Proč podpořit poslaneckou iniciativu pana poslance Vondráčka

Jestliže jsme v předešlém článku vyjádřili za Moravskou národní obec (MNO) a především její Vlajkovou iniciativu plnou podporu poslanecké zákonodárné iniciativě pana poslance Mgr. Radka Vondráčka, považujeme za vhodné reagovat i na kritické hlasy z moravského hnutí a vysvětlit náš postoj.

Nejobecnějším záporným názorem je nepříslušnost parlamentu ČR, určovat barvy a znaky Moravy. Na tento postoj je jednoduchá odpověď. Jestliže Morava nemá vlastní zákonodárný sbor a moravské strany jsou v celostátní politice marginální, máme jen dvě možnosti. Buď respektovat současnou parlamentní situaci v ČR a krok za krokem i přes nutné kompromisy se snažit dosáhnout našich cílů přes jediný existující legální zákonodárný sbor. Nebo uraženě sedět v koutě a pronášet stížnosti, jistě pravdivé a oprávněné, které však nikoho z politiků ani veřejnosti nebudou zajímat.

Druhou závažnou námitkou je neexistence diskuze o navržené podobě znaků a vlajek, přičemž zvolené varianty jsou navíc dosti vzdáleny nejrozšířenějším moravským symbolům. Zde se ukazuje základní nedostatek povědomí nás moravských aktivistů o fungování politiky a sněmovny zvláště. Jak svého času trefně popsal jeden bývalý významný funkcionář parlamentu: „Sněmovna, to je takový velký koňský handl. Čím více toho chceš, tím více musíš nabídnout.“ Proto je návrh zákona o znacích koncipován ne jako zcela nový zákon, který přináší něco nového a vyžaduje expertízy a diskuze, ale jako pouhé doplnění stávajícího ústavního a legislativního pořádku. Jestliže tedy ústava hovoří o třech zemích, jako základu státu a znaky těchto zemí jsou uzákoněny ve znacích a vlajkách krajů i velkém státním znaku ČR, nový zákon je pouze existující legislativu doplňuje a přiřazuje již uzákoněné znaky k zemím. Vlajky následně stanoví heraldicky tj. odvozením z příslušného zemského znaku prostým přepisem na list o poměru 2:3. Tedy zcela stejným způsobem jako u vlajek krajů. Jihomoravský kraj má ve svém uzákoněném znaku obě varianty orlice, tedy vedle stříbrné, jako jiné kraje, i zlatě šachovanou. Proto jsou logicky do nového zákony vloženy i dvě varianty znaku a vlajky pro Moravu. Dnes můžeme jen děkovat tehdejší prozíravosti tvůrců Jihomoravského znaku za prosazení i zlatě šachované varianty. Bez ní by dnes bylo vše mnohem složitější.

Jak z předešlého odstavce vyplývá, diskuze se nevede a nepovede o barvách či podobě znaků, to nikdo nemůže připustit a taky nepřipustí. Šlo by o zpochybnění současné legislativy a celá strategie přijetí zákona by byla zničena. Předkladatelé dobře vědí, co a proč dělají, získali již i velkou podporu. Nejen poslanců, ale i médií, např. nedávný pořad brněnské televizi o moravské vládě, články v novinách atd.

Je dobré si uvědomit, že význam zákona pro nás Moravany nebude ve stanovení podoby znaků a vlajek. Ty si můžeme nadále nosit, jaké chceme. Zásadním bude zákonné uznání existence zemí ve stanovených hranicích a s jasně danými symboly. A to již snad stojí za to, překonat vlastní ješitnost a podpořit řešení, které sice není ideální, ale posouvá nás dále.

V Brně 13. dubna 2023

Ing. Jaroslav Krábek

předseda Moravské národní obce, z. s.

Jedna odpověď na “Proč podpořit poslaneckou iniciativu pana poslance Vondráčka”

  1. Podporuji tento logický a snad i pro většinu občanů Moravy a Slezska akceptovatelný názor pana předsedy naší Moravské národní obce. Případné přijetí takového zákona lze parafrázovat pomocí slov prvního člověka na povrchu Měsíce, Neila Aldena Armstronga, „Je to malý krok pro iniciativní skupinu poslanců, obrovský skok pro celou Moravu.“. Kéž by alespoň takový poslanecký návrh sněmovnou prošel.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *