NITRA – Slavnost předků 2010

Slavnost předků v Nitře Zástupci Moravské národní obce se dne 29. 5. 2010 zúčastnili na pozvání Sloven-ského hnutí obrody [SHO] akce nazvané Slavnost předků, konané v krajském městě Nitře na Slovensku. Slavnost byla zahájena pietním položením věnců u sochy knížete Pribiny. Slavnosti se kromě jiných zúčastnili Jozef Dvonč – primátor města Nitry, Róbert Švec – předseda SHO, Vladimír Novotný – místopředseda MNO, Miša Vacič – Srbský národní pokret a další. Po jejich projevech vystoupily pěvecké a historické soubory. Slavnosti se zúčastnilo několik stovek lidí. Podrobné informace budou zveřejněny v dalším čísle e-časopisu Moravská obec a na Setkání MNO 10. 6. 2010.

MORAVSKÁ ORLICA – Nový moravský web

Web Moravská OrlicaRádi bychom Vám představili nový moravský web MORAVSKÁ ORLICA, který je dílem mladého studenta a moravského patriota z Olomouce. Můžete si v něm přečíst řadu zajímavých úvah a článků, nějakým způsobem spojených z Moravou. Najdete tu rubriky o známých moravských osobnostech, hezkých místech či dějinách. Věděli jste např. o tragédii v Javoříčku, která postihla tuto moravskou dědinu těsně před koncem druhé světové války a zůstává tak ve stínu Lidic a Ležáků? Kolik toho víte o moravském vlastenci 19. století Vojtěchu Aloisi Šemberovi, který pocházel z Čech? Mimo jiné tam najdete hezký článek o akci MNO Putování Moravou.

MORAVSKÁ OBEC – Číslo 17

Vážení členové a příznivci MNO, právě vyšlo 17. číslo zpravodajského listu MNO — Moravská obec. Víte, kde najdete Moravské Miramare? Slyšeli jste o tradici Vožení krála na Podhorácku? Znáte moravské vlastenecké básně Petra Bezruče? Dále z obsahu: Památník Velké Moravy se opět otevřel veřejnosti — Odemykání Svitavy — Moravský „korunovační klenot“ podruhé. Vše a mnohem víc se dočtete v novém čísle časopisu.
 
 

41 RADNIC – mediální ohlasy vlajkové iniciativy

Dne 7. května 2010 vyšel článek v Horáckých novinách: Moravská zástava zavlaje; 10. května 2010 v Lidových novinách: Moravané chtějí na sv. Cyrila a Metoděje vyvěsit moravskou vlajku. V současnosti je nám známo 41 obcí, které se k výzvě připojily. Další informace spolu s přehlednou mapou najdete v zde. Dne 11. května 2010 se další ohlasy objevily na teletextu České televize, v Lidových novinách a na stránkách Moderní Brno. Iniciativu zaznamenala také rozhlasová média. Zpráva se konkrétně objevila v rádiu Petrov a v rádiu Čas.
 

MORAVSKÝ KRAS – Pozvánka na 7. ročník Putování Moravou

putovani-moravou-22-5-2010-moravsky-krasMoravská národní obec, Místní sdružení Blansko a Místní sdružení Mladá sajtna, pořádá tento pochod jako přátelské setkání lidí všech generací, po stopách morav-ské historie, kultury, přírodních a technických zajímavostí. PUTOVÁNÍ MORAVOU je výzvou k přihlášení se k moravské národnosti při sčítání lidu v roce 2011.

Pochod se uskuteční v sobotu 22. května 2010 v 9.30 hodin.

Odjezd vlaku z Brna hl. nádraží v 9.03 hodin. Příjezd vlaku do stanice Blansko-město v 9.34 POZOR nevystupovat ve st. Blansko (nádraží)!
Pokračovat ve čtení „MORAVSKÝ KRAS – Pozvánka na 7. ročník Putování Moravou“

BRNO – Setkání členů a příznivců MNO

Setkání MNOMoravská národní obec Vás zve na pravidelnou besedu členů a příznivců moravského hnutí do salonku restaurace Horácká krčma, Na lukách 7, Brno-Židenice. Proč přijít? Můžete poznat nové tváře, seznámit se s mladými lidmi a celkově být nápomocni k utváření budoucnosti Moravy a Moravanů. Naše akce dokazují, že to umíme. Chcete se na nich podílet, spolupracovat? Máte možnost – nejsme uzavřená společnost.

Čtvrtek 13. května 2010 v 18.00 hodin.

Pro členy Společné rady je začátek již v 16.30 hodin.

BRNO – Setkání členů a příznivců MNO

Setkání MNOMoravská národní obec Vás zve na pravidelnou besedu členů a příznivců moravského hnutí do salonku restaurace Horácká krčma, Na lukách 7, Brno-Židenice. Proč přijít? Můžete poznat nové tváře, seznámit se s mladými lidmi a celkově být nápomocni k utváření budoucnosti Moravy a Moravanů. Naše akce dokazují, že to umíme. Chcete se na nich podílet, spolupracovat? Máte možnost – nejsme uzavřená společnost.

Čtvrtek 8. dubna 2010 v 18.00 hodin.

Pro členy Společné rady je začátek již v 16.30 hodin.

BRNO – Setkání členů a příznivců MNO

Setkání MNOMoravská národní obec Vás zve na pravidelnou besedu členů a příznivců moravského hnutí do salonku restaurace Horácká krčma, Na lukách 7, Brno-Židenice. Proč přijít? Můžete poznat nové tváře, seznámit se s mladými lidmi a celkově být nápomocni k utváření budoucnosti Moravy a Moravanů. Naše akce dokazují, že to umíme. Chcete se na nich podílet, spolupracovat? Máte možnost – nejsme uzavřená společnost.

Čtvrtek 18. března 2010 v 18.00 hodin.

Pro členy Společné rady je začátek již v 16.30 hodin.

BRNO – Setkání členů a příznivců MNO

Setkání MNOMoravská národní obec Vás zve na pravidelnou besedu členů a příznivců moravského hnutí do salonku restaurace Horácká krčma, Na lukách 7, Brno-Židenice. Proč přijít? Můžete poznat nové tváře, seznámit se s mladými lidmi a celkově být nápomocni k utváření budoucnosti Moravy a Moravanů. Naše akce dokazují, že to umíme. Chcete se na nich podílet, spolupracovat? Máte možnost – nejsme uzavřená společnost.

Čtvrtek 11. února 2010 v 18.00 hodin.

Pro členy Společné rady je začátek již v 16.30 hodin.

BRNO – Reportáž ze 4. ročníku Výročního pochodu Moravanů

V sobotu 12. září 2009 se v Brně uskutečnil již 4. ročník Výročního pochodu Mora­vanů, konaného při příležitosti uplynutí 1187 let od první písemně dochované zprá­vy o Moravanech. Přestože trasa z Denisových sadů na Moravské náměstí byla tra­diční, pochod se od loňského v mnohém lišil. Účast více než 140 lidí, včetně Morav­ských rytířů, dvacítky krojovaných zpěváků, bubeníků v historických uniformách a les moravských vlajek a symbolů působili impozantně. Průběh pochodu je dobře znám z mnoha záběrů a krátkých šotů přístupných na internetu. Velmi kvalitní je i 45 minut trvající záznam na DVD, který již mnozí získali přímo na besedách MNO. Proto jen několik postřehů.
 
     Nezapomenutelný byl především sborový zpěv, a to zvláště na Zelném trhu. Svažitý terén a uzavřenost náměstí způsobily dokonalý akustický efekt. Po několika tónech se život na tržišti prakticky zastavil. Prodávající i kupující se otočili směrem k Ditrichštejnskému paláci, odkud sborový zpěv zněl, a jen tiše naslouchali. V takových chvílích jsme všichni cítili hrdost, že jsme Moravané. Zážitkem byla i účast historických bubeníků, kteří celý pochod provázeli svými bubny. V úzkých městských uličkách byl „rachot“ válečných bubnů téměř ohlušující. Podobných pozitivních dojmů jsme si odnášeli všichni mnoho. Na závěrečném Moravském poledni na Moravském náměstí při dobrém víně, hudbě a zpěvu, roztáli i ti největší škarohlídi.
Jediné, co nám proti loňsku chybělo, byla účast televize a novinářů. Přestože byli pozváni a účast přislíbili, nezúčastnil se téměř nikdo. Až večer u zpráv jsme pochopili důvod. Téměř ve stejnou dobu demonstrovala asi padesátka příznivců krajní pravice u vazební věznice v Brně-Bohunicích. Bohužel, vidina rvačky s policií či podobných výstřelků je pro naše novináře akcí číslo jedna a vše ostatní jde stranou.
Mám-li hodnotit uplynulý 4. ročník, přes drobné nedostatky, které vidím jako pořadatel, musím být spokojen. Za to patří dík všem členům i nečlenům Moravské národní obce, kteří se na přípravě podíleli. Zvláště musím vyzdvihnout mimořádný přínos spolupořádající místní organizace Moravského národního kongresu v Brně-Medlánkách, především jejího předsedy Ing. Žáka, na jehož bedrech leželo i zajištění pěveckých sborů.
Již v minulém čísle Moravské obce jsem uvedl, že Společná rada MNO zaznamenala mnoho rozporuplných reakcí k vyznění loňského 3. ročníku, a především my sami jsme cítili, že Výroční pochod začíná být jiný, než bylo naším cílem — tedy důstojným a nepřehlédnutelným připomenutím existence Moravanů, jejich tradic a kultury. Proto následovalo odmítnutí politických hesel, transparentů a projevů, které v mnoha případech s Moravou neměly již téměř nic společného. Po zveřejnění tohoto záměru jsme očekávali negativní reakci od některých moravských „radikálů“, včetně odmítnutí účasti. Ta také přišla, a byla bohužel ještě silnější a útočnější, než si kdokoliv z nás uměl představit. Samotný pochod však potvrdil oprávněnost našeho rozhodnutí. Možná jsme přišli o 10 tradičních účastníků, ale desítky nových jsme získali. Navíc ohlas pochodu jednoznačně prokázal správnost naší volby, o čemž svědčí i spousta nových zájemců, převážně z řad mladých lidí.
 

Ing. Jaroslav Krábek

 

předseda Moravské národní obce