BOJKOVICE – Prohlídka zámku Nový Světlov

Další z moravských pamětihodností, která bude na žádost Moravské národní obce dne 5. července 2016 zpřístupněna se slevou, je zámek Nový Světlov v Bojkovi­cích. Vedoucí, pan Zdeněk Krajča, souhlasil okamžitě. Dokonce nás informoval, že na zámku je trvale vyvěšena moravská vlajka. Občas je sice na přání organizátorů soukromé nebo společenské akce příležitostně vyměněna za vlajku České republiky, Evropské unie nebo například Velké Británie, ale moravská se vždy vrátí na své do­movské místo. Nový Světlov je unikátní zámek ve slohu anglické tudorské gotiky a leží v krásném prostředí Bílých Karpat na moravsko-slovenském pomezí.
Pokračovat ve čtení „BOJKOVICE – Prohlídka zámku Nový Světlov“

ZBÝŠOV U BRNA – Prohlídka Muzea průmyslových železnic

Těší nás, že Vám můžeme zprostředkovat prohlídku unikátní technické expozice v Muzeu průmyslových železnic ve Zbýšově u Brna. Dne 5. července 2016 bude vstup zdarma. Nejen v roce 2016, ale každoročně. Naše velké poděkování a úcta za tento počin patří nejen členům muzea, ale i předsedovi muzea panu Janovi Procházkovi, který nám píše:
„Velice rád Vám zasílám informaci, že po projednání s Radou a členskou základnou Muzea průmyslových železnic bude muzeum mezi 9.30 hod. a 18.30 hod. otevřeno i v slavnostní den Moravy a Moravanů, tj. v úterý dne 5. 7. 2016. Jedná se o mimo­řádné otevření.“
Pokračovat ve čtení „ZBÝŠOV U BRNA – Prohlídka Muzea průmyslových železnic“

ČECHY POD KOSÍŘEM – Prohlídka Muzea historických kočárů

První novou výstavou, která bude zpřístupněna veřejnosti za zvýhodněných podmí­nek dne 5. července 2016, v rámci doprovodného programu iniciativy Moravské národní obce „Za vyvěšování moravské vlajky“ na radnicích, je expozice historic­kých kočárů v obci Čechy pod Kosířem. Všechny obdivovatele staré řemeslné práce zaniklého světa historických kočárů, saní a luceren, čeká nevídaná podívaná. Oje­dinělou sbírku vybudoval nadšený sběratel pan Václav Obr, restaurátor a ředitel mu­zea, jemuž tímto děkujeme za účast v naší výzvě. Pan Obr souzní s myšlenkou MNO o zachování a udržování kulturního dědictví našich předků. Muzeum je spjato s obcí Čechy pod Kosířem, která tradičně vyvěšuje moravskou žluto-červenou vlajku.
Pokračovat ve čtení „ČECHY POD KOSÍŘEM – Prohlídka Muzea historických kočárů“