VÝZNAMNÁ NÁVŠTĚVA – prof. Dr. Jan Klein, Ph.D.

V pondělí 9. března 2015 navštívil rodnou vlast prof. Dr. Jan Klein, Ph.D. (* 1936, Štemplovec u Opavy), biolog a imunolog, jeden ze zakladatelů moderní imunogene­tiky. Je znám především svými pracemi týkajícími se MH komplexu. V roce 1958 dokončil studium na Karlově Univerzitě v Praze. V roce 1965 absolvoval vědeckou aspiranturu v ČSAV. Roku 1968 emigroval do USA a americké občanství získal roku 1997. Působil na Stanfordově univerzitě, University of Michigan a University of Texas. V letech 1977 až 2004 byl ředitelem Ústavu Maxe Plancka pro biologii v německém Tübingenu. Během své kariéry se zabýval zejména objasňováním funkcí histokompatibilních genů a transplantačních antigenů, které jsou jejich produkty.

 
     Později studoval mechanismy vzniku druhů. Pro svůj přínos ke imunogenetice bývá odborníky považován za pokra­čovatele J. G. Mendela. V rámci oslav 150. výročí zveřejnění základního díla genetiky „Pokusy s hybridy rostlin“, poctil pan profesor svou návštěvou rodný dům Johanna Gregora Mendela v Hynčicích (poprvé po jeho rekonstrukci). Profesor Klein odjížděl velmi potěšen stavem této kulturní památky. Závěrem své návštěvy zašel k Mendelovu kaštanu s výhle­dem na Beskydy přes krajinu Moravské brány.
 

 
 
 

Ing. Vladimír Nippert

 

starosta obce Vražné (okres Nový Jičín)

 
 
 
Starosta Vražného Vladimír Nippert: Lidé by se na sebe měli usmívat
Brno si připomíná 150. výročí první Mendelovy přednášky
Centrum Mendelianum — inaugurace
 

Jan Klein — pokračovatel J. G. Mendela

 
Vladimír Nippert a J. G. Mendel (8. února 2015). Budova bývalé německé reálky v Brně na Jánské ulici.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *