Regiony

 
 
 

Regiony / Místní sdružení Předseda Mobil E-mail Facebook
Brněnsko a Posvitaví rotuje MNO Brněnsko
Blanensko Vladimír Novotný 731 183 041 novotny@zamoravu.eu MNO Blanensko
Brno Petr Konečný není konecny@zamoravu.eu MNO Brno
Brno-Medlánky Libor Žák 605 323 416 zak@zamoravu.eu není
Křtinsko Antonín Ševčík 606 339 658 sevcik.antonin@atlas.cz MNO Křtinsko
X
Haná Stanislav Blažek 736 252 687 blazek@zamoravu.eu MNO Haná
Kroměřížsko David Unger 605 314 541 unger@zamoravu.eu není
Olomoucko Martina Dudková 702 985 065 dudkovamartina@seznam.cz není
Přerovsko Libor Zrůbek 776 641 682 zrubek@zamoravu.eu MNO Přerovsko
Sever Tomáš Skoumal 724 511 337 skoumal@zamoravu.eu není
Uničovsko Stanislav Blažek 736 252 687 blazek@zamoravu.eu MNO Uničovsko
Horácko
Horácko Vojtěch Vejtasa není vejtasa@zamoravu.eu MNO Horácko
X
X
X
Ivančicko
Ivančicko Jaroslav Vyhnálek jaryk.morava@seznam.cz
X
X
Jih
Podstarohorci Jiří Máca 602 710 646 maca@zamoravu.eu MNO Podstarohorci
Politaví Hynek Rusňák 603 821 122 rusnak@zamoravu.eu není
X
X
X
Zahraničí
Zahraničí Zuzana Körnerová není kornerova@zamoravu.eu MNO Zahraničí
X
X
X
X