MIKULČICE – Prohlídka Slovanského hradiště

K vlajkové iniciativě Moravské národní obce se již tradičně připojují nejen morav­ská města a dědiny, ale i významné moravské památky. Naší žádosti o zpřístupnění expozice vyhovělo Slovanské Hradiště v Mikulčicích, které je spravováno Masary­kovým muzeem v Hodoníně. Dne 5. července 2014 bude mít otevřeno za zvýhod­něné vstupné (dospělí 40,- Kč, děti a mládež zdarma) a současně v tento významný den vyvěsí moravskou vlajku. Pojďme nahlédnout do míst, kde žili naši předkové a kde působili slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj. Tato lokalita svým významem daleko přesahuje regionální rámec, mikulčicko-kopčanský archeopark usiluje prá­vem o zá­pis na Listinu světových kulturních a přírodních památek UNESCO.

 
Stálá archeologická expozice Mikulčice-Valy návštěvníkům nabízí
 
• Velkomoravský hrad a rozsáhlé podhradí na ostrovech řeky Moravy o rozloze 50 ha
• Základy knížecího paláce a dvanáct kamenných kostelů, pohřebiště s 2500 hroby
• Pozůstatky mohutného valu
• Přírodní rezervace Skařiny
 
     Děkujeme PhDr. Františku Synkovi, vedoucímu Slovanského hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památky a pobočky Masarykova muzea v Hodoníně.
 
 
 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *