Slovo předsedy k závěru roku a PF 2024

Vážení členové a příznivci Moravské národní obce z. s., vážení Moravané! Dovolte mi, jako již tradičně každý rok, abych všem členům a příznivcům Moravské národní obce poděkoval za vše, co pro Moravu a Moravskou národní obec (MNO) v minulém roce vykonali.

   Uplynulý rok byl pro činnost MNO významným především dlouho odkládaným konáním Výroční členská schůze. Od ní jsem očekával nástup nového předsedy naší organizace. Bohužel to se nepodařilo a do jeho nalezení jsem byl nucen zůstat ve funkci. Proto se nyní necítím povolán k tradičnímu zhodnocení naší, přestože úspěšné, práce a raději využiji tento prostor k zamyšlení.

       Končící rok 2023 byl z pohledu nás Moravanů charakteristický dvěma skutečnostmi. První je pokračující snaha centrálních orgánů a institucí počešťovat vše moravské a Moravu postupně vytlačit do polohy regionálního označení, jakéhosi východního Chodska. Na druhé straně je stále zřetelněji vidět emancipace Moravy v moravském prostředí. To je zřetelné nejen u veřejnosti, kde používání moravských symbolů je již zcela běžné, ale i v akademickém prostředí, kde dlouho byla vůči moravanství cítit jistá váhavost a nedůvěra. Změna přichází s výměnou generací na univerzitách a přináší zásadní posun v celkovém vnímání Moravy. Posun je dobře patrný ve změně obsahu a vyznění pořadů České televize s účastí moravských vědců, dotýkající se nebo pojednávající o Moravě. Hlavní proud změn vychází z brněnských univerzit, přičemž Ostrava, ač z hlediska univerzitního prostředí mnohem menší, nebojácně nezůstává pozadu a otevírá především témata související se Slezskem. Naše nejstarší univerzita v Olomouci, sice mění svůj přístup k problematice Moravy pomaleji, ale není důvod se domnívat, že by se nepřidala k modernímu moravskému proudu. Ukazuje se, že Brno, jehož prostředí elit dlouho nebylo moravanství nakloněno, začíná plnit svoji úlohu vzoru a inspirace pro ostatní moravská města i v této oblasti. Přijmeme proto skutečnost, že Morava má v současnosti skutečnou metropoli, která je schopna plnit své poslání jako centrum jejího historického území, tak jako Ostrava plní úlohu centra Poodří v ČR. Přestaňme plýtvat silami, blouznit o „polycentrické“ Moravě a řešit kde budou sídlit nějaké orgány někdy v budoucnu.

       Vývoj tedy ukazuje, že naše heslo: „Moravu si musíme vybojovat na Moravě, ne v Praze“, je pravdivé a mělo by nás motivovat k pokračující snaze propagovat Moravu a moravanství v našich rodinách, mezi přáteli i v zaměstnání. Jen tak dosáhneme, aby Morava opět zaujala místo, které jí na mapě Evropy náleží. Na závěr bych rád popřál všem našim členům a příznivcům i všem Moravanům do nového roku 2024 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti i osobních a pracovních úspěchů.

30. 12. 2023

Ing. Jaroslav Krábek

předseda Moravské národní obce z. s.

2 odpovědi na “Slovo předsedy k závěru roku a PF 2024”

 1. Takže si to shrneme. MNO má dlouholetého předsedu, který dnes už nechce být předsedou a funkcí zastává jen proto, že nemá nástupce.

  Co se týče toho mnohaletého předsednictví, klobouk dolů. Tak dlouho zastávat nejvyšší funkci ve vedení organizace dokáže málokdo. Za tu práci patří panu Krábkovi ohromný dík.

  Ale k současné situaci, kdy se neprofiloval nástupce. Je vůbec potřeba, aby se nový předseda objevil? Co tak spojit síly a sloučit MNO se Společností pro Moravu a Slezsko (SMS)?
  Ano byla doba, kdy MNO, jako samostatná organizace, měla své nezastupitelné místo. Kdysi slavná SMS upadla do zapomnění a existovala spíše formálně. Pak jsme tu měli Moravský národní kongres, ale ten byl trochu jinak laděný, řekněme více nacionalisticky. Moravskoslezská akademie byla spíše spolkem hrstky akademiků. Jinak tu byly jen politické strany a ještě nějaké „trojchlapové“ spolky, často místního charakteru.
  Jenže vše se mění a vyvíjí. SMS nabrala nový dech, takže dnes tu máme dvě velmi podobné organizace. Jako člověk, který se na věci dívá z vnějšku, mám dojem, že sloučení obou organizací by mohlo být ku prospěchu Moravy. Setkali by se lidé, kteří k sobě mají blízko (geograficky i zájmově), ale doposud si hrají na svém spolkovém písečku. Mohli by spojit své síly.

  Jako „vnější‘ Moravan si dovolím zabrousit i do ožehavé otázky, jak by se sloučená organizace měla jmenovat. Název Společnost pro Moravu a Slezsko je historicky starší, ale také nadčasový, zároveň i jasný a výstižný.
  Název Moravská národní obec není úplně nejšťastnější. Jednak slovo „obec“ ve spolkovém smyslu je již dávno archaismus. U Sokolů a „Legionářů“ se to se to „vsákne“, jsou to hodně známé organizace. Navíc u Moravské národní obce hrozí nežádoucí mentální asociace, protože za 1. republiky existovala politická strana Národní obec fašistická (NOF), od které se odštěpila Moravská národní obec fašistická (MNOF).
  Vím, že MNO existuje pod svým názvem asi tři desetiletí a dosáhla za tu dobu mnoha úspěchů. Třeba iniciativa Vlajka na radnici je neodmyslitelně spjata se značkou MNO. Takže si myslím, dočasně vystupovat pod značkou Společnost pro Moravu a Slezsko – Moravská národní obec (SMS-MNO) by nebylo na škodu. Ale viděl bych to jako dočasné řešení, než si partneři, například starostové zvyknou.

  Omlouvám se, pokud byla pro někoho moje úvaha šokující, nicméně si myslím, že ku prospěchu Moravy je zvažovat všechny alternativy a hledat tu nejlepší. V každém případě přeji hodně úspěchů a Moravě zdar.

 2. Děkuji za projevení názoru. Myšlenka na propojení obou organizací napadla i vedení MNO. Proto jsme se obrátili na SMS s tímto návrhem a přišla kladná odpověď. Vedení MNO však odmítlo jednat prioritně o „slučování“. SMS jistě nabrala nový dech, ale doposud je její působení proti MNO velmi úzké. Navrhujeme začít spolupráci propojováním jednotlivých aktivit, na kterých organizace pracují a „slučování“ ponechat přirozenému vývoji. Byl jsem pověřen začít jednat na toto téma a určité konzultace již proběhly.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *