Obec Paseka – přátelské setkání se starostou

Obec Paseka se rozkládá při severním okraji Hornomoravského úvalu na rozhraní Uničovské tabule a horského masivu Nízkého Jeseníku. Společně s okolními dědinami je součástí okresu Olomouc a přirozeného mikroregionu Uničovsko.
Ve středu, 14. února 2018, se na obecním úřadě v obci Paseka uskutečnila přátelská informativní schůzka zástupců Moravské národní obce se starostou, panem Jiřím Blažkem.
Pokračovat ve čtení „Obec Paseka – přátelské setkání se starostou“

Zahájení 9. ročníku vlajkové iniciativy MNO

Náš spolek Moravská národní obec vyhlašuje devátý ročník občanské iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“. V nejvýznamnější moravský svátek dne 5. července si připomínáme příchod slovanských věrozvěstů, patronů Moravy, sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Součástí oslav je tradiční vyvěšování vlajky Moravy na radnicích a úřadech.

Pokračovat ve čtení „Zahájení 9. ročníku vlajkové iniciativy MNO“

BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU – Reportáž ze soutěže Moravský duel

Sportovně střelecký klub AVZO Budišov n. Bud. uspořádal 5. července 2017 na státní svátek Cyrila a Mětoděje, patronů Moravy, již tradiční pátý ročník soutěže s turnajovým způsobem jednotlivých utkání. Pravidla pro naše sportovní soutěže musí být jednoznačná a jasná. Proto také musí mít své pořadí. Začínáme prezentací s kontrolou dokladů, poučením o bezpečnosti stvrzené podpisem každého účastníka. Při slavnostním nástupu seznamujeme přítomné se způsobem losování a s velkým důrazem na kontroly a bezpečnost. Tentokrát jsme losovali do dvou základních skupin po šesti, s tím, že do finále o 1. – 6. místo postoupí z každé základní skupiny první tři. Do finále o 7. – 12. pak ostatní.
Pokračovat ve čtení „BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU – Reportáž ze soutěže Moravský duel“

Mistrovství Moravy ve stromolezení – Krátká reportáž

Mistrovství Moravy ve stromolezení 13.května 2017 Brno – Lužánecký park
 
Moravská národní obec byla oslovena k podpoře netradiční sportovní události.
Jedním z hlavních organizátorů byl stromolezec, arborista Petr Zvědělík, člen místního sdružení MNO Horácko, dalšími pak Veřejná zeleň města Brna a Skyman.cz.
 
Sraz závodníků a rozhodčích byl stanoven na 7:30. Závody sice začaly s hodinovým zpožděním, ale zato za mnohem příznivějšího počasí.
Pokračovat ve čtení „Mistrovství Moravy ve stromolezení – Krátká reportáž“

Putování Moravou – Reportáž z Pochodu k prameni Moravy

Členové a příznivci spolku Moravská národní obec se zúčastnili již 26. ročníku turis­tického pochodu „K prameni Moravy“, který pořádala Společnost pro Moravu a Slez­sko. Souběžně se konal také 6. ročník Mezinárodního výstupu na Králický Sněžník, pod patronací Starého Města pod Sněžníkem. Díky dobrému počasí se jak u prame­ne Moravy, tak na samotném vrcholu této překrásné hory, setkalo mnoho přátel z Moravy, Čech i polského Kladska. Králický Sněžník je totiž trojmezníkem těchto tří zemí. Zároveň se zde nachází rozvodí tří moří, což je skutečně rarita i v evropském měřítku. O skvělé atmosféře tohoto setkání se můžete přesvědčit z přiložených fo­tografií. Album zde.

Putování Moravou – Reportáž z Výstupu na Praděd

V sobotu 18. července 2015 se uskutečnilo již druhé setkání moravských vlastenek a vlastenců na nejvyšším vrcholu nejen pohoří Hrubého Jeseníku, ale také celé Mo­ravy, hoře Pradědu (1491 m n. m.). Účastníci se nejčastěji vydávali na bájnou horu z autobusového stanoviště před horským hotelem Ovčárna. Díky ostrému slunci a vysoké teplotě byl letošní výstup opravdu namáhavý. Čím výš jsme však stoupali, tím lépe jsme se cítili díky horskému vánku, který nás příjemně ochlazoval. Před polednem jsme sice řádně zpoceni, ale šťastní stanuli pod 162 metrů vysokou věží vysílače. Za pozornost jistě stojí fakt, že vrchol věže vysílače tak dosahuje nejvyš­ší dosažitelné nadmořské výšky v celé České republice.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Reportáž z Výstupu na Praděd“

KATOWICE – Reportáž z pochodu za autonomii Horního Slezska

V sobotu 11. července 2015 se do hornoslezského města Katovice vydala skupina moravských vlastenců, aby svou účastí podpořila úsilí našich severních sousedů o návrat k normálu, tj. navrácení samosprávy historickým celkům. V uvedeném měs­tě se konal 9. ročník pochodu za samosprávu v rámci polského státu. Akce organi­zovaná Hnutím autonomie Slezska (Ruch Autonomii Śląska) začala v pravé poledne, ale již více než o hodinu dříve se začínali shromažďovat první příznivci, prodejci začínali nabízet různé propagační předměty. Nutno říci, že bylo co závidět — zej­ména množství triček v různých barvách a nápisech (v polštině i němčině), napadá mě například slogan „Ani Němec, ani Polák, ale Slezan“.
Pokračovat ve čtení „KATOWICE – Reportáž z pochodu za autonomii Horního Slezska“

BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU – Reportáž ze soutěže Moravský duel

Adrenalinová soutěž soubojových klání, kdy vždy dva soupeři musí zasáhnout stano­vených šest terčů. Terče jsou rozmístěny zrcadlově. Levý střelec střílí své terče zleva, pravý střelec své terče zprava. Střelba je stanovena ze tří zbraní v pořadí — malorážní puška, malorážní pistole a velkorážní pistole, z každé zbraně dva terče. Poslední šestý terč je sklopka dvojče u kterého se při sklopení překrývají tak, že vítěz je ten na jehož straně je sklopka vespod. Počet ran není omezen, pokud není terč zasažen (sklopen), tak nelze pokračovat. Souboj končí sklopením jedné sklopky z dvojčete. Třetí ročník této naší soutěže se konal 5. července 2015 na státní svá­tek svatých Cyrila a Metoděje, patronů Moravy.
Pokračovat ve čtení „BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU – Reportáž ze soutěže Moravský duel“

Putování Moravou – Reportáž Z Kralic do Náměště nad Oslavou

Putování Moravou „Z Kralic do Náměště nad Oslavou“ se vydařilo! Děkujeme všem za účast na tomto putování a Radkovi Veselému za organizaci! Co jsme zažili? Vyra­zili jsme načas z brněnského hlavního nádraží a před desátou hodinou jsme vstupo­vali do Památníku Bible kralické, kde jsme navštívili dvě expozice — Dílo tiskařů Jednoty bratrské s lektorským výkladem a Labyrint života Jana Ámose Komen­ského, který jsme si prohlédli individuálně. „Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, bibli svatou; přijmi ji tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá.“ (Jan Ámos Komen­ský) Bible kralická byla přeložená z řečtiny a hebrejštiny a vytištěná v Kralicích nad Oslavou v českobratrské tiskárně v letech 1579—1594.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Reportáž Z Kralic do Náměště nad Oslavou“

Putování Moravou – Výstup na Bradlo

Moravská národní obec — místní sdružení Uničovsko a oblastní sdružení Haná — po­řádají v sobotu 15. srpna 2015 od 10.00 hodin na památném vrcholu Bradlo V. ROČNÍK SETKÁNÍ MORAVSKÝCH PATRIOTŮ. Srdečně zveme na tento sraz všechny opravdové patrioty, lidi dobré vůle, kterým nechybí hrdost na historii, kulturu a tra­dice naší rodné země Moravy. Čeká Vás krásná příroda Úsovské vrchoviny a skal­natý vrchol pověstmi opředené hory Bradlo (600 m n. m.), která je nejvyšší horou tohoto geomorfologického celku. Během setkání se uskuteční i prezentace Bradla na starých fotografiích a pohlednicích. Pro zájemce proběhne také již tradiční vycház­ka po okolních přírodních krásách a zajímavostech.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Výstup na Bradlo“