Vyzdobíme

Iniciativa „Za navrácení Moravské hvězdy“


 
Iniciativa si klade za cíl navrátit tzv. Moravskou hvězdu do rodné země jejích tvůrců. Jedná se o feno­mén, který se Mo­ravě a vůbec celé České republice dlouho vyhýbal. Po celém světě je „Moravian star“ pojmem nedílně spjatým právě s Adventem a Vánocemi. Přitom to byla právě naše vlast, z které vzešly ušlechtilé ideály evangelické církve Moravských bratří. Díky jejich dobrosrdečnosti, skromno­sti a pracovitosti se šířily světem spolu s Moravskou hvězdou — od Grón­ska, přes Ameriku, po Indii. Moravskou hvězdu vnímáme jako další důkaz toho, že „Morava nikoli mečem a ohněm, ale vírou a moudrostí neustále přispívá celému světu“. Iniciativa vznikla v roce 2012.
 
Lenka Holaňová | hlavní koordinátorka
Mobil: 604 527 832
E-mail: holanova@zamoravu.eu