11. LISTOPAD – Moravané si připomínají válečné veterány

Dne 11. listopadu 1918 skončila Velká válka a ve světě se v tento den začal připo­mínat Den válečných veteránů. Mezitím co vznikala Republika československá, vra­celi se z fronty vojáci Markrabství moravského. Na tomto místě je vhodné připo­menout, že o připojení Moravy k nové republice moravský sněm nejednal ani neroz­hodl. Vše bylo výsledkem revolučního aktu. Markrabství … Pokračování textu 11. LISTOPAD – Moravané si připomínají válečné veterány