BRNO – Reportáž ze 4. ročníku Výročního pochodu Moravanů

V sobotu 12. září 2009 se v Brně uskutečnil již 4. ročník Výročního pochodu Mora­vanů, konaného při příležitosti uplynutí 1187 let od první písemně dochované zprá­vy o Moravanech. Přestože trasa z Denisových sadů na Moravské náměstí byla tra­diční, pochod se od loňského v mnohém lišil. Účast více než 140 lidí, včetně Morav­ských rytířů, dvacítky krojovaných zpěváků, bubeníků v historických uniformách a les moravských vlajek a symbolů působili impozantně. Průběh pochodu je dobře znám z mnoha záběrů a krátkých šotů přístupných na internetu. Velmi kvalitní je i 45 minut trvající záznam na DVD, který již mnozí získali přímo na besedách MNO. Proto jen několik postřehů.
 
     Nezapomenutelný byl především sborový zpěv, a to zvláště na Zelném trhu. Svažitý terén a uzavřenost náměstí způsobily dokonalý akustický efekt. Po několika tónech se život na tržišti prakticky zastavil. Prodávající i kupující se otočili směrem k Ditrichštejnskému paláci, odkud sborový zpěv zněl, a jen tiše naslouchali. V takových chvílích jsme všichni cítili hrdost, že jsme Moravané. Zážitkem byla i účast historických bubeníků, kteří celý pochod provázeli svými bubny. V úzkých městských uličkách byl „rachot“ válečných bubnů téměř ohlušující. Podobných pozitivních dojmů jsme si odnášeli všichni mnoho. Na závěrečném Moravském poledni na Moravském náměstí při dobrém víně, hudbě a zpěvu, roztáli i ti největší škarohlídi.
Jediné, co nám proti loňsku chybělo, byla účast televize a novinářů. Přestože byli pozváni a účast přislíbili, nezúčastnil se téměř nikdo. Až večer u zpráv jsme pochopili důvod. Téměř ve stejnou dobu demonstrovala asi padesátka příznivců krajní pravice u vazební věznice v Brně-Bohunicích. Bohužel, vidina rvačky s policií či podobných výstřelků je pro naše novináře akcí číslo jedna a vše ostatní jde stranou.
Mám-li hodnotit uplynulý 4. ročník, přes drobné nedostatky, které vidím jako pořadatel, musím být spokojen. Za to patří dík všem členům i nečlenům Moravské národní obce, kteří se na přípravě podíleli. Zvláště musím vyzdvihnout mimořádný přínos spolupořádající místní organizace Moravského národního kongresu v Brně-Medlánkách, především jejího předsedy Ing. Žáka, na jehož bedrech leželo i zajištění pěveckých sborů.
Již v minulém čísle Moravské obce jsem uvedl, že Společná rada MNO zaznamenala mnoho rozporuplných reakcí k vyznění loňského 3. ročníku, a především my sami jsme cítili, že Výroční pochod začíná být jiný, než bylo naším cílem — tedy důstojným a nepřehlédnutelným připomenutím existence Moravanů, jejich tradic a kultury. Proto následovalo odmítnutí politických hesel, transparentů a projevů, které v mnoha případech s Moravou neměly již téměř nic společného. Po zveřejnění tohoto záměru jsme očekávali negativní reakci od některých moravských „radikálů“, včetně odmítnutí účasti. Ta také přišla, a byla bohužel ještě silnější a útočnější, než si kdokoliv z nás uměl představit. Samotný pochod však potvrdil oprávněnost našeho rozhodnutí. Možná jsme přišli o 10 tradičních účastníků, ale desítky nových jsme získali. Navíc ohlas pochodu jednoznačně prokázal správnost naší volby, o čemž svědčí i spousta nových zájemců, převážně z řad mladých lidí.
 

Ing. Jaroslav Krábek

 

předseda Moravské národní obce

BRNO – Reportáž z Výročního pochodu Moravanů

V sobotu 7. října 2006 se v Brně uskutečnil první ročník Výročního pochodu Mora­vanů, konaného při příležitosti uplynutí 1184 let od první písemně dochované zprávy o Moravanech. Tento pochod, organizovaný naší obcí, byl vyústěním dlouhé diskuse o potřebě nalézt účinnou formu připomínky stálé a nepřetržité existence Moravanů na území Moravy. Akce byla zahájena dle programu v 10.00 v Denisovych sadech u ulice Biskupské krátkým vystoupením organizátorů. Následně se pochod za zvuku bubnu vydal na trasu: Denisovy sady — Biskupská — Zelný trh — Radnická — Dominikánské náměstí — Veselá — Česká — Joštova — Moravské náměstí.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Reportáž z Výročního pochodu Moravanů“

BRNO – Pozvánka na Výroční pochod Moravanů

V polovině roku 2005 schválila Společná rada MNO záměr zahájit pořádání Výročních pochodů Moravanů. Na rozdíl od turistického a vlastivědného Putování Moravou má mít pochod zcela jiné zaměření. Přestože Moravská národní obec není politickou organizací, stále silněji cítíme, že nastává doba, kdy je vhodné veřejně vystoupit a jednoznačně se přihlásit k ideji moravanství. To je doposud v mediích prezento­váno především jako aktivita různých tzv. „moravistických“ politických stran, hnutí a skupin, jejichž cíle, činy i někteří představitelé, jsou často líčeny v podivném světle a souvislostech. Proto cítíme potřebu veřejnosti jasně sdělit:
Pokračovat ve čtení „BRNO – Pozvánka na Výroční pochod Moravanů“

Reportáž z 3. ročníku Putování Moravou

V sobotu 20. května 2006 se uskutečnil již třetí ročník našeho Moravského po­chodu, kterému by možná lépe slušelo označení vlastivědný výlet. Letošní ročník byl v mnoha ohledech výjimečný. Jednak nás utvrdil ve správné orientaci našeho pochodu a také v tom, že se náš výšlap opravdu stává přátelským setkáním lidí všech generací se vztahem k moravanství a se zájmem o historii a hezkou přírodu. Pomalu, ale jistě, si získává stabilní i zcela nové účastníky a navíc je pozoruhodné, že pochodníci přišli i přes ranní nepříznivé počasí, které nás naštěstí brzy opustilo. Další úspěch naší akce tkví také v tom, že se nám daří nevtíravou formou propa­govat moravanství a promoravské smýšlení vůbec.
Pokračovat ve čtení „Reportáž z 3. ročníku Putování Moravou“

BRNO – Usnesení 3. Moravskoslezského kulatého stolu

Dne 11. února 1991 se v Brně sešli zástupci politických stran, hnutí a sdružení působících na Moravě a ve Slezsku ke 3. Moravskoslezskému kulatému stolu. V úvodu zasedání byli seznámeni se zprávou ministra vlády České republiky PhDr. Jaroslava Šabaty a poslanců České národní rady |ČNR| a Federálního shromáždění |FS| o výsledcích jednání české vlády ve Lnářích, která v cílovém řešení odpovídají stanoviskům účastníků zasedání — přetvořit ČSFR ve spolkový stát. V souvislosti s tím Moravskoslezský kulatý stůl iniciuje ustavení skupiny odborníků, kteří se budou zabývat zpracováním návrhů moravskoslezské, event. moravské a slezské ústavy.
Pokračovat ve čtení „BRNO – Usnesení 3. Moravskoslezského kulatého stolu“