JAN HRADIL – Mé vyjádření k Moravské národní obci

Jan HradilJsem historik, který z oboru dějin má velký doktorát. Neříkám to proto, abych vysvětlil čitatelům míru svého vzdělání, ale jako důvod, proč se k dané věci vyjadřuji. Bezpochyby Morava jako území byla markrabstvím, které mělo stejný význam jako České království. Velice často bylo také rodovým řešením, že mladší bratr českého krále se stával markrabětem. Vidíme tuto skutečnost na Přemyslov-cích, ale i na Lucemburcích, kupř. Jošt Lucemburský se stal římským králem. Území Moravy má bezpochyby svůj typ folkloru, svůj typ staveb, svůj typ celé historické kultury. Proto dnes v čase evropské globalizace je nutné podtrhnout některou rozdílnost, abychom se nestali unifikovanými územími jednotné Evropy.

 

Jsem rád, že jsem Moravan. Jsem také rád, když se historicky symbolem vlajky určí dané území. Nemá to nic společného s nacionalismem, i když národní hrdost může být někdy mylně vydávána za tento nešvar.


 

ThDr. Jan Hradil, Th.D.

 

starosta města Újezd u Brna

 
 
 

*1952, biskup slovenský Církve československé husitské, ženatý, otec dvou dětí. Absolvent Husitské teologické fakulty. Během studia pracoval jako pomocná vědecká síla u profesora Kaňáka. Působil jako farář CČSH v Náměšti nad Oslavou, v Moravské Třebové, v Mělníku, v Bratislavě. V roce 1992 byl jmenován generálním vikářem, v roce 2000 byl zvolen biskupem CČSH. Již dvě volební období působí v Újezdě u Brna a je starostou obce. Je činný v Ekumenické radě na Slovensku. Je autorem mnoha článků, které byly publikovány v Českém zápase, Theologické revui a v mnohých časopisech na Slovensku. Zdroj: http://www.husiti.cz/dialognaceste/hradil.htm

4 odpovědi na “JAN HRADIL – Mé vyjádření k Moravské národní obci”

  1. Velice mě těší slova ThDr.Hradila, od vzdělaného člověka jsou o to cennější!Souhlasím s každým jeho slovem, nejen proto, že jsem příslušnicí CČSH,jejímž je dr.Hradil biskupem.Vždycky se mi vybaví výrok spisovatele F.Kožíka:“Moravanství je velice důležité a má hodnotu nejen etnickou, ale také etickou…“A tak to je a bude po všechny věky.

  2. Pan Kožík to řekl za mne- „Moravanství má hodnotu nejen etnickou, ale také etickou.“ Je to tak. Učme se znova hrdému moravanství. To není nacionalismus. A chtějme pro Moravu, Slezsko i Čechy zemské uspořádání. Respekt k moravské historii, kultuře, religiozitě, pokoře a práci známých velkých Moravanů, i těch, kteří nikdy nebudou v učebnicích dějepisu. Měli jsme na Moravě vždy velké lidi vědy, poezie, folklóru, architekty, lékaře, kněze, historiky… Učme děti moravanství, úctě ke krajové řeči, ke kroji a dávným tradicím a zvykům, úctě k symbolům staroslavné Moravy, tedy k praporu, znaku a hymně, úctě k Bohu a křesťanským kořenům Moravy.

  3. Opravdu,,úžasný“ člověk.Plný pokory,prost pýchy,sebestřednosti a arogance.Nejedná s lidmi,jako s povlem.Drží se pravdy,háji pravdu,bojuje za pravdu.Skutečný příklad pro všechny,kteří touží po Božím společenství.Jen tak dále pane doktore…Prostě skutečný Boží muž!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *