Vyvěsíme

Iniciativa „Za vyvěšování moravské vlajky na radnicích“

Iniciativa si klade za cíl obnovu užívání historických symbolů a barev Moravy. Od roku 2010 úspěšně oslovujeme před­stavitele samospráv (nejen) na Moravě, aby ve státní svátek 5. července, v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Meto­děje, nebo v jiný významný moravský den, vyvěsili na radnici (faře či jiné úřední budově) moravskou vlajku. Iniciativu doprovází výzva ke zpřístupnění místních pamětihodností. Velký ohlas má také veřejná soutěž o nejhezčí tematickou fotografii.

Lenka Holaňová | hlavní koordinátorka
Mobil: 604 527 832
E-mail: holanova@zamoravu.eu

Aktuality

2022  

2021  


2020

2019 

2018  

2017 1328 65

2016 1232 54

2015 1119 41

2014 0959 26

2013 0761 07

2012 0397 06

2011 0226 08

2010 0075

2009

2008