KLOBOUKY U BRNA – Prohlídka Národopisného muzea

Moravská národní obec vyzývá radnice k vyvěšení moravské vlajky ve svátek slo­vanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje. Současně oslovuje městská muzea a památkové instituce k otevření svých expozic pro veřejnost za zvýhodněné vstup­né nebo zdarma. Na obě výzvy kladně zareagovalo město Klobouky u Brna. Zdejší Národopisné muzeum ve svátek 5. července 2014 otevře své brány veřejnosti zdarma. Muzeum, jež nedávno oslavilo sto let trvání, získalo za dobu své existence množství hodnotných historických dokladů. Návštěvníkům nabízí pestrou, unikátní sbírku s názvem „Život a kultura na brněnském Kloboucku“, jejíž význam spočívá právě v autenticitě místa.

 
     Vystavované důkazy minulosti pocházejí z Klobouk a nejbližšího okolí. Svou uceleností pak patří tato sbírka k nej­pozoruhodnějším na Moravě. V klobouckém muzeu si můžeme prohlédnout sbírky archeologické a především etno­grafické — keramika, textil, malba na skle, kraslice, nábytek, zemědělské nářadí, hračky, vybavení domácností a množ­ství dalších předmětů přibližujících pracovní prostředí, způsob života, bydlení a oblékání obyvatelstva brněnského Kloboucka v průběhu let.
 
Nábytek | Fond malovaného nábytku pochází z dílen v Mohelně, které v průběhu 19. století zásobovaly jižní Moravu, část východních Čech i západního Slovenska.
 
Keramika | Keramická sbírka je zastoupena nejpočetněji, tvoří ji exponáty: hrnčina, siderolit, fajáns, kamenina, tovární bělnina, porcelán, americký porcelán a majolika.
 
Textil | Bohatá kolekce lidových výšivek a krojů z oblasti Kloboucka, jehož vývoj byl ovlivněn sousedním Slováckem a městskou módou z Brna. V současnosti se kroj nosí jen při slavnostních příležitostech.
 
Malba na skle | Malba na skle je přísně moravské provenience — převážně ze Ždánic, „psané“ obrázky patří ve svém oboru k evropským unikátům.
 
Kraslice | Bohatá a v posledních letech rozsáhlými sběry rozšířená je sbírka velikonočních vajec — kraslic, dokládající výtvarný názor nejširších vrstev vesnického obyvatelstva od konce 19. století až po současnost.
 

Vítejte v Kloboukách u Brna!

 

Lenka Holaňová

 

místopředsedkyně Moravské národní obce

 
 
 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *