Zahájení 7. ročníku vlajkové iniciativy MNO

Náš spolek Moravská národní obec, z. s. vyhlašuje sedmý ročník občanské inicia­tivy „Za vyvěšování moravské vlajky“ na radnicích. V nejvýznamnější moravský svátek, dne 5. července 2016, si opět připomeneme příchod slovanských věro­zvěstů Cyrila a Metoděje. Součástí chystaných oslav bude tradiční vyvěšování vlajky Moravy na radnicích. Od roku 2010 se obracíme na představitele samospráv s vý­zvou, aby v tento den vyvěsili na budovách moravskou vlajku. Naše výzva obsahuje důkladný rozbor a informace o moravských symbolech, které jinde v oficiálních tu­zemských encyklopediích nenajdete. Přiloženy jsou rovněž reakce představitelů ob­cí, měst a krajů a přehled významných moravských svátků.
Pokračovat ve čtení „Zahájení 7. ročníku vlajkové iniciativy MNO“

VYVĚSÍME! – Vyhodnocení soutěže 2015

Vážení přátelé Moravy, i letos jsme vyhlásili tradiční soutěž o Vaše foto s morav­skou symbolikou. Hlasování o nejhezčí fotografii výzdoby Vašeho okolí bylo ukon­čeno 31. srpna 2015. Je tedy rozhodnuto. Sami jste na facebooku určili vítěze i dal­ší pořadí. Gratulujeme všem výhercům. Budeme Vás kontaktovat s informací o způ­sobu předání cen.
 
Lenka Holaňová, místopředsedkyně Moravské národní obce
E-mail: holanova@zamoravu.eu, mobil: 604 527 832
Pokračovat ve čtení „VYVĚSÍME! – Vyhodnocení soutěže 2015“

Shrnutí 6. ročníku vlajkové iniciativy

Morava není žádný romantický výplod fantazie, mýtus ani pohádka, která se vyprá­ví dětem na dobrou noc. Morava je živý organismus. Morava je základ našeho státu a se svou nezaměnitelnou kulturou, tradicemi a bohatou historií jeho významnou a neodmyslitelnou součástí. Iniciativa Moravské národní obce „Za vyvěšování morav­ské vlajky“ už dávno není jenom o počtu radnic, které vyvěsí vlajku Moravy. Dnes je jich většina — pro přesnost z celkového počtu přibližně 1900 je na letošním seznamu 1118 obcí. Šestý rok tak máme možnost pozorovat sílící hlas obcí vyjadřu­jících svou sounáležitost k Moravě a její kultuře nebo ji podporující.
Pokračovat ve čtení „Shrnutí 6. ročníku vlajkové iniciativy“

1000 RADNIC – Moravou křížem krážem

„Vy, tady na jihu, pořád s tou vaší Moravou. Koho to zajímá na severu nebo na Vy­sočině?“, slýchali jsme často. Letošní aktivita obcí ukazuje, že sever a západ za ji­hem Moravy nezaostává a takměř se ujímá vedení. Je nám velkou ctí, že můžeme na seznam radnic v roce 2015 připsat (vedle městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz) s pořadovým číslem 1000 také město PŘÍBOR a mnoho dalších obcí na No­vojičínsku. Jsme spokojeni také s vývojem iniciativy na Vysočině (budeme infor­movat podrobněji). V Pardubickém kraji, na Svitavsku, hlásí účast mimo jiné měs­to Jevíčko. Jihu Moravy si vážíme samozřejmě neméně. Poprvé vlajku Moravy na své radnici spatří také občané okresního města HODONÍN.
Pokračovat ve čtení „1000 RADNIC – Moravou křížem krážem“