Vyznačíme

Iniciativa „Za vyznačení moravské zemské hranice“

 
 
Iniciativa si klade za cíl navrátit povědomí o moravsko-české zemské hranici, protiprávně zrušené v roce 1949. Od roku 2015 se podařilo úředně vyjednat a fyzicky vztyčit již 4 informativní dopravní značky, označující místo, kde silnice překračuje moravskou zemskou hranici. Hnědá značka se řídí Vyhláškou ministerstva vnitra č. 30/2001 Sb., IS 23: „Informace o významném kulturním nebo turistickém cíli nebo oblasti.“ Iniciativa se řídí preambulí ústavy ČR: „My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ (Zákon č. 1/1993 Sb.).
 
Vojtěch Říha | kontaktní osoba
E-mail: riha@zamoravu.eu