Vyznačíme

Iniciativa „Za vyznačení moravské zemské hranice“

 
Iniciativa si klade za cíl navrátit povědomí o moravsko-české zemské hranici, protiprávně zrušené v roce 1949.
Jednou z aktivit této iniciativy je snaha o informativní vyznačení zemské hranice. Od roku 2015 se podařilo úředně vyjednat a fyzicky vztyčit již 6 informativních dopravních značek, označující místo, kde silnice překračuje moravskou zemskou hranici. Díky aktivitě místních obyvatel vznikly v Hevlíně či v Hamrech nad Sázavou. Hnědá značka se řídí Vyhláškou ministerstva vnitra č. 30/2001 Sb., IS 23: „Informace o významném kulturním nebo turistickém cíli nebo oblasti.“ Iniciativa se řídí preambulí ústavy ČR: „My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ (Zákon č. 1/1993 Sb.).
Podporujeme také výzkum a mapování zemské hranice v terénu ve spolupráci se spolkem Českomoravská hranice nás spojuje, z. s. a digitalizací podkladů k průběhu hranice.
 
Vojtěch Říha | kontaktní osoba
E-mail: riha@zamoravu.eu 

Aktuality