Prvním misionářem na jihu Afriky byl Moravan

Georg Schmidt (Jiří Šmíd) — misionář v jižní Africe. Narodil se v moravském Kuníně (okres Nový Jičín) v roce 1709. Pro velké náboženské pronásledování na kunínském panství odešel do Herrnhutu (Ochranova) v Horní Lužici. Studoval holandštinu, aby mohl pracovat v holandských koloniích. Po ukončení příprav byl poslán do jižní Af­riky. Cesta lodí do Kapského Města trvala 120 dní, kde přistál v červenci roku 1737. Našel zde sice křesťany ale ne křesťanský život. Byli to povětšinou opilci, zhýralci a posměvači. Jako správný Moravan se nenechal, přes všeobecný posměch, odradit od záměru jít s evangeliem mezi Hotentoty — původní obyvatele této oblasti. Ho­landští misionáři tvrdili, že to nejsou ani lidé, snad něco mezi člověkem a opicí.
Pokračovat ve čtení „Prvním misionářem na jihu Afriky byl Moravan“

Zapomínaní významní lékaři z Moravy a Slezska

Vážení přátelé, rádi bychom Vás upozornili na článek „Zapomínaní významní lékaři z Moravy a Slezska“, který sepsal PhDr. David Unger, klinický psycholog Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, člen Grémia Moravské národní obce a předseda Společnosti pro Moravu a Slezsko. Článek vyšel v Kulturních novinách (50/2015) a v časopise České lékařské komory Tempus Medicorum (12/2015), který chodí všem lékařům v ČR. Stať shrnuje údaje o výjimečných odbornících a vědcích světového věhlasu, za­kladatelích různých lékařských oborů, o nichž slýcháváme v různých souvislostech v běžném životě a často ani netušíme, že pocházeli z Moravy či Slezska. Bohužel se k nim u nás, vlivem českého národního obrození, téměř nikdo nehlásí.
Pokračovat ve čtení „Zapomínaní významní lékaři z Moravy a Slezska“