OLOMOUC – Pozvánka na Moravský den

Moravská národní obec pořádá v sobotu 30. května 2015 2. ročník Moravského dne v Olomouci, jako připomínku moravských tradic, historie a kultury Moravanů. Program začne v 9.45 hodin na Václavském náměstí přivítáním a pietním aktem v katedrále. Odtud bude v 10.30 hodin následovat průvod městem na Horní náměstí. Od 11.45 do 13.00 hodin bude u sloupu Nejsvětější Trojice probíhat moravské fó­rum s ukázkou lidové kultury. Poté bude následovat oběd v restauraci Fontána. Od restaurace se bude ve 14.30 hodin pokračovat asi dvouhodinovou vlastivědnou vy­cházkou po zajímavostech města. Vystoupí dómský varhaník Zbyněk Štěpánek, Ha­nácký národopisný soubor Olešnica, Lidová muzika Jana Malíčka a mnoho dalších.
Pokračovat ve čtení „OLOMOUC – Pozvánka na Moravský den“

OLOMOUC – Moravský den 2014

Vážení přátelé, máme za sebou první ročník slavnosti Moravský den, jenž se konal v sobotu 31. května 2014 v Olomouci. Je důležité, že vedle již tradičního Dne za Moravu, který se koná každoročně na podzim v Brně, se našemu sdružení Moravská národní obec podařilo zorganizovat podobnou oslavu Moravy a moravanství také v další významné moravské metropoli. Jak mohu ze slušné účasti a přístupu měst­ských orgánů soudit, město Olomouc se stalo dobrým a důstojným hostitelem pat­riotů ze všech koutů naší rodné země. Rád bych poděkoval za účast všem vzácným hostům.
Pokračovat ve čtení „OLOMOUC – Moravský den 2014“

OLOMOUC – Pozvánka na Moravský den

Moravská národní obec pořádá v sobotu 31. května 2014 1. ročník Moravského dne v Olomouci, jako připomínku moravských tradic, historie a kultury Moravanů. Vedle tradičního Dne za Moravu, pořádaného na podzim v Brně, chceme připome­nout, že Olomouc má v historii naší země své nezastupitelné místo. Vystoupí hosté: představitelé duchovního života Moravy, zástupci měst a obcí zapojených do inicia­tivy „Za vyvěšování moravské vlajky“, Společnost pro Moravu a Slezsko, Royalisté — Moravské markrabství. Dále vystoupí: Marie Maňáková, dómská varhanice, Folk­lorní soubor Krajina, Hanácký národopisný soubor Cholinka a Královský řád Morav­ských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana.
Pokračovat ve čtení „OLOMOUC – Pozvánka na Moravský den“