VYZNAČÍME – Nová iniciativa Moravské národní obce

V duchu preambule ústavy ČR: „My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ (Zákon č. 1/1993 Sb.), si iniciativa VYZNAČÍME klade za cíl navrátit po­vědomí o moravsko-české zemské hranici, protiprávně zrušené v roce 1949. Čle­nům sdružení „Zemská hranica“ a odborné sekce Moravské národní obce „Moravská hranice“ se podařilo úředně vyjednat a fyzicky vztyčit první dvě informativní do­pravní značky označující místo, kde silnice překračuje moravskou zemskou hranici. Značky se nacházejí na katastru obce Kněževes a sousední Olešnice. Jedná se o his­torický úspěch. Snad brzy budou stát značky i na dalších místech zemské hra­nice.
Pokračovat ve čtení „VYZNAČÍME – Nová iniciativa Moravské národní obce“