Moravský kulatý stůl

 
 
 
Kodex Moravského kulatého stolu
„Dohodli jsme se, že při akcích pořádaných kteroukoli z našich organizací, budeme považovat za morav­skou vlajku zlatočervenou bikolóru se zlatočerveně šachovanou orlicí na modrém štítě.“ (26. 7. 2012)
 
 
 

Organizace Moravského kulatého stolu

 
Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana
Mladí Moravané
Morava nejsou Čechy (text o sdružení níže)
Moravané — politická strana
Moravská mládež
Moravská národní obec
Moravská národní rada
Moravské srdce (HOST)
Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění
Moravský historický klub
Moravský národní kongres
Sdružení monarchistů Brno
Společnost pro Moravu a Slezsko
 
 

Morava nejsou Čechy

 
Stručný výtah Stanov sdružení:

  • Legálními prostředky působit na to, aby Morava nebyla opomíjena v žádné oblasti společenského soužití s Čechami, které jsou druhou součástí České republiky
  • Soustřeďování informací o tom, jak je potlačováno povědomí občanů Moravy, kteří se cítí být Moravany v současné praxi především sdělovacích prostředků
  • Snaha o vrácení hranic Moravy do jejich původní podoby, která byla porušena zřízením krajů
  • Součinnost s dalšími promoravskými organizacemi
  • Vrátit Moravě a Moravanům jejich místo zaručené Ústavou ČR, třeba i soudními přemi s odpůrci
  • Osvětová činnost o Moravě- přednášky, články, styk s jinými organizacemi

 
     Sdružení pečlivě archivuje publikované nesprávné pojmenování územních celků ČR, především Moravy. Členové Sdružení velmi aktivně reagují písemně na publikované nesprávné pojmenování všeho moravského adresně takovýmto autorům. Je několik způsobů reakcí v této věci, ovšem pouze slušným přístupem. Od sarkastického způsobu, pouhého upozornění na zjevné chyby a vysvětlujícího způsobu, stížnosti až po konzultaci s autory zmíněných chyb. Jde o dopisy Ústavnímu soudu, předsedovi vlády a ministrům ČR, Radě České televize, Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, generálnímu řediteli České televize, představitelům komerčních televizí, televizním redaktorům, novinářům, spisovatelům, autorům článků v nejrůznějších časopisech, představitelům krajů, nejrůznějším veřejně známým osobnostem, pracovníkům obchodní reklamy, podnikatelům, zastupitelům a členům Rad krajských úřadů, generálnímu ředitelství Českých drah a dalším.
 
     Sdružení spolupracuje a je ve styku s Moravskoslezskou akademií pro vzdělání vědu a umění, Moravským národním kongresem, Moravskou národní obcí, politickou stranou Moravané, Sdružením Monarchistů, Královským řádem moravských rytířů, Společností pro Moravu a Slezsko.
 
     Výsledky rozsáhlé korespondence jsou někdy od příjemců brány na vědomí, jindy jsou bagatelizovány, avšak jsou i případy, kdy se snaží nepřesnosti napravit. Cenným výsledkem je například vyjádření předsedy Rady České televize v tom smyslu, že: „Výraz Čechy znamená samozřejmě jen a jen zemi Českou a není použitelný, má-li mluvčí na mysli například Českou republiku.“ A dále v dalším dopise : „promění-li se vůle půl milionů občanů ve veřejnou aktivitu, nemůže ji Česká televize oslyšet„. Vyjádření Ústavního soudu je v návrhu – podání žaloby na ochranu osobnosti. Odpověď od Ředitelství silnic a dálnic ve věci záměru Sdružení umístit tabuli u dálnice v blízkosti obce Švábky u hranice Moravy a Čech s nápisem „vítejte na Moravě“ byla zdůvodněně negativní. Odpověď generálního ředitele České televize na archivní a reklamovaný „Výpis chybného pojmenování územních celků České republiky“ publikovaný v televizním vysílání byla opět bagatelizací problému. Dále je možno dokladovat rozsáhlou korespondenci jednotlivých členů Sdružení k respektování moravského vlastenectví se střídavým výsledkem. Jednou poslední odpovědí na stížnost na Českou televizi zaslanou Radě České televize, generálnímu řediteli, Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a na ministerstvo kultury i na krajská zastupitelstva je zatím reakce Moravskoslezského kraje, kde bude tato záležitost projednána na zasedání tohoto orgánu.
 
     Lze uvést i pozitivní výsledky komunikace s některými redaktory. Na příklad jde o pana Martina Kočárka (televize Nova), který se vyjádřil, že napříště se bude : „Snažit být maximálně korektní vůči občanům, kterým nesedí označení Čechy pro celou republiku“. Jiný případ je diskuze s redaktorem deníku Právo, panem Janem Rovenským, který se omluvil za chybu, (kterou údajně zavinil editor novin). Pan Rovenský v závěru píše: „Zaujalo mě také vaše občanské sdružení a hraniční kameny, mohl bych to poslat kolegům v kraji, kdyby je to zajímalo, mohli by udělat pěknou reportáž do novin„.
 
Zapsal Doc. Smejkal