OLOMOUC – Pozvánka na Moravský den

Moravská národní obec pořádá v sobotou 28. května 2016 tradiční Moravský den v Olomouci (3. ročník), jako připomínku moravských tradic, historie a kultury Mo­ravanů. Program začne v 9.45 hodin na Václavském náměstí, kde proběhne přiví­tání a ukázka lidové kultury (Hanácký národopisný soubor Olešnica). V 10.15 hodin zde bude zahájen slavnostní průvod městem se žluto-červenými moravskými vlaj­kami, v čele s modrou markraběcí standartou, tj. spolkovou vlajkou Moravské ná­rodní obce. Trasa: Václavské náměstí — Wurmova — Biskupské náměstí — náměstí Republiky — Denisova — Univerzitní — Žerotínovo náměstí — Panská — Dolní ná­městí — Horní náměstí.

 

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouce
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

 
     Na Horním náměstí, mezi městskou radnicí a sloupem Nejsvětější Trojice (památka UNESCO), proběhne od 10.45 hodin tzv. Moravské fórum. Můžete se těšit na ukázku lidové kultury (Hanácký národopisný soubor Olešnica), Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, na stánky s burzou moravik (sortiment e-shopu Moravský pat­riot), prezentaci Moravské národní obce, kvízy a hry s moravskou tematikou a na ochutnávky moravských vdolků, tva­růžků či slivovice. Vzácní hosté: Představitelé samospráv moravských měst a obcí. Mezi 12.4514.45 proběhne oběd v restauraci Fontána. Po obědě se můžete těšit na vlastivědnou vycházku s prohlídkou chrámu sv. Michala, kde se schá­zeli poslanci moravského zemského sněmu, jezuitského konviktu (pokud vedení konviktu svolí) a chrámu Panny Marie Sněžné. Průvodce: Bc. Jaroslav Svozil, člen Historické sekce Moravské národní obce. Zakončení cca v 16.45 hodin.
 
ORGANIZAČNÍ POKYNY — Na pokojný průběh akce bude dohlížet pořadatelská služba. Tito lidé budou zřetelně označeni visačkami s názvem akce a označením „Pořadatel“. Nevhodné vulgární, rasistické projevy nebo nestřídmé požívání al­koholu či jiných omamných látek jsou nepřípustné a dotyční lidé budou z účasti na Moravském dnu vyloučeni. V průběhu celého setkání budou účastníkům i přihlížejícím rozdávány papírové moravské vlaječky, písemné dokumenty vypracova­né Moravskou národní obcí a propagační předměty s moravskou tematikou. Politická (předvolební) agitace účastníků za­kázána.
 
Událost na facebooku
Plakát ke stažení (pdf, 5,08 MB)
Záštita primátora ke stažení (pdf, 787 kB)
 

Zádušní mše za Boleslava Bártu

 
     V neděli 29. května 2016 se v olomouckém dómu sv. Václava uskuteční od 10.00 hodin zádušní mše za Boleslava Bártu. Letos si připomínáme 25 let od jeho úmrtí, viz příspěvek ve zprávách ČST o jeho pohřbu. Doc. PhDr. Boleslav Bárta, CSc. (* 14. srpna 1929 Rozhraní; † 31. května 1991 Budmerice) byl československý psycholog, po sametové revo­luci počátkem 90. let poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění, bojovník za moravskou autonomii a první před­seda Hnutí za samosprávnou demokracii — Společnosti pro Moravu a Slezsko. Pod jeho vedením v letech 1990—1991 dosáhlo moravské hnutí největších úspěchů a dodnes je uctíván jako jedna z nejvýraznějších osobností moravského hnutí. Viz sestřih ČST z demonstrace za samosprávu Moravy a Slezska z 2. března 1991. Mši svatou zajistila PhDr. Alena Ovčačíková.
 
Událost na facebooku
 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *