Návrhy uspořádání ČSR

Alternativní historické koncepce státoprávního uspořádání Československa
 
 
 
   Zveřejňujeme vybrané státoprávní koncepce vzniklé v novodobých dějinách moravského hnutí s cílem obnovit moravskoslezskou samosprávu násilně zrušenou komunisty v roce 1948. Jsou to historické dokumenty dnes již v praxi neaplikovatelné, ale stojí za povšimnutí a především poučení do budoucna. Jasně také dokazují, že moravským politikům v letech 1968—1969 a 1989—1992 jednoznačně a možná nejvíce šlo především o zachování Československa jako funkčního a demokratického státu, kde se žádná z jeho legitimních a svébytných částí nebude cítit ukřivděna.
 
 
 
1968

Trojdílné uspořádání státu — Návrh na rovnoprávné postavení Moravy a Slezska
Index — rozpravy o soudobé kultuře a životním slohu, srpen 1968, zvláštní vydání, KKS Brno
PDF |32,1 MB|

 
   Návrh na československou trojfederaci (Čech, Moravy se Slezskem a Slovenska) od Společnosti pro Moravu a Slezsko z roku 1968 — šlo o návrh na efektivnější a funkčnější federaci, než byla tehdy schválená česko-slovenská dvojfederace výhradně na národnostním principu. Zde bylo zohledněno i hledisko historické, geomorfologické, ekonomické a kulturní, nejen pouze národnostní.
Spoluautorem textu je prof. JUDr. Vladimír Kubeš, bývalý děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (tehdy UJEP).
 
 
 
1990

Stručný nástin návrhu na demokratické samosprávné spolkové uspořádání československého státu
Informační Bulletin HSD—SMS, 5/1990
PDF |7,75 MB|

 
   Návrh na československou trojfederaci z počátku 90. let, vydalo Hnutí za samosprávnou demokracii — Společnost pro Moravu a Slezsko (HSD—SMS) po vedením doc. PhDr. Boleslava Bárty, CSc.
Návrh na úspornou „federaci zezdola“ tří samosprávných republik (Česká, Moravskoslezská a Slovenská) měl překonat tehdejší zablokovanou dvojfederaci zmítanou „pomlčkovou válkou“ Čechů a Slováků a vytvořit z Československa moderní spolkový stát evropského typu. Návrh nebyl akceptován a federace v roce 1992 zanikla.
 
 
 
1990

Návrh ústavy Republiky Moravskoslezské
PDF |5,26 MB|

 
   Návrh ústavy pro nově zvažovanou Moravskoslezskou republiku jako svébytného člena československé trojfederace. Podobně byly před zánikem federace diskutovány i ústavy republik České a Slovenské (jako částí federace).
 
 
 
1990

Návrh zákona o zemském zřízení
Informační Bulletin HSD—SMS, 6/1990
PDF |7,29 MB|

 
   Návrh na zemské zřízení podaný poslanci za Hnutí za samosprávnou demokracii — Společnost pro Moravu a Slezsko (HSD—SMS), které získalo ve volbách do českého parlamentu (České národní rady) v roce 1990 přes 10 % hlasů za celou Českou republiku. Úsilí obnovit zemské zřízení v rámci České republiky mělo být předstupněm k budování česko-slovenské trojfederace. Tehdejší poslanci, zejména ti zvolení za Občanské fórum (OF), tento návrh zamítli.
 
 
 
Říjen 1990

Boj o Moravu a Slezsko
Informace pro poslance Jm KNV, říjen 1990
PDF |51,8 MB|

 
   Boj o Moravu a Slezsko z diskuse na Jihomoravském krajském národním výboře, jehož poslanci zvažovali spojení se Severomoravským krajem, a tím i administrativním obnovením Země moravskoslezské (bez Svitavska a Dačicka), ukazuje tehdejší politické souvislosti moravské otázky na počátku 90. let.