KŘTINY – Mons. Jan Peňáz a vlajková iniciativa

Když jsem poprvé přišel do Compostely a vyšel z poutního chrámu Páně, všiml jsem si, že na protější straně náměstí vlají čtyři vlajky. Zlatomodrá evropská, zlatočer­vená španělská, pak vlajka místní země Galicie a poslední byla městská. Jsem rád, že díky našim obětavým farníkům a nadšeným vlastencům a ochotě pana starosty začaly vlát na poutním místě Křtiny nahoře nad kostelem také čtyři vlajky: evrop­ská, státní, moravská a křtinská. Všichni, kdo přijdou do kostela ať už na prohlídku nebo na bohoslužbu — na obojí srdečně zvu — obdivují jemné barvy fresek či litur­gických rouch, které jako němí svědkové připomínají Boha jako stálého původce veškeré krásy.

 
     Venku pak mohou být potěšeni pohledem na syté barevné pásy třepetající se ve větru. V tomto světě je všechno v pohybu, ale ten není náhodný, všichni jsme poutníky k věčnosti, k Bohu, který převyšuje všechnu pozemskou krásu. Přijďte si ji vychutnat na naše poutní místo a přitom se těšit na tu ještě větší krásu, kterou u něj poznáme, až dosáh­neme cíle své životní pouti.
 

 
 
 
 

Mons. Jan Peňáz

 

křtinský farář

 
www.poutnik-jan.cz
www.krtiny.katolik.cz
 
 
 

Fara, 5. července 2014

 
Fara, 5. července 2014

 
Radnice, 5. července 2014

 
Radnice, 5. července 2014

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *