Aktuality

OSOBNOST MORAVY 2016 – Zahájení hlasování

Vážení příznivci Moravy, jak již určitě víte, náš zapsaný spolek Moravská národní obec letos organizuje zbrusu novou občanskou iniciativu, které jsme dali výstižný název Osobnost Moravy. Prostřednictvím této ankety se snažíme poukázat na vý­jimečné moravské osobnosti, které působí v nejrůznějších oborech lidské činnosti. V průběhu uplynulých měsíců jste měli možnost předkládat své návrhy významných Mo­ravanek a Moravanů, o kterých se domníváte, že ve svém oboru natolik vynikají, že si zaslouží nominaci na tuto prestižní cenu. My pořadatelé jsme pak tyto významné osobnosti oslovovali a získávali jejich souhlas s nominací.
více »

redakce | vloženo: 18. 10. 2016, 12:00 | komentáře (12)

BRNO – Votivní mše na památku blahoslaveného Karla Rakouského

Sdružení monarchistů Brno, z. s., ve spolupráci s římskokatolickým farním úřadem v Brně na Petrově a s Vojenským a špitálním řádem sv. Lazara Jeruzalémského, Vás zvou na slavnostní mši svatou k připomenutí a uctění památky Jeho císařského a královského Veli­čenstva, blahoslaveného Karla I. (na Moravě Karla III.) Habsbur­sko-Lotrinského (* 1887; † 1922), posledního císaře rakouského, krále českého, markraběte moravské­ho, etc. Mše bude sloužena v diecézní katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ve čtvrtek 20. října 2016 v 17.30 hodin. Mši svatou bude celebrovat katedrální farář ThLic. Tomáš Koumal.
více »

redakce | vloženo: 13. 10. 2016, 12:00 | bez komentářů

BRNO – Moravská hudební stopa

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská Vás zve, dne 12. října 2016 v 19.30 hodin, do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, na již 3. ročník projek­tu Moravská hudební stopa — Starobrněnská hudební historie a stopy císaře Karla IV. na Starém Brně. Zazní středověké Mariánské antifony z Antifonáře Elišky Rejčky, moravské markraběnky (zakladatelky cisterciáckého kláštera na Starém Br­ně), dále díla moravských mistrů Leoše Janáčka (Otčenáš) a Miroslava Příhody (Sta­roslověnská mše, op. 30) a také českého skladatele Antonína Dvořáka (Hospodine, po­miluj ny; Te Deum, op. 103).
více »

redakce | vloženo: 9. 10. 2016, 12:00 | bez komentářů

DOLNÍ BUŠÍNOV – Reportáž z 12. a 13. nohejbalového turnaje

I v letošním roce se nohejbalový tým ZAMORAVU.EU účastnil série turnajů v rekre­ačním středisku Bozeňov, jenž se nachází nedaleko severomoravského Zábřehu. V roce 2016 jsme se zúčastnili tří ze čtyř turnajů. O 11. turnaji, z 25. června 2016, jsme referovali již minule. V celkovém součtu se naše mužstvo umístilo ve střední části.
 
Tomáš Skoumal, předseda místního sdružení MNO Sever
 
 
více »

redakce | vloženo: 7. 10. 2016, 12:00 | bez komentářů

Den za Moravu 2016 – fotoreportáž

V sobotu 1. října 2016 se konal 11. ročník tradičního Dne za Moravu. Děkujeme všem za účast a podporu a těšíme se na příští ročník. Přinášíme fotografie:
 
Chcu, aby na mojí radnici vlála moravská vlajka (facebook)
Jaroslav Svozil – MNO Sever (rajče)
MNO Horácko (facebook)
Moravané (facebook)
 

redakce | vloženo: 3. 10. 2016, 12:00 | komentáře (14)

Putování Moravou – Výstup na Velký Kosíř

Nejvyšší hanácká hora Velký Kosíř na Prostějovsku bude 8. října 2016 opět po roce místem, kam srdečně pod hlavičkou „Putování Moravou“ zveme všechny příznivce nenáročné turistiky z řad členů a přátel Moravské národní obce a také veřejnosti. Buřty či něco jiného na opečení s sebou! Osmikilometrová trasa letošního společné­ho výstupu povede ze Slatinek k rozhledně. Po radostném výhledu na kus severní Hané a posezení u ohně pak účastníci sejdou do Čech pod Kosířem, kde bude na vý­běr hned z několika atraktivit — nabízí se procházka zámeckým parkem, expozice na zámku nebo návštěva muzea kočárů či hasičského muzea.
více »

redakce | vloženo: 29. 9. 2016, 12:00 | bez komentářů

Guvernér státu Illinois vyhlásil na 25. září státní svátek Moravanů

Springfield | Bruce Rauner, guvernér státu Illinois (USA), vyhlásil na 25. září 2016 státní svátek. Tzv. Moravian day (Moravský den) má občanům připomínat důležité přínosy moravských přistěhovalců pro americký stát a národ. V proklamaci z 24. srpna 2016 mimo jiné uvedl, že Moravané jsou jedni z nejstarších kulturních skupin na světě, jejichž počátky sahají před vznik Svaté říše římské. Morava — „obilnice“ Československa — země České republiky, zrodila významné osobnosti, např. učitele národů Jana Ámose Komenského nebo Tomáše G. Masaryka. Překrásné lidové kroje a hudba byly vždy součástí amerických komunit Moravanů a jejich spolků. První mo­ravský festival se konal 24. září 1939 v Chicagu.
více »

redakce | vloženo: 23. 9. 2016, 12:00 | komentáře (5)

BLUDOV – Reportáž z návštěvy žerotínské hrobky

V sobotu 17. září 2016 se v malebné severomoravské obci Bludov, v blízkosti míst­ního kostela svatého Jiří, setkali moravští patrioti, členové a příznivci Moravské národní obce, aby si v místní rodové hrobce připomenuli významné představitele jednoho z velkých moravských šlechtických rodů, pánů ze Žerotína. Tradiční setkání s krátkým proslovem a pietním aktem ku příležitosti výročí narození nejvýznam­nější osobnosti celého žerotínského rodu, Karla staršího ze Žerotína (* 15. září 1564; † 9. října 1636), se každoročně koná pod patronátem místního sdružení MNO Sever a regionu MNO Haná.
více »

redakce | vloženo: 20. 9. 2016, 12:00 | komentář (1)

Mezinárodní konference Sebeurčení evropských regionů a národů

Zveme všechny zájemce o Moravu a evropská regionalistická hnutí na konferenci o Sebeurčení evropských regionů a národů, která se uskuteční v pátek 30. září 2016 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity na Poříčí 9 v Brně. Pořadatelem akce je politická strana Moravané spolu s dalšími subjekty. Konference se zúčastní vedení Evropské svobod­né aliance, včetně některých europoslanců. Od 19.00 hodin na konferenci navazuje večeře s kulturním programem v blízké restauraci Železná růže na Hlinkách 48. Při­hlášky na konferenci jsou k dispozici zde. Konferenční poplatek je 200,- Kč (700,- Kč i s večeří a večerním kulturním programem).
více »

redakce | vloženo: 9. 9. 2016, 12:00 | komentáře (8)

BLUDOV – Pietní shromáždění u hrobu Karla staršího ze Žerotína

Členové a příznivci regionu MNO Haná a místního sdružení MNO Sever, Vás srdečně zvou na setkání u příležitosti výročí narození Karla staršího ze Žerotína. Připomenu­tí této i dalších osobností z významného moravského rodu proběhne s krátkým piet­ním aktem v rodové hrobce Žerotínů v obci Bludov. Setkání účastníků bude u kos­tela sv. Jiří v sobotu 17. září 2016 v 18.00 hodin.
 
 
 

redakce | vloženo: 6. 9. 2016, 12:00 | bez komentářů