Vize pro prosperitu

   Vize pro prosperitu je další z iniciativ Moravské národní obce z.s. Jejím cílem je seznámit zastupitele obcí, měst a krajů i veřejnost se zájmem o veřejné dění se skutečným stavem současné veřejné správy v ČR. Zejména s důvody její neutěšené situace, a především s odbornými názory na cesty ke změně tohoto stavu. Současně má vést k vytvoření postupného a dlouhodobého tlaku na vrcholné představitele státu a politických stran, vedoucí k zahájení legislativních prací na vytvoření skutečně moderní veřejné správy v České republice.

   Jádrem Vize pro prosperitu je Výzva členům vlády, parlamentu a politických stran. Zde nepředpokládáme přímé působení Vize, ale zprostředkovaný dopad působení starostů, členů zastupitelstev a významných vědeckých, uměleckých a sportovních osobností, kteří by měli v dlouhodobé perspektivě vytvořit poptávku po změně současné podoby veřejné správy i u vrcholných politických představitelů. Proto bude i u této iniciativy použit osvědčený model z Vlajkové iniciativy, ve kterém budou postupně oslovováni jednotliví aktéři a každoročně bude vyhodnocována jejich celková podpora. Jména podporovatelů budou současně zveřejňována na našich stránkách.

  Dále text Vize pro prosperitu seznamuje s okolnostmi vzniku současné podoby veřejné správy a zásadami pro její organizaci. Vzhledem k tomu, že tato iniciativa nemá působit pouze deklarativně ale i didakticky, následuje hlavní a nejobsažnější část, kterou jsou koncentrované výtahy z prací a názorů hlavních odborníků na problematiku veřejné správy v ČR, včetně doporučení a zkušeností zemí Evropské unie. Tyto myšlenky jsou zpracovány v kapitole – Výchozí kritéria pro řešení veřejné správy v ČR. Závěr obsahuje kapitolu – Návrh zásad řešení moderní veřejné správy v ČR. Tento variantní návrh si neosobuje právo být jediným správným. Ukazuje však možnosti evoluční změny současné těžkopádné a vysoce centralizované veřejné správy na moderní veřejnou správu. Správu, která by odpovídala všem relevantním kritériím a reagovala na požadavky odpovídající úrovni evropského státu 21. století.

V Brně 25.2.2021                               Ing. Jaroslav Krábek předseda MNO z.s.

Vizi podporují a potvrdili svým podpisem :

Jménozaměření
Prof.Rndr. René WokounVŠ pedagog, vědec
Ing. Jaroslav Krábekpodnikatel
 Jaroslav  Okrajekmístostarosta obce 
 Jaroslav  Míčastarosta obce 
 Jaroslava  Bláhovázastupitel
Doc.Ing. Jan  Smejkal , CScJednatel 
 Alena Hrachovcovádůchodce
 Jana Pavlátovádůchodce
 Marie Okrajkovádůchodce
 Jakub Míčazastupitel
Mgr. Dagmar jílkovápedagog
 Jaroslav Benešumělecký řezbář
 Jiří  Hudečekředitel teplárny KM
 Vladimír  Kolářtechnik
 Josef Bendahospodář
 Martin Drábekřemeslník
 Jiří  Bauerinstalatér
 Karel Klausřidič
 Petr Unzeitigřidič
 Lubomír Benešřemeslník
 Radek Dubovývedoucí výrobního týmu
ing. Tereza Blažkovámzdová účetní
 Ivo Králřemeslník
 Radek Smrčekřemeslník
 Lenka Klimešovářemeslník
 Zdenek jořenekřemeslník
 Pavel Opletalpedagog
 Dana Krumnicová_
 Dagmar Pavlíčkovádůchodce
 Stanislav  Blažek st.technik
 Helena  Blažkovápedagog
Mgr. Daniela Blažkovápedagog
Bc. Lukáš Blažekstudent
 Stanislav  Blažekřemeslník
 Martin  Maco řemeslník
 Mičian  Jaroslav řemeslník
 Petr  Trval _
 Marek  Vojáček kontrolor
 Miroslav  Líbánek řemeslník
 Lukáš  Drobný řemeslník
 Stanislav  Śpička řemeslník
 Jakub  Šimůnek řemeslník
 Miroslav  Dostál _
 Stanislav  Vlč  řemeslník
 Petr  Plášek řemeslník
 Patrik  Mikulec řidič 
 Miroslav  Chren  expedient 
 Pavel  Ohera řemeslník
 Jaroslav  Hájek inspekční zámečník 
 Marcel  Osladil řemeslník
 Jaroslav  Vona řemeslník
 Oldřich Kramar  řemeslník
 Luděk  Hasník  řemeslník
 Jaromír  Obšil řemeslník
 klejšmíd  svářečský instruktor 
 Roman  Pluskal řemeslník
 Josef   Zminěl  řemeslník
 Ctibor  Bílý  _
 Jiří  Kučera  manipulační technik 
 Miroslav  Křistek řemeslník
 Jaroslav  Olšanský  řemeslník
 Květoslav  Kuba mechanik 
 Vlastimil Alt řemeslník
 Jaromír  Berka řemeslník
 Jiří  Fróml  nástrojař 
 Štefan  Vojtila  řemeslník
 Ivo  Horký řemeslník
 Daniel  Nábožný řemeslník
 Jaroslav  Vlček řemeslník
 Bedřich  Václavek mistr 
 Marek  Kropáč řemeslník
Mgr. Dagmar Jílkovápedagog
Ing. Jan  Smejkal Jednatel 
 Tomáš Smejkal student