Iniciativy a projekty

Vize pro prosperitu

Vize pro prosperitu je další z iniciativ Moravské národní obce z.s. Jejím cílem je seznámit zastupitele obcí, měst a krajů i veřejnost se zájmem o veřejné dění se skutečným stavem současné veřejné správy v ČR. Zejména s důvody její neutěšené situace, a především s odbornými názory na cesty ke změně tohoto stavu. Současně má vést k vytvoření postupného a dlouhodobého tlaku na vrcholné představitele státu a politických stran, vedoucí k zahájení legislativních prací na vytvoření skutečně moderní veřejné správy v České republice.

Iniciativa „Za vyvěšování moravské vlajky na radnicích“ – Vyvěsíme

Iniciativa si klade za cíl obnovu užívání historických symbolů a barev Moravy. Od roku 2010 úspěšně oslovujeme představitele samospráv (nejen) na Moravě, aby ve státní svátek 5. července, v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, nebo v jiný významný moravský den, vyvěsili na radnici (faře či jiné úřední budově) moravskou vlajku. Iniciativu doprovází výzva ke zpřístupnění místních pamětihodností. Velký ohlas má také veřejná soutěž o nejhezčí tematickou fotografii.

Iniciativa Osobnost Moravy

Inciativa Osobnost Moravy si klade za cíl propagovat a ocenit známé či neznámé moravské osobnosti pro jejich přínosnou činnost

Iniciativa Vracíme Moravu do škol

Smyslem iniciativy je snaha o zlepšení kvality učebnic, pracovních sešitů, výukových materiálů a samotné vyučovací praxe. Naší snahou je vrátit do vyučování na základních a středních školách objektivní a nezkreslené informace o naší zemi Moravě a to v kontextu s historickým vývojem okolních zemí a celé Evropy. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout díky spolupráci a konzultaci výukové literatury s jednotlivými nakladatelstvími, politiky, především pokud jde o poslance Parlamentu České republiky, členy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, dále s představiteli odpovědného Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v neposlední řadě přímo s řediteli škol a členy učitelských sborů. Díky vstřícnosti ministerstva se budeme snažit obohatit výuku žáků a studentů prostřednictvím historických dokumentů vypracovaných Moravskou národní obcí, z. s.

Iniciativa Učebnice pro Moravu

„Učebnice pro Moravu“ je projekt, jehož cílem je získat prostředky pro vývoj, výtisk, propagaci a distribuci učebnice o Moravě a tyto činnosti řídit a koordinovat. Učebnice bude určena pro žáky 6. až 9. ročníků moravských základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Učebnici plánujeme vytvořit tak, aby byla vhodná zejména pro samostudium. Morava má velice bohatou vlastní historii, která není v současných učebnicích zaznamenána. Morava je nehmotným dědictvím, jež nám předali naši předkové a kontinuita znalosti její historie u mladé generace je nezbytně nutná pro budoucnost této země. Cílem učebnice je tedy vzdělávat mladé lidi o historii své země a obyvatele Moravy motivovat k hrdému a pozitivnímu patriotizmu.

Iniciativa „Moravská vlajka na každém zápase“ – Fandíme

Iniciativa si klade za cíl obnovu užívání historických symbolů a barev Moravy na zápasech moravských sportovních klubů a sportovců. Iniciativa byla zahájena v roce 2014.

Iniciativa „Moravská vlajka po celém světě“ – Cestujeme

Iniciativa si klade za cíl zanést moravskou vlajku do nejzazších končin světa. Vznikla roku 2007. Připravujeme Austrálii, Island, Jersey, Maďarsko, Německo, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Vatikán…

Iniciativa „Za vyznačení moravské zemské hranice“ – Vyznačíme

Iniciativa si klade za cíl navrátit povědomí o moravsko-české zemské hranici, protiprávně zrušené v roce 1949.

Iniciativa „Za navrácení Moravské hvězdy“ – Vyzdobíme

Iniciativa si klade za cíl navrátit tzv. Moravskou hvězdu do rodné země jejích tvůrců. Jedná se o feno­mén, který se Mo­ravě a vůbec celé České republice dlouho vyhýbal. Po celém světě je „Moravian star“ pojmem nedílně spjatým právě s Adventem a Vánocemi. Přitom to byla právě naše vlast, z které vzešly ušlechtilé ideály evangelické církve Moravských bratří. Díky jejich dobrosrdečnosti, skromno­sti a pracovitosti se šířily světem spolu s Moravskou hvězdou — od Grónska, přes Ameriku, po Indii. Moravskou hvězdu vnímáme jako další důkaz toho, že „Morava nikoli mečem a ohněm, ale vírou a moudrostí neustále přispívá celému světu“. Iniciativa vznikla v roce 2012.

Projekt Moravského meče

Moravská národní obec dlouhodobě podporuje snahy o zhotovení repliky moravského meče a jeho zpřístupnění veřejnosti v důstojných výstavních prostorách.