BLUDOV – Pietní shromáždění u hrobu Karla staršího ze Žerotína

Vážení příznivci Moravy a spolku Moravská národní obec, místní sdružení MNO Sever a region MNO Haná vás co nejsrdečněji zvou v sobotu 16. září 2017 do obce Bludov, kde se v místní rodové hrobce Žerotínů bude konat vzpomínkové setkání s pietním aktem k výročí narození významného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, nejvyššího zemského hejtmana Markrabství moravského – Karla staršího ze Žerotína (* 15. září 1564; † 9. října 1636). Zavzpomínáme také na další významné příslušníky tohoto moravského šlechtického rodu. Sraz účastníků je v 17:00 hodin v hostinci Pod Kostelem, který se nachází v sousedství hrobky. My pořadatelé se budeme těšit na vaši hojnou účast.
Pokračovat ve čtení „BLUDOV – Pietní shromáždění u hrobu Karla staršího ze Žerotína“

PRAHA – Hold výsadkářům padlým v boji s nacistickými okupanty

Dne 18. června 1942 padli v boji proti mnohonásobné přesile příslušníků SS a gestapa v chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze českoslovenští výsadkáři z výsadků Anthropoid, Silver A, Out Distance, Bioscop a Tin. Byli mezi nimi i Jan Kubiš a Jozef Gabčík, kteří vykonali rozkaz k národní mstě – likvidaci zastupujícího říšského protektora Čech a Moravy Reinharda Heydricha, jenž byl znám také pod přízviskem pražský kat a který byl jeden z účastníků konference ve Wansee, jenž naplánovala „konečné řešené židovské otázky“ a byl tudíž jedním z architektů holocaustu.
Pokračovat ve čtení „PRAHA – Hold výsadkářům padlým v boji s nacistickými okupanty“

KŘTINY – Reportáž z votivní mše na památku krále Svatopluka

V neděli 13. března 2016 se uskutečnila v chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách bohoslužba za velkomoravského krále Svatopluka I. Velikého (* 826; † 9. března 894). Akce proběhla pod patronací Moravského kulatého stolu, zastoupena spolky Moravský národní kongres a Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana. Bohoslužbu celebroval Mons. Jan Peňáz, který v kázání kladl důraz na rozlišování a pojmenovávání věci pravými jmény, např. muslim a islám, křesťan a víra, hříšník a hřích. Přidal též příhodu ze života, jak mladí neznají základní poj­my — Morava je Morava a Čechy jsou Čechy: „Přišli za mnou na faru mladí kvůli křtu a řekli: ‚Přijeli jsme do Čech a hranice překročili v Mikulově'“.
Pokračovat ve čtení „KŘTINY – Reportáž z votivní mše na památku krále Svatopluka“

KŘTINY – Votivní mše na památku krále Svatopluka I. Velikého

Spolky Moravský národní kongres a Královský řád Moravských rytířů svatého Rosti­slava a Kolumbana zvou k účasti na votivní mši svaté na památku velkomoravského krále Svatopluka I. Velikého. Bohoslužba bude sloužena v neděli 13. března 2016 v 10.30 hodin v poutním chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách. Jedná se o společ­nou akci moravských iniciativ sdružených u tzv. Moravského kulatého stolu. Po mši se uskuteční přátelské setkání s organizátory v některém z místních pohostinství (domluva na místě). Linkový autobus do Křtin (směr Jedovnice) odjíždí z Brna-Staré osady v 9.15 hodin. Přímo v okolí chrámu Panny Marie je dostatek parkovacích míst pro účastníky s vlastní dopravou.
Pokračovat ve čtení „KŘTINY – Votivní mše na památku krále Svatopluka I. Velikého“

PRACE – Pietní shromáždění na Mohyle míru

Členové Moravské národní obce, místního sdružení Podstarohorci, Vás zvou v neděli 6. prosince 2015 na tradiční Výstup na Mohylu míru. Zde se ve 12.00 hodin usku­teční pietní akt při příležitosti 210. výročí Bitvy u Slavkova. Účastí na něm si připo­meneme památ­ku všech obětí této významné bitvy z roku 1805. Náš výstup, stejně jako minulý rok, budeme věnovat zejména obětem na domácím obyvatelstvu, tedy našim předkům. Pietního aktu se budou účastnit vojáci v dobových uniformách, očekávejte tedy hlučné salvy jak z pušek tak z děl. Těšíme se na Vás! Jiří Máca, předseda MNO Podstarohorci, mobil: 608 821 349, e-mail: maca@zamoravu.eu.
Pokračovat ve čtení „PRACE – Pietní shromáždění na Mohyle míru“

BLUDOV – Pietní shromáždění u hrobu Karla staršího ze Žerotína

Vážení přátelé, ve dnech 11. a 12. září 2015 se v obci Bludov (okr. Šumperk) usku­teční Žerotínské slavnosti na zámku. Těchto oslav se budou aktivně podílet také členové a příznivci našeho spolku Moravská národní obec. Naši členové se zúčastní především večerního programu prvního dne. Sraz moravských patriotek a patriotů bude v pátek 11. září 2015 v 18.30 hodin před rodovou hrobkou Žerotínů. Můžete se společně s námi poklonit a uctít památku významných představitelů tohoto rodu a účastnit se slavnostního průvodu obcí. Máte také možnost prohlédnout si místní zámek a shlédnout bohatý program. Více informací v přiloženém plakátu.
Pokračovat ve čtení „BLUDOV – Pietní shromáždění u hrobu Karla staršího ze Žerotína“