Reportáž z výletu Za poklady Velké Moravy 2014

Již po třetí uspořádalo místní sdružení MNO Podstarohorci tematický výlet na výz­namné archeologické naleziště z období Velké Moravy. Po Mikulčicích a Kopčanech v roce 2012 a Uherskohradišťské aglomeraci v roce 2013, tentokráte na slovanské hradiště Pohansko u Břeclavi. Letos byla akce i z finančních důvodů koncipována trochu jinak, a tak místo obvyklého autobusu nás až do Břeclavi dopravil spoj Čes­kých drah, neboť na náklady na pronájem autobusu jsme již loni museli doplácet ze zdrojů místního sdružení. A nebyl to jediný problém a jediná změna oproti minulým ročníkům. Pro velmi špatné počasí musela být akce přesunuta z oblíbeného květno­vého termínu na 19. červenec 2014, tedy do nejparnějšího léta a prázdnin.
Pokračovat ve čtení „Reportáž z výletu Za poklady Velké Moravy 2014“

BRNO – Den za Moravu 2014

V sobotu 27. září 2014 se v Brně uskutečnil již 9. ročník moravských slavností, po­řádaných Moravskou národní obcí pod názvem Den za Moravu. Již podruhé s pod­porou Jihomoravského kraje a pod záštitou hejtmana JUDr. Michala Haška. Od půl desáté vítal na Moravském náměstí účastníky zpěvem mužácký sbor Lanštorfčané. Následný program byl zahájen koncertem v kostele sv. Tomáše, kde se uskutečnil i pietní akt u hrobu moravského markraběte a římského krále Jošta Lucemburského. Vystoupil zde s pozdravem i Jan hrabě Podstatzký-Lichtenstein a Mgr. Marek Šlapal, radní Jihomoravského kraje.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Den za Moravu 2014“

Za poklady Velké Moravy 2014

V sobotu 19. července 2014 (akce přesunuta z května) pořádá Moravská národní obec, místní sdružení Podstarohorci, jednodenní výlet na archeologickou lokalitu velkomoravské říše Pohansko nedaleko Břeclavi. Do Břeclavi pojedeme vlakem a z Břeclavi na Pohansko nás čeká asi 5 kilometrů dlouhá procházka. Sraz účastníků je v 8.00 hodin v Brně na Hlavním nádraží na 1. nástupišti. Odjezd v 8.36 vlakem R 805 do Břeclavi. V dopoledních hodinách navštívíme Muzeum lehkého opevnění na Pohansku z konce 30. let 20. století. Je zde domluvena prohlídka i s výkladem. Poté se přesuneme k Zámečku Pohansko, který je součástí Lednicko-valtického areálu (UNESCO), který zde v letech 1810 — 1812 nechali postavit Lichtenštejnové.
Pokračovat ve čtení „Za poklady Velké Moravy 2014“

Reportáž z výletu Za poklady Velké Moravy 2013

Tato jednodenní akce tématicky navazovala na loňský, velmi úspěšný zájezd na velkomoravské hradiště u Mikulčic a nedaleko stojící velkomoravský kostelík u slo­venských Kopčan. Byla sobota — 18. května 2013, ale jak se později ukázalo, počasí bylo spíše aprílové. Úderem deváté hodiny odrazil náš autobus od břehů železniční stanice v Brně-Židenicích a nabral kurz směr Uherské hradiště. Abychom si celou cestu zpestřili, odbočili jsme z hlavní trasy a vydali se po úzké klikaté silničce pod hradiště sv. Klimenta, ležící na okraji Buchlovských lesů. Autobus zaparkoval na kraji silnice a my se nadšeně vydali vzhůru k hradišti. Výstup byl poněkud obtížnější než by se dalo čekat a tak jej někteří i vzdali.
Pokračovat ve čtení „Reportáž z výletu Za poklady Velké Moravy 2013“

Za poklady Velké Moravy 2013

V sobotu 18. května 2013 pořádá Moravská národní obec, MS Podstarohorci, celodenní autobusový výlet po archeologických lokalitách Velkomoravské říše v okolí dnešního Uherského Hradiště. O odborný výklad se postará archeolog Mgr. Ondřej Mlejnek z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, člen Moravské národní obce. V dopoledních hodinách navštívíme Hradisko sv. Klimenta, které se nachází v Chřibech nedaleko Osvětiman a základy velkomoravských kostelů v Uherském Hradišti a Starém Městě. Po obědě si prohlédneme Památník Velké Moravy ve Starém Městě, vybudovaný nad základy první objevené (prokazatelně velkomoravské) kamenné stavby na našem území — kostela „Na Valách“.
Pokračovat ve čtení „Za poklady Velké Moravy 2013“

Reportáž z výletu Za poklady Velké Moravy 2012

Dne 5. května 2012 proběhl celodenní výlet Moravské národní obce, který pořádalo Místní sdružení MNO Podstarohorci. Ráno pronajatý autobus okružní cestou vyzvedl účastníky na třech předem domluvených spádových místech a zamířil do slovenské obce Kopčany. Cestou jsme projížděli přes moravské dědiny, které se již přihlásily k letošnímu 3. ročníku vlajkové iniciativy MNO: Telnice, Žatčany, Moutnice, Těšany, Klobouky u Brna, Krumvíř, Terezín a Hovorany. Pak už stačilo projet skrz Hodonín, opuštěný hraniční přechod, v Holíči doprava a byli jsme v Kopčanech. Zde jsme se procházkou po polní cestě dostali k našemu prvnímu cíli, kterým byl kostel svaté Markéty Antiochijské.
Pokračovat ve čtení „Reportáž z výletu Za poklady Velké Moravy 2012“