Proč podpořit poslaneckou iniciativu pana poslance Vondráčka

Jestliže jsme v předešlém článku vyjádřili za Moravskou národní obec (MNO) a především její Vlajkovou iniciativu plnou podporu poslanecké zákonodárné iniciativě pana poslance Mgr. Radka Vondráčka, považujeme za vhodné reagovat i na kritické hlasy z moravského hnutí a vysvětlit náš postoj.

Pokračovat ve čtení „Proč podpořit poslaneckou iniciativu pana poslance Vondráčka“

Podpora poslanecké iniciativě na uzákonění zemských symbolů Čech, Moravy a Slezska

Vlajková iniciativa Moravské národní obce (MNO) jednoznačně podporuje poslaneckou zákonodárnou iniciativu, jejímž předkladatelem je pan poslanec Mgr. Radek Vondráček. Ta si klade za cíl ustanovit a dát jasná pravidla pro užívání zemských symbolik (znaků a vlajek) našich zemí Moravy, jižního Slezska a Čech.

Pokračovat ve čtení „Podpora poslanecké iniciativě na uzákonění zemských symbolů Čech, Moravy a Slezska“

ZEMSKÁ HRANICE S AUTOREM PETICE – Ing. PETREM ŠKVAŘILEM

Ing. Petr Škvařil, starosta obce Květná foto Svitavský deník

Moravský i český svět nedávno rozvířila skupina aktivistů, kteří na několika místech na silnici označili bílou linkou zemskou hranici opatřenou nápisy Čechy – Morava, za to jim hrozilo trestní stíhání.  Následné události vyvolaly nečekaný zájem a přivedly tento zajímavý případ do médií, kde se vyjadřovaly osobnosti veřejného života. Oslovili jsme člověka, který byl k jednomu z nakreslených hraničních „přechodů“ nejblíže, starostu obce Květná, pana Ing. Petra Škvařila. Hlavně jeho zásluhou se zvedla ve veřejnosti vlna podpory autorům čar na silnici.  Pokračovat ve čtení „ZEMSKÁ HRANICE S AUTOREM PETICE – Ing. PETREM ŠKVAŘILEM“

Označení zemské hranice – aktuality

Označení hranice Moravy u silnice Kněževes - TrpínNedávné označení hranic Moravy a Čech nápisy na silnici skupinou aktivistů vzbudilo množství kladných ohlasů. Řada lidí se začala zajímat, jak by mohli pomoct k oficiálnímu označení zemské hranice. Zájemcům se tak otevřela možnost přispívat na účet Moravské národní obce (2900076325/2010) se zprávou „Na vyznačení hranice“. Pokračovat ve čtení „Označení zemské hranice – aktuality“

Víte, kde všude se nachází Morava?


Koncem dubna 2017 byl v Magazínu.cz publikován článek o Moravě a nás Moravanech pod titulem „Víte, kde všude se nachází Morava?“. Podklady k němu poskytl Ing. Jaroslav Krábek, předseda našeho spolku Moravská národní obec. Během několika dní si tento pozoruhodný text přečetly tisíce lidí, jistě bude zajímat i Vás, návštěvníky naší stránky. Tedy Víte, kde všude se nachází Morava?

Většina z obyvatel naší republiky si pod názvem Morava představí Pálavu a vinohrady pod ní. Morava je však daleko rozlehlejší. Kdo jsou Moravané a jak hájí svou identitu?
Pokračovat ve čtení „Víte, kde všude se nachází Morava?“

Nová interaktivní mapa hranice Moravy

Víte, které obce se rozkládají na obou stranách zemské hranice? A které se jí jenom dotýkají. Slyšeli jste o moravských enklávách ve Slezsku?
 
Nová interaktivní mapa historických zemí zobrazuje příslušnost jednotlivých obcích podle stavu před začleněním zemí do Československa v roce 1918. Dále zde naleznete poslední průběh česko-moravské hranice a její překryv se současnými krajskými hranicemi. Najeďte kurzorem myši na obec nebo úsek hranice pro zobrazení více informací.

Morava a Čechy aneb pořádek dělá dobré přátele

Další krátká zpráva přináší aktuality z moravských radnic. Na našem letošním sez­namu obcí, které ve svátek svatých věrozvěstů vyvěsí moravskou vlajku, je zatím favoritem statutární město Přerov a hned v jeho sousedství města Hranice a Pot­štát. Představitelům těchto měst srdečně děkujeme za takto projevené symbolické vyjádření úcty k dědictví předků, moravské zemi, její historii, tradicím a kultuře. Jak jsme informovali již v roce 2015, počet obcí vyvěšujících moravskou vlajku už není pro nás prioritou. Lehce jsme proto zvolnili tempo a chceme se zaměřit spíše na zajímavosti a postřehy z jednání na obecních samosprávách.
Pokračovat ve čtení „Morava a Čechy aneb pořádek dělá dobré přátele“

VYZNAČÍME – Nové značky mezi Hevlínem a Lávou

Díky úsilí Ing. Antonína Pichaniče (starosty obce Hevlín), Jiřího Dohnala (místo­starosty) a spolku Moravská národní obec si dnes již každý řidič jedoucí z Hevlína do Laa an der Thaya či naopak nemůže nevšimnout, že opouští Moravu nebo se do naší země vrací. O nových značkách informoval Znojemský deník a Český rozhlas. Tendenční až útočné otázky reportéra zvládl Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D., bravurně. Josef Myslivec, komentátor na facebooku, říká: „Držím palce. Je to potřebné. Jed­nou se zemské administrativní zřízení musí vrátit. Bylo to nejucelenější a nejfunkč­nější uspořádání, které platilo po staletí. Třeba se to jednou zase podaří.“ Jaký je váš názor na iniciativu Moravské národní obce „Vyznačíme“?
Pokračovat ve čtení „VYZNAČÍME – Nové značky mezi Hevlínem a Lávou“

HEVLÍN – Odhalení značky informující o průběhu hranice Moravy

Ve středu 13. května 2015 v 10.00 hod. dopoledne se na státním přechodu Hevlín — Laa an der Thaya, na silnici 415, uskuteční instalace a slavnostní odhalení infor­mativní značky „Historická hranice Moravy“. Instalace proběhne v rámci iniciativy Vyznačíme spolku Moravská národní obec. Cílem této iniciativy je pomocí informa­tivních značek upozornit projíždějící účastníky dopravního provozu na průběh histo­rické hranice Moravy. Jedná se o první podobnou značku vztyčenou na Znojemsku na hranicích Dolních Rakous a Moravy. Další dvě takové značky byly již v lednu 2015 instalovány nedaleko Olešnice na Blanensku na hranici Čech a Moravy.
Pokračovat ve čtení „HEVLÍN – Odhalení značky informující o průběhu hranice Moravy“

Stanovisko MNO ke článku v časopisu Reflex

Dne 19. ledna 2015 jsme zveřejnili aktualitu týkající se vyznačení moravské hra­nice na Olešnicku. V souvislosti s touto událostí jsme byli osloveni internetovým deníkem Hlas Ruska o poskytnutí odpovědí na sedm otázek k tomuto tématu. Přes určité obavy z možného zneužití jsme odpovědi zaslali, přičemž na otázky, které se netýkaly Moravy, jsme zcela záměrně odpověděli neutrálně. Nejedná se o oblast našeho zaměření a nechceme se do této problematiky zaplétat. Otázky i od­povědi byly následně v nezměněné podobě zveřejněny na webu tohoto média. Brzy se ovšem objevily reakce, které z pouhé existence článku vyvozovaly nepodložené až nesmyslné konstrukce.
Pokračovat ve čtení „Stanovisko MNO ke článku v časopisu Reflex“