NAŠE INICIATIVY HL. PARTNER  

Aktuality

Pozvánka na Slavnosti města Šumperka

V sobotu 4. června 2016 se opět uskuteční Slavnosti města Šumperka. Letos tomu bude již 526 roků od setkání zástupců moravských a slezských stavů, kteří po smrti Matyáše Korvína řešily otázku, zda se mají obě země vrátit do České koruny, nebo zůstat ve svazku Koruny uherské. Díky dřívější dohodě mezi Vladislavem Jagellon­ským a výše uvedeným uherským králem se totiž tzv. vedlejší země ocitly ve spo­jení s Uhrami. Nakonec došlo k dohodě, že Moravané a Slezané budou postupovat společ­ně. Letos Slavnosti také připomenou 700. výročí narození Karla IV., který ja­ko moravský markrabě držel Šumperk v letech 1333—1340. Více zde. Sraz členů a pří­znivců Moravské národní obce bude v 16.30 hodin v Sadech 1. máje u jezírka.

redakce | vloženo: 23. 5. 2016, 12:00 | komentáře (2)

BRNO – Pietní shromáždění u hrobu Boleslava Bárty

V sobotu 4. června 2016 se v 15.00 hodin uskuteční „Pietní shromáždění u hrobu Boleslava Bárty“ na Ústředním hřbitově v Brně. Letos si připomí­náme 25 let od jeho úmrtí, viz příspěvek ČST. Doc. PhDr. Boleslav Bárta, CSc. (* 14. srpna 1929 Roz­hraní; † 31. května 1991 Budmerice) byl československý psycholog, po sametové revoluci počátkem 90. let poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění, bojov­ník za moravskou autonomii a první předseda Hnutí za sa­mosprávnou demokracii — Společnosti pro Moravu a Slezsko. Pod jeho vedením v letech 1990—1991 dosáhlo moravské hnutí největších úspěchů a dodnes je uctíván jako jedna z nejvýraz­nějších osobností moravského hnutí. Viz sestřih ČST.
více »

redakce | vloženo: 22. 5. 2016, 12:00 | bez komentářů

Za poklady Velké Moravy 2016

V sobotu 4. června 2016 pořádá Moravská národní obec, místní sdružení Podstaro­horci, jednodenní výlet do Nitry. Odborný výklad zajištěn. Odjezd v 6.00 hodin od železničního nádraží Brno-Židenice. Cena za místo v autobuse: dospělí 450,- Kč, děti do 15 let 200,- Kč. Účet: 670100-2202724583/6210 (do poznámky k platbě ne­zapomeňte připsat jméno a počet lidí).
 
Miroslav Musil, koordinátor výletu
E-mail: zdenao@seznam.cz
Mobil: 725 981 055
více »

redakce | vloženo: 14. 5. 2016, 12:00 | komentář (1)

OLOMOUC – Pozvánka na Moravský den

Moravská národní obec pořádá v sobotou 28. května 2016 tradiční Moravský den v Olomouci (3. ročník), jako připomínku moravských tradic, historie a kultury Mo­ravanů. Program začne v 9.45 hodin na Václavském náměstí, kde proběhne přiví­tání a ukázka lidové kultury (Hanácký národopisný soubor Olešnica). V 10.15 hodin zde bude zahájen slavnostní průvod městem se žluto-červenými moravskými vlaj­kami, v čele s modrou markraběcí standartou, tj. spolkovou vlajkou Moravské ná­rodní obce. Trasa: Václavské náměstí — Wurmova — Biskupské náměstí — náměstí Republiky — Denisova — Univerzitní — Žerotínovo náměstí — Panská — Dolní ná­městí — Horní náměstí.
více »

redakce | vloženo: 4. 5. 2016, 12:00 | bez komentářů

Putování Moravou – Pochod přírodním parkem Sovinecko

Vážení přátelé, Moravanky a Moravané, stejně jako v předchozích letech si Vás do­volujeme srdečně pozvat v sobotu 21. května 2016 do Dlouhé Loučky na již tradič­ní, 14 ročník dálkového Pochodu přírodním parkem Sovinecko. Náš spolek Morav­ská národní obec s touto rozlehlou obcí (ležící na severním okraji Hornomoravského úvalu) již sedmým rokem spolupracuje při propagaci Moravy a přirozeného mora­vanství, a to především prostřednictvím iniciativy nazvané „Za vyvěšování morav­ské vlajky“. Také z tohoto důvodu jsme se rozhodli i letos organizačně zajistit účast členů a příznivců regionu MNO Haná na tomto turistickém pochodu.
více »

redakce | vloženo: 3. 5. 2016, 12:00 | bez komentářů

Prvním misionářem na jihu Afriky byl Moravan

Georg Schmidt (Jiří Šmíd) — misionář v jižní Africe. Narodil se v moravském Kuníně (okres Nový Jičín) v roce 1709. Pro velké náboženské pronásledování na kunínském panství odešel do Herrnhutu (Ochranova) v Horní Lužici. Studoval holandštinu, aby mohl pracovat v holandských koloniích. Po ukončení příprav byl poslán do jižní Af­riky. Cesta lodí do Kapského Města trvala 120 dní, kde přistál v červenci roku 1737. Našel zde sice křesťany ale ne křesťanský život. Byli to povětšinou opilci, zhýralci a posměvači. Jako správný Moravan se nenechal, přes všeobecný posměch, odradit od záměru jít s evangeliem mezi Hotentoty — původní obyvatele této oblasti. Ho­landští misionáři tvrdili, že to nejsou ani lidé, snad něco mezi člověkem a opicí.
více »

redakce | vloženo: 2. 5. 2016, 12:00 | bez komentářů

OSOBNOST MORAVY – Nová iniciativa Moravské národní obce

Největší Čech, 100 Greatest Britons, Unsere Besten atd. Podobných anket o největ­ší osobnost proběhlo již mnoho. Žádná se však netýkala známých či doposud nezná­mých moravských osobností a jejich činnosti. Důležité literární dílo, skvělý sportov­ní výkon, odvážná záchrana života, zajímavý kulturní počin, který je přínosem pro Moravu a Moravany. Znáte ně­jakou Moravanku či Moravana, který by měl být podle Vás oceněn? Pokud ano, neváhejte se zapojit do zcela unikátní ankety, která určí, kdo bude Osobností Moravy 2016.
 
 
více »

redakce | vloženo: 1. 5. 2016, 12:00 | bez komentářů

BRNO – Reportáž z demonstrace proti názvu Czechia

V sobotu 23. dubna 2016 se v Brně na náměstí Svobody uskutečnila demonstrace proti názvu Czechia a za samosprávu Moravy. Akce se zúčastnilo asi 200 lidí a po­depisovala se také petice. Za politickou stranu Moravané vystoupili s proslovem: Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D. (předseda), Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D. (místopředse­da), doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc. (člen předsednictva). Za Moravskou národní obec vystoupil s proslovem: Ing. Jaroslav Krábek (předseda). Za Moravský národní kongres vystoupil s proslovem: Ing. Josef Pecl, CSc. (prezident). Za Společnost pro Moravu a Slezsko vystoupil s proslovem: PhDr. Marek Pavka, Ph.D. (člen). Fotogra­fie si můžete prohlédnout zde. O demonstraci informovala tato média:
více »

redakce | vloženo: 27. 4. 2016, 12:00 | komentáře (2)

Putování Moravou – Reportáž z Výstupu na Svatý Kopeček

Hanácké kopečky táhnou. Je jedno, jestli z rovinatých břehů Moravy vyrazíte k Vel­kému Kosíři nebo na Svatý Kopeček, vždy cestou potkáte spoustu lidí, kteří míří stejným směrem anebo již zpět domů. Potvrdilo se to i o uplynulé sobotě, kdy se uskutečnil už pátý ročník Výstupu na Svatý Kopeček, pořádaný místním sdružením Olomoucko. K poutní bazilice a domu, kde žil a tvořil Jiří Wolker, dorazilo pěta­dvacet turistů a pes, což je pěkná výprava, zvlášť když pomyslíme, že z Olomouce je to na Kopeček „co by kamenem dohodil“ a cílem výletu nebyla hojně navštěvo­vaná zoologická zahrada. Výprava to navíc byla věkově pestrá a se zajímavým pře­kvapením na závěr. Ale popořádku.
více »

redakce | vloženo: 26. 4. 2016, 12:00 | bez komentářů

OLOMOUC – Reportáž z členské schůze Moravské národní obce

V sobotu 16. dubna 2016 se v Olomouci uskutečnila již 5. členská schůze (dříve nazývaná valná hromada) Morav­ské národní obce, které předsedal PhDr. David Un­ger (MNO Jihovýchodní Morava). Zprávu o hospodaření obce přednesl Luděk Poláček (jednatel MNO). Protože tři členové dosavadní Společné rady MNO odstoupili z funk­ce z rodinných, pracovních a zdravotních důvodů a čtvrtý dosavadní člen kandidatu­ru vzdal, bylo nutné po třech letech zvolit novou Společnou radu, která je nyní sed­mičlenná. Delegáty byla zvolena v tomto abecedním složení: Stanislav Blažek, Len­ka Holaňová, Ing. Jaroslav Krábek, Jiří Máca, Luděk Poláček, Ing. Vojtěch Říha a Mgr. Jan Studeník.
více »

redakce | vloženo: 24. 4. 2016, 12:00 | bez komentářů