Mistrovství Moravy ve stromolezení – Krátká reportáž

Mistrovství Moravy ve stromolezení 13.května 2017 Brno – Lužánecký park
 
Moravská národní obec byla oslovena k podpoře netradiční sportovní události.
Jedním z hlavních organizátorů byl stromolezec, arborista Petr Zvědělík, člen místního sdružení MNO Horácko, dalšími pak Veřejná zeleň města Brna a Skyman.cz.
 
Sraz závodníků a rozhodčích byl stanoven na 7:30. Závody sice začaly s hodinovým zpožděním, ale zato za mnohem příznivějšího počasí.
Pokračovat ve čtení „Mistrovství Moravy ve stromolezení – Krátká reportáž“

KATOWICE – Reportáž z pochodu za autonomii Horního Slezska

V sobotu 11. července 2015 se do hornoslezského města Katovice vydala skupina moravských vlastenců, aby svou účastí podpořila úsilí našich severních sousedů o návrat k normálu, tj. navrácení samosprávy historickým celkům. V uvedeném měs­tě se konal 9. ročník pochodu za samosprávu v rámci polského státu. Akce organi­zovaná Hnutím autonomie Slezska (Ruch Autonomii Śląska) začala v pravé poledne, ale již více než o hodinu dříve se začínali shromažďovat první příznivci, prodejci začínali nabízet různé propagační předměty. Nutno říci, že bylo co závidět — zej­ména množství triček v různých barvách a nápisech (v polštině i němčině), napadá mě například slogan „Ani Němec, ani Polák, ale Slezan“.
Pokračovat ve čtení „KATOWICE – Reportáž z pochodu za autonomii Horního Slezska“

BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU – Reportáž ze soutěže Moravský duel

Adrenalinová soutěž soubojových klání, kdy vždy dva soupeři musí zasáhnout stano­vených šest terčů. Terče jsou rozmístěny zrcadlově. Levý střelec střílí své terče zleva, pravý střelec své terče zprava. Střelba je stanovena ze tří zbraní v pořadí — malorážní puška, malorážní pistole a velkorážní pistole, z každé zbraně dva terče. Poslední šestý terč je sklopka dvojče u kterého se při sklopení překrývají tak, že vítěz je ten na jehož straně je sklopka vespod. Počet ran není omezen, pokud není terč zasažen (sklopen), tak nelze pokračovat. Souboj končí sklopením jedné sklopky z dvojčete. Třetí ročník této naší soutěže se konal 5. července 2015 na státní svá­tek svatých Cyrila a Metoděje, patronů Moravy.
Pokračovat ve čtení „BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU – Reportáž ze soutěže Moravský duel“

Putování Moravou – Reportáž Z Kralic do Náměště nad Oslavou

Putování Moravou „Z Kralic do Náměště nad Oslavou“ se vydařilo! Děkujeme všem za účast na tomto putování a Radkovi Veselému za organizaci! Co jsme zažili? Vyra­zili jsme načas z brněnského hlavního nádraží a před desátou hodinou jsme vstupo­vali do Památníku Bible kralické, kde jsme navštívili dvě expozice — Dílo tiskařů Jednoty bratrské s lektorským výkladem a Labyrint života Jana Ámose Komen­ského, který jsme si prohlédli individuálně. „Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, bibli svatou; přijmi ji tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá.“ (Jan Ámos Komen­ský) Bible kralická byla přeložená z řečtiny a hebrejštiny a vytištěná v Kralicích nad Oslavou v českobratrské tiskárně v letech 1579—1594.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Reportáž Z Kralic do Náměště nad Oslavou“

Putování Moravou – Výstup na Bradlo

Moravská národní obec — místní sdružení Uničovsko a oblastní sdružení Haná — po­řádají v sobotu 15. srpna 2015 od 10.00 hodin na památném vrcholu Bradlo V. ROČNÍK SETKÁNÍ MORAVSKÝCH PATRIOTŮ. Srdečně zveme na tento sraz všechny opravdové patrioty, lidi dobré vůle, kterým nechybí hrdost na historii, kulturu a tra­dice naší rodné země Moravy. Čeká Vás krásná příroda Úsovské vrchoviny a skal­natý vrchol pověstmi opředené hory Bradlo (600 m n. m.), která je nejvyšší horou tohoto geomorfologického celku. Během setkání se uskuteční i prezentace Bradla na starých fotografiích a pohlednicích. Pro zájemce proběhne také již tradiční vycház­ka po okolních přírodních krásách a zajímavostech.
Pokračovat ve čtení „Putování Moravou – Výstup na Bradlo“

VELKÁ JAVOŘINA – Setkání Moravanů a Slováků 2015

V neděli 26. července 2015 se v přírodním amfiteátru nedaleko vrcholu (vysílače) Velké Javořiny (970 m n. m.), nejvyšší hoře Bílých Karpat, uskuteční tradiční, XXIII. Slavnosti bratrství Čechů a Slováků. Od 9.00 do 16.00 hodin se můžete těšit na bohatou mozaiku folklóru. Je vhodné mít u sebe eura (stánky, občerstvení). Auto­busová doprava ZDARMA.
Upozorňujeme, že do roku 1948 se událost nazývala „Přátelská schůzka Moravanů a Slo­váků“. Akci proto v posledních letech hojně navštěvují uvědomělí Moravané se žluto-červenými vlajkami z celé Moravy. Předloni vítal organizátory vtipný transpa­rent „Moravané zdraví slavnosti Čechů a Slováků“.
Pokračovat ve čtení „VELKÁ JAVOŘINA – Setkání Moravanů a Slováků 2015“

Putování Moravou – Výstup na Praděd

V sobotu 18. července 2015 se uskuteční setkání moravských vlastenců na hoře Praděd (1491 m n. m.). Dostavíme se v pravé poledne, ať již pěšky či na kole, aby­chom si na nejvyšším místě naší země přátelsky popovídali a vyměnili nové poznat­ky. Účast přislíbil i náš velmi úspěšný oslovovatel radnic a vůdčí osobnost regionu MNO Haná, pan Stanislav Blažek, který se jistě podělí se svými bohatými zkuše­nostmi. Přijďte i vy mezi obdobně smýšlející! Akci zaštiťuje místní sdružení MNO Sever. Praděd je díky 162 metrů vysokému vysílači nejvyšším bodem České repu­bliky.
 

KATOWICE – Pochod za autonomii Horního Slezska

V sobotu 11. července 2015 se v hornoslezských Katovicích uskuteční tradiční, již 9. pochod za autonomii Horního Slezska, kterého se pravidelně zúčastňuje několik tisíc lidí. Sraz bude ve 12.00 hodin na náměstí Wolności. V prohlášení pořadatelů (Ruch Autonomii Śląska) zní: „V radostné atmosféře a s celými rodinami budeme slavit 95. výročí přijetí slezské autonomie polským parlamentem. Kromě připomín­ky této významné události budeme pochodovat za lepší budoucnost a civilizační znovuzrození našeho regionu. Požadujeme právo na sebeurčení slezského etnika i jeho jazyka, a aby naše daně byly ponechány v Horním Slezsku. Nechceme žít v tíži­vé, centralizované republice.“

1115 RADNIC – Poděkování místopředsedkyně Lenky Holaňové

Vážení představitelé obcí a měst, dnes, v předvečer svátku slovanských věrozvěs­tů, hlavních patronů Moravy a spolupatronů Evropy — svatých Cyrila a Metoděje, chci vyjádřit touto poslední zprávou o iniciativě „Za vyvěšování moravské vlajky“ své poděkování. Děkuji Vám jménem Moravské národní obce, že 5. července 2015 vyvěsíte na budově obecního úřadu nebo radnice moravskou vlajku. Vaše obec se tak zařadila na dlouhý seznam (aktuálních) 1115 obcí a měst, které chovají v úctě Moravu a její cyrilometodějskou tradici. Nesmírně si vážíme Vašeho vztahu k Mora­vě, jejím tradicím, historii a kultuře. Díky Vám a Vašemu hlasu nebude naše rodná země a drahý domov nikdy zapomenuta.
Pokračovat ve čtení „1115 RADNIC – Poděkování místopředsedkyně Lenky Holaňové“

Morava ve svátek otevírá své poklady

Vážení přátelé Moravy a její historie, svátek příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu můžete oslavit také prohlídkou moravských pamětihodností. Do­provodnou akcí iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“ si náš spolek, Moravská národní obec — ZAMORAVU.EU, vzal za úkol probudit zájem obyvatel o poznávání Moravy a její kultury. Protože chceme zájemcům o historii usnadnit přístup k mo­ravským památkám, požádali jsme vedení muzeí o volný vstup nebo se slevou. Dě­kujeme všem zástupcům institucí, že vyslyšeli naši žádost. K prohlídce svých umě­leckých a historických sbírek dne 5. července 2015 — zdarma nebo za zvýhodněné vstupné — Vás zve celkem 40 muzeí a pamětihodností (řazeno abe­cedně):
Pokračovat ve čtení „Morava ve svátek otevírá své poklady“