ZBÝŠOV U BRNA – Prohlídka Muzea průmyslových železnic

Těší nás, že Vám můžeme zprostředkovat prohlídku unikátní technické expozice v Muzeu průmyslových železnic ve Zbýšově u Brna. Dne 5. července 2016 bude vstup zdarma. Nejen v roce 2016, ale každoročně. Naše velké poděkování a úcta za tento počin patří nejen členům muzea, ale i předsedovi muzea panu Janovi Procházkovi, který nám píše:
„Velice rád Vám zasílám informaci, že po projednání s Radou a členskou základnou Muzea průmyslových železnic bude muzeum mezi 9.30 hod. a 18.30 hod. otevřeno i v slavnostní den Moravy a Moravanů, tj. v úterý dne 5. 7. 2016. Jedná se o mimo­řádné otevření.“
Pokračovat ve čtení „ZBÝŠOV U BRNA – Prohlídka Muzea průmyslových železnic“

ČECHY POD KOSÍŘEM – Prohlídka Muzea historických kočárů

První novou výstavou, která bude zpřístupněna veřejnosti za zvýhodněných podmí­nek dne 5. července 2016, v rámci doprovodného programu iniciativy Moravské národní obce „Za vyvěšování moravské vlajky“ na radnicích, je expozice historic­kých kočárů v obci Čechy pod Kosířem. Všechny obdivovatele staré řemeslné práce zaniklého světa historických kočárů, saní a luceren, čeká nevídaná podívaná. Oje­dinělou sbírku vybudoval nadšený sběratel pan Václav Obr, restaurátor a ředitel mu­zea, jemuž tímto děkujeme za účast v naší výzvě. Pan Obr souzní s myšlenkou MNO o zachování a udržování kulturního dědictví našich předků. Muzeum je spjato s obcí Čechy pod Kosířem, která tradičně vyvěšuje moravskou žluto-červenou vlajku.
Pokračovat ve čtení „ČECHY POD KOSÍŘEM – Prohlídka Muzea historických kočárů“