NAŠE INICIATIVY HL. PARTNER  

Aktuality

Putování Moravou – Výstup na Bradlo

Moravská národní obec — místní sdružení MNO Uničovsko a region MNO Haná — po­řádá ve spolupráci s obcí Lipinka dne 20. srpna 2016 od 10.00 hodin na památ­ném vrcholu Bradlo, turisticko-společenskou akci ze série Putování MoravouVý­stup na Bradlo aneb VI. ročník Setkání moravských patriotů. Srdečně zveme na tento sraz všechny opravdové patriotky a patrioty, lidi dobré vůle, kterým nechybí hrdost na historii, kulturu a tradice naší země Moravy. Čeká Vás krásná příroda Úsovské vrchoviny a skalnatý, pověstmi opředený vrchol Bradlo (600 m n. m.), kte­rý je nejvyšší horou tohoto geomorfologického celku. Během setkání se můžete tě­šit na drobné občerstvení.
více »

redakce | vloženo: 22. 7. 2016, 12:00 | bez komentářů

VELKÁ JAVOŘINA – Setkání Moravanů a Slováků 2016

V neděli 31. července 2016 se v přírodním amfiteátru nedaleko vrcholu (vysílače) Velké Javořiny (970 m n. m.), nejvyšší hoře Bílých Karpat, uskuteční tradiční, XXIV. Slavnosti bratrství Čechů a Slováků. Od 9.00 do 16.00 hodin se můžete těšit na bohatou mozaiku folklóru. Je vhodné mít u sebe eura (stánky, občerstvení). Auto­busová doprava ZDARMA.
Upozorňujeme, že do roku 1948 se událost nazývala „Přátelská schůzka Moravanů a Slo­váků“. Akci proto v posledních letech hojně navštěvují uvědomělí Moravané se žluto-červenými vlajkami z celé Moravy. V minulosti vítal organizátory vtipný tran­sparent „Moravané zdraví slavnosti Čechů a Slováků“.

redakce | vloženo: 21. 7. 2016, 12:00 | bez komentářů

OSOBNOST MORAVY 2016 – Nové nominace

Vážení příznivci ankety Osobnost Moravy 2016, dovolujeme si Vás oslovit s vynika­jící zprávou. Seznam nominovaných se rozrostl na 6 navržených osobností. Z no­vých nominací máme radost a s nadšením očekáváme další. Za koordinační tým, Petr Konečný, koordinátor. Další informace o nominovaných osobnostech naleznete v sekci ankety Osobnost Moravy a na stejnojmenné facebookové stránce.
 
Jsme rádi, že můžeme potvrdit účast těchto osobností:
 
více »

redakce | vloženo: 18. 7. 2016, 12:00 | komentář (1)

BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU – Reportáž ze soutěže Moravský duel

5. července 2016 | Čtvrtý ročník dnes již tradiční sportovní sotěže byl opět větší a svým způsobem úspěšnější. Opět přibylo soutěžících, upřesnily se pravidla a sou­těž měla velmi pěknou dynamiku. Po prezentaci byl slavnostní nástup a zahájení. Všichni přítomní byli seznámeni se způsobem kontroly zbraní v návaznosti na pro­vozní řád střelnice. Dále proběhla instruktáž o průběhu soutěže a v této návaznosti došlo na dotazy a upřesnění jednotlivých postupů. Dle předem připravených tabulek pro 15 startujících bylo provedeno losování do tří skupin po pěti na rozstřel. Pro fi­nále 1. — 6. postupovali první a druhý z každé skupiny.
více »

redakce | vloženo: 15. 7. 2016, 12:00 | bez komentářů

1230 RADNIC – Poděkování místopředsedkyně Lenky Holaňové

Vážení představitelé obcí a měst, dne 5. července 2016 oslavíme společně morav­ským a státním svátkem příchod slovanských věrozvěstů, svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu; hlavních patronů Moravy a spolupatronů Evropy. Ráda bych Vám jménem spolku Moravská národní obec ze srdce poděkovala za to, že vyvěsíte na budově Vašeho úřadu moravskou vlajku. Tímto symbolickým aktem vyjadřujete úc­tu k naší rodné zemi, jejím tradicím, historii a svébytné kultuře. Vaše obec se tak stala jednou z 1230 obcí, jež se rozhodly připomínat tímto způsobem svým obča­nům tradiční hodnoty, moravskou identitu a sounáležitost k Moravě. Vaší zásluhou zůstane Morava a její kulturní dědictví v srdcích jejích obyvatel stále živá.
více »

redakce | vloženo: 4. 7. 2016, 12:00 | komentář (1)

Morava ve svátek otevírá své poklady

Vážení přátelé Moravy a její historie, na většině moravských radnic bude v nejvý­znamnější moravský svátek, v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, vy­věšena moravská vlajka. Moravská národní obec — ZAMORAVU.EU, má dlouhodobý záměr probudit zájem lidí o Moravu, její historii, kulturu a tradice, o místo, kde ži­jeme. Požádali jsme proto v rámci doprovodné iniciativy vedení městských muzeí a místních pamětihodnosti, aby usnadnili zájemcům o historii přístup k moravským památkám. Děkujeme všem zástupcům muzeí, že vyslyšeli naši žádost a své ex­pozice ve svátek zpřístupní široké veřejnosti zdarma nebo se slevou.
více »

redakce | vloženo: 3. 7. 2016, 12:00 | bez komentářů

1225 RADNIC – Východ republiky? Ne! Morava a Slezsko!

Příchod slovanských věrozvěstů není svátkem jenom pro nás Moravany; cyrilometo­dějská tradice není vlastnictvím Moravanů, i když její těžiště leží na Moravě. Svatí věrozvěsti jsou hlavními patrony Moravy, ale také spolupatrony Evropy, tedy i Čech a Slezska. Kostely a kaple zasvěcené věrozvěstům najdeme v hojné míře i těchto zemích. Na začátku byla jenom zvědavost: okres Frýdek-Místek je rozdělen na mo­ravskou a slezskou část. Není snadné přijít tu na obec s moravskou myšlenkou; je to zvláštní místo i lidé jsou tu jiní než kdekoliv jinde. Je to oblast etnicky smíšená a někde polská národnostní menšina dokonce převažuje.
více »

redakce | vloženo: 29. 6. 2016, 12:00 | komentáře (4)

BŘECLAV – Reportáž z Moravského dne

V neděli 26. června 2016 se malá skupinka čtyř členů a jednoho příznivce spolku Moravská národní obec, vydala společně z našeho hanáckého regionu, prostřednict­vím přímého vlakového spojení, směrem na jihovýchod. Naším cílem bylo jihomo­ravské město Břeclav, kde se konala tradiční oslava naší rodné země — Moravský den. Svojí účastí jsme především obohatili slavnostní průvod městem, který svou přítomností ozdobili hned dva naši slavní panovníci, kteří na účastníky důstojně pohlíželi z koňského hřbetu: Jeho Výsost Karel IV., císař římský, král český a z Boží vůle kdysi také markrabě moravský a v jeho doprovodu Jeho Výsost Jošt Moravský, markrabě moravský a pozdější král římský.
více »

redakce | vloženo: 28. 6. 2016, 12:00 | bez komentářů

DOLNÍ BUŠÍNOV – Reportáž z 11. nohejbalového turnaje

Poslední červnovou sobotu (25. 6. 2016) se konal v rekreačním středisku Bozeňov (nedaleko Zábřeha) další z nohejbalových turnajů, opět za účasti týmu ZAMORA­VU.EU. Tentokrát nastoupilo jen 14 družstev, ovšem nutno dodat, že nepřijeli ze­jména ti slabší. To se také ukázalo ve výsledcích, kdy se nám podařilo zvítězit pou­ze jednou, jedenkráte jsme remizovali, 4 soupeři se ukázali nad naše síly.
 
Tomáš Skoumal, předseda místního sdružení MNO Sever
Fotogalerie v příloze
více »

redakce | vloženo: 27. 6. 2016, 12:00 | bez komentářů

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – Prohlídka Horáckého muzea

S laskavým svolením paní ředitelky Mgr. Alice Hradilové si mohou zájemci o historii a tradice prohlédnout 5. července 2016 zdarma expozice Horáckého muzea v No­vém Městě na Moravě. Horácké muzeum sídlí v budově staré renesanční radnice ze 16. století. Jeho expozice se zaměřují na lidovou kulturu v severní části Moravské­ho Horácka, sklářství, železářství a dějiny města. Největší část se zabývá lyžařskou tématikou. V letní sezóně se zpřístupňuje „Strašidelné podzemí“, věnované pověs­tem z Novoměstska a dvůr s „Mlejnkem z Víru“. Muzeum pořádá také zdejší far­mářské trhy.
více »

redakce | vloženo: 26. 6. 2016, 12:00 | bez komentářů