OLOMOUC – Moravský den 2014

Vážení přátelé, máme za sebou první ročník slavnosti Moravský den, jenž se konal v sobotu 31. května 2014 v Olomouci. Je důležité, že vedle již tradičního Dne za Moravu, který se koná každoročně na podzim v Brně, se našemu sdružení Moravská národní obec podařilo zorganizovat podobnou oslavu Moravy a moravanství také v další významné moravské metropoli. Jak mohu ze slušné účasti a přístupu měst­ských orgánů soudit, město Olomouc se stalo dobrým a důstojným hostitelem pat­riotů ze všech koutů naší rodné země. Rád bych poděkoval za účast všem vzácným hostům.

 
     Velkou radost nám udělala účast pana faráře Mgr. Pavla Hödla z Římskokatolické farnosti Dlouhá Loučka a chrámové varhanice Mgr. Marie Maňákové, M.A., kteří se aktivně zapojili do programu první části slavnosti, jenž se odehrála v metropolitní katedrále sv. Václava. Položením kytice ve žluto-červených moravských barvách byla uctěna památka zde pochovaných moravských biskupů, arcibiskupů a metropolitů.
Náš velký respekt za podporu Moravského dne si zaslouží představitelé a příslušníci Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, kteří důstojností a krásou svých stejnokrojů budili u veřejnosti úctu a zájem.
Nedílnou součástí Moravského dne byly ukázky z kultury nás Moravanů. V průběhu programu se na Václavském a Horním náměstí představily hned tři soubory. Z obce Cholina do Olomouce zavítal hanácký národopisný soubor Cholinka. Krásu krojů, písní a tanců z Valašska a Moravských Kopanic nám všem přihlížejícím představil olomoucký folklorní soubor Krajina. Barevnou krásu hanáckých krojů jsme také obdivovali u folklorního souboru Hagnózek, který na Moravský den zavítal z obce Hnojice.
Rád bych upozornil na vynikající práci již tradičního moderátora všech našich slavností, předsedu místního sdružení MNO Olomoucko, pana Ing. Michala Szymeczka, který se svým uváděním jednotlivých vystupujících staral o spád a orga­nizační řád celého slavnostního setkání.
Z řečnických vystoupení bych rád vyzvedl historickou studii, jenž se zabývala významem moravských biskupů, arci­biskupů a metropolitů, v podání člena Historické sekce našeho sdružení, pana Bc. Jaroslava Svozila. Z projevů na Hor­ním náměstí veřejnost nejvíce zaujal místopředseda místního sdružení MNO Olomoucko, pan Aleš Zapletal, který důs­tojně představil historii, činnost, záměry a cíle Moravské národní obce. Zaslouženou pozornost budili také další řečníci. Místopředsedkyně našeho sdružení a hlavní koordinátorka iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“, paní Lenka Hola­ňová, krátce promluvila právě o této nadstranické občanské výzvě a jejich úspěších. Významné moravské osobnosti ve své řeči vyzvedl předseda Společnosti pro Moravu a Slezsko, pan PhDr. David Unger. Skvělým doplněním programu byl historický exkurs člena Výkonného vedení a Společné rady MNO, pana Mgr. Jana Studeníka, který na centrálním olo­mouckém náměstí přečetl do rodného jazyka přeloženou listinu císaře Bedřicha III. Tato listina z 15. století známá pod pojmem „privilegium císaře Fridricha“, znamenala úpravu šachování moravské orlice ze stříbrno (bílo) — červeného na vznešenější zlato (žluto) — červené.
Nás pořadatele potěšily také krátké zdravice představitelů moravských organizací. Závěrečné slovo pak patřilo velké osobnosti celého moravského hnutí, předsedovi Moravské národní obce, panu Ing. Jaroslavu Krábkovi, který mimo jiné podtrhl význam této olomoucké slavnosti.
Oříškem na dortu byla bezpochyby závěrečná vycházka po zajímavostech a pamětihodnostech barokního skvostu města Olomouce. Skvělým průvodcem nám byl člen místního sdružení MNO Olomoucko a jeden z hlavních pořadatelů Morav­ského dne, pan Martin Višňa, který se také postaral o překrásnou fotodokumentaci průběhu Moravského dne.
Závěrem chci poděkovat všem členům a příznivcům Moravské národní obce, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdaru Moravského dne v Olomouci. Velmi si jejich úsilí vážím. Je především jejich zásluhou, že se nám podařilo široké veřejnosti připomenout, že bychom měli být hrdi na víc než tisícileté tradice, kulturu a historii naší rodné země Moravy.
 

Stanislav Blažek

 

předseda oblastního sdružení MNO Haná

 
 
 

Kliknutím na obrázek je možné prolistovat fotogalerii

zamoravurajče.net

Foto © Martin Višňa

3 odpovědi na “OLOMOUC – Moravský den 2014”

  1. Vše co je zmíněno jsou kaménky mozaiky, kterými jsme přispěly k Moravskému dni, aby byl takový jaký byl a já si troufám tvrdit, že se vydařil. Co však již autor tohoto článku neuvedl je skutečnost, že podklad pro tuto mozaiku vytvořil on – Standa Blažek. Na něm ležela největší část organizačních úkonů a právě on se postaral o naplnění celé akce. Stálo ho to více času i úsilí než většinu z nás, co jsme mu jen pomáhali. Já mu za to velmi děkuji, stejně jako všem, kdo se na Moravském dni jakkoli podíleli, nebo nás jen přijeli podpořit. Jen mě mrzí, že jsem v poledne musel do práce, a neslyšel Aldu Zapletala, Ing. Jaroslava Krábka, Mgr. Honzu Studeníka a PhDr. Davida Ungera. Těším se příští rok 🙂 .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *