Sváteční slovo


 
 
 
Jaroslav Beneš | umělecký řezbář z Loštic
Jsem hrdý na to, že mohu žít a tvořit na Moravě
Sváteční slovo
 
 
 
JUDr. Marian Holý | právník, Brezno, Slovensko
Pozdrav ze Slovenska – JUDr. Marian Holý Moravské národní obci
 
 
 
ThDr. Jan Hradil, Th.D. | biskup slovenský Církve československé husitské
Mé vyjádření k Moravské národní obci
 
 
 
prof. Dr. Jan Klein, Ph.D. | biolog a imunolog, pokračovatel J. G. Mendela
Významná návštěva
 
 
 
František Kopecký | spisovatel a někdejší starosta obce Tvarožná
O Moravě
 
 
 
prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. | vedoucí psycholog odd. 9 Psychiatrické nemocnice v Kroměříži
Sváteční slovo
 
 
 
Miroslav Mužík | umělecký řezbář z Blanska
Slavnostní výzdoba Moravské vesničky
 
 
 
Mons. Jan Peňáz | farář římskokatolické farnosti Křtiny
Rodný, rodná, rodné
Vlajková iniciativa
 
 
 
Petr Skarlant | básník, prozaik, dramatik a překladatel
Petr Skarlant — Morava
 
 
 
Zdeněk Valchář | výtvarník, Historicko-vlastivědná společnost Moravian
Prvním misionářem na jihu Afriky byl Moravan
 
 
 
 
 
 
 
 
Duchovní okénko
Duchovní okénko Moravy