OLOMOUC – Krátké zhodnocení 6. ročníku Moravského dne

V sobotu 1. června 2019 se v překrásném historickém centru města Olomouce, na Horním náměstí, konala jedna z hlavních akcí Moravské národní obce (dále jen MNO) slavnost Moravský den. Letošní ročník tohoto festivalu moravské kultury a historie se díky vstřícnosti Magistrátu statutárního města Olomouce stal součástí programu Svátků města Olomouce. Díky skvělé spolupráci s vedoucím oddělení kultury, panem Radimem Schubertem, jsme letos pro uskutečnění bohatého kulturního programu mohli využít velkého pódia, profesionálního ozvučení a dalšího zázemí. Pokračovat ve čtení „OLOMOUC – Krátké zhodnocení 6. ročníku Moravského dne“

OLOMOUC – Pozvánka na Moravský den

Vážené Moravanky, vážení Moravané, za náš spolek Moravská národní obec si dovolujeme vás co nejsrdečněji pozvat na slavnostní shromáždění do překrásného města Olomouce. V sobotu 1. června 2019 se zde na Horním náměstí bude, od 10:00 hodin, konat již 6. ročník slavnosti MORAVSKÝ DEN.
Tato naše již tradiční oslava Moravy a moravanství se koná jako součást programu SVÁTKŮ MĚSTA OLOMOUCE. Záštitu nad letošním Moravským dnem převzal hejtman Olomouckého kraje, pan Ladislav Okleštěk. Pokračovat ve čtení „OLOMOUC – Pozvánka na Moravský den“

Moravský den v Olomouci 2018 – odezva

Nás pořadatele ze spolku Moravská národní obec potěšila krátká zpráva na internetových stránkách Olomouckého kraje o průběhu 5. ročníku Moravského dne. Velmi pozitivně působí především krátké hodnocení své účasti od pana náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Dalibora Horáka, který se v doprovodu poslankyně Parlamentu České republiky, paní Zuzany Majerové Zahradníkové, zúčastnil úvodní části programu Moravského dne, festivalu moravské kultury a historie. Pokračovat ve čtení „Moravský den v Olomouci 2018 – odezva“

OLOMOUC – REPORTÁŽ ZE SLAVNOSTI MORAVSKÝ DEN

Včera, to je v sobotu 26. května 2018, se v historické metropoli Moravy, městě Olomouci, konal již pátý ročník kulturně – historické slavnosti Moravský den. Letošní akce se konala pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje pana Ladislava Oklešťka a především za přítomnosti poslankyně Parlamentu České republiky paní Zuzany Majerové Zahradníkové a pana náměstka hejtmana Mgr. Dalibora Horáka. Tito představitelé naší vrcholné politiky se účastnili úvodní části programu. Během přátelských rozhovorů jsme se shodli na důležitosti připomínání Moravy a našich historických zemí široké veřejnosti.  Pokračovat ve čtení „OLOMOUC – REPORTÁŽ ZE SLAVNOSTI MORAVSKÝ DEN“

Olomouc – pozvánka na Moravský den

Vážení příznivci Moravy,
náš spolek Moravská národní obec si vás dovoluje pozvat do Olomouce na 5. ročník slavnosti Moravský den. Tato akce se koná jako důstojná připomínka více než tisíciletých tradic Moravy, její bohaté historie a nezaměnitelné kultury nás Moravanů. Záštitu nad akcí převzal hejtman Olomouckého kraje pan Ladislav Okleštěk. Vážení přátelé, těšíme na vás.

Pokračovat ve čtení „Olomouc – pozvánka na Moravský den“

OLOMOUC – Reportáž z Moravského dne 2017

V sobotu 27. května 2017 se v hanácké metropoli městě Olomouci konala slavnost Moravský den. Náš spolek Moravská národní obec (dále jen MNO) pořádal tento tradiční festival moravské kultury a historie letos už po čtvrté. Velmi nás pořadatele potěšilo, že záštitu nad slavností převzal pan primátor statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. Úvodní část celodenní akce se odehrála na Václavském náměstí. Po úvodních slovech moderátora PhDr. Tomáše Skoumala jsme zhlédli první ukázku moravské lidové kultury v podání Hanáckého souboru Hagnózek, který do Olomouce přijel reprezentovat svoji obec Hnojice. Pokračovat ve čtení „OLOMOUC – Reportáž z Moravského dne 2017“

OLOMOUC – Moravský den 2016

Vážení přátelé, Moravanky a Moravané, letošní již třetí ročník kulturně-historické slavnosti Moravský den, která se konala v sobotu 28. května 2016, je již nenávrat­ně za námi. Můžeme tedy zhodnotit, co se nám povedlo a naopak, co bude nutné zlepšit, aby tato naše akce, kterou řadíme v kalendáři událostí mezi ty vůbec nej­důležitější, byla ještě krásnější a pro širokou veřejnost přitažlivější. Jednoznačným kladem nejen letošního ročníku Moravského dne je překrásná kulisa historického středu města Olomouce. Není náhoda, že Olomouc je často nazývána coby „barokní perla Moravy“.
Pokračovat ve čtení „OLOMOUC – Moravský den 2016“

OLOMOUC – Pozvánka na Moravský den

Moravská národní obec pořádá v sobotou 28. května 2016 tradiční Moravský den v Olomouci (3. ročník), jako připomínku moravských tradic, historie a kultury Mo­ravanů. Program začne v 9.45 hodin na Václavském náměstí, kde proběhne přiví­tání a ukázka lidové kultury (Hanácký národopisný soubor Olešnica). V 10.15 hodin zde bude zahájen slavnostní průvod městem se žluto-červenými moravskými vlaj­kami, v čele s modrou markraběcí standartou, tj. spolkovou vlajkou Moravské ná­rodní obce. Trasa: Václavské náměstí — Wurmova — Biskupské náměstí — náměstí Republiky — Denisova — Univerzitní — Žerotínovo náměstí — Panská — Dolní ná­městí — Horní náměstí.
Pokračovat ve čtení „OLOMOUC – Pozvánka na Moravský den“

OLOMOUC – Moravský den 2015

V sobotu 30. května 2015 se v Olomouci konal 2. ročník slavnosti Moravský den. Společně s brněnským Dnem za Moravu se jedná o nejdůležitější dvě události za­psané v kalendáři Moravské národní obce. Chtěli bychom poděkovat všem morav­ským vlastenkám a vlastencům, kteří neváhali a do hanácké metropole města Olo­mouce na slavnost přijeli a to mnohdy z odlehlých koutů celé Moravy. Naše velké uznání patří především všem kolegyním a kolegům, kteří se aktivně zapojili do pro­gramu Moravského dne, nebo případně do organizátorské práce. Vážení přátelé, především díky Vám byla slavnost Moravský den opravdu důstojnou připomínkou moravských zemských tradic, historie a kultury nás Moravanů. FOTO 1 | FOTO 2.