Místní sdružení

Předseda

Mobil

E-mail

Facebook

Blanensko

Vladimír Novotný

731 183 041

novotny@zamoravu.eu

MNO Blanensko

Brno

Adam Vašíček

774507492

vasicek@zamoravu.eu

MNO Brno

Křtinsko

Antonín Ševčík

606 339 658

sevcik.antonin@atlas.cz

MNO Křtinsko

Horácko

Vojtěch Vejtasa

 

vejtasa@zamoravu.eu

MNO Horácko

Ivančicko

Jaroslav Vyhnálek

 

jaryk.morava@seznam.cz

MNO Horácko

Podstarohorci

Jiří Máca

602 710 646

maca@zamoravu.eu

MNO Podstarohorci

Politaví

Hynek Rusňák

603 821 122

rusnak@zamoravu.eu

 

Oblast Haná

Stanislav Blažek

736 252 687

blazek@zamoravu.eu

MNO Haná

Kroměřížsko

Eliška Plačková st.

731563523

plackova@zamoravu.eu

 

Olomoucko

Martina Dudková

702 985 065

dudkovamartina@seznam.cz

Přerovsko

Libor Zrůbek

776 641 682

zrubek@zamoravu.eu

MNO Přerovsko

Sever

Tomáš Skoumal

724 511 337

skoumal@zamoravu.eu

 

Uničovsko

Stanislav Blažek

736 252 687

blazek@zamoravu.eu

MNO Uničovsko

 

 

 

 

 

Zahraničí

Zuzana Körnerová

 

kornerova@zamoravu.eu

MNO Zahraničí