodními památkami a rezer­vacemi, z nichž jsou nejvýznamnější Růžičkův a Státní lom nebo Studený kout. Ko­síř proslul také jako archeologická lokalita. O všech zajímavostech vyprávějí tabule naučné stezky.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Výstup na Velký Kosíř“