ZEMSKÁ HRANICE S AUTOREM PETICE – Ing. PETREM ŠKVAŘILEM

Ing. Petr Škvařil, starosta obce Květná foto Svitavský deník

Moravský i český svět nedávno rozvířila skupina aktivistů, kteří na několika místech na silnici označili bílou linkou zemskou hranici opatřenou nápisy Čechy – Morava, za to jim hrozilo trestní stíhání.  Následné události vyvolaly nečekaný zájem a přivedly tento zajímavý případ do médií, kde se vyjadřovaly osobnosti veřejného života. Oslovili jsme člověka, který byl k jednomu z nakreslených hraničních „přechodů“ nejblíže, starostu obce Květná, pana Ing. Petra Škvařila. Hlavně jeho zásluhou se zvedla ve veřejnosti vlna podpory autorům čar na silnici. 

Pane starosto, stále se píše o nakreslené lince na silnici v místě, kudy vede historická hranice mezi Moravou a Čechami. Věděl jste, že se hranice nachází na katastru vaší obce? Měli o tom povědomost obyvatelé Květné?
Je pravdou, že občané žijící na Českomoravském pomezí mají velice dobrou povědomost o své historické hranici mezi Moravou a Čechami. Obyvatelům Květné je to známo, v devadesátých letech minulého století se zde umístily dva hraniční kameny. Je to pochopitelné, že lidé, kteří zde nežijí, tuto znalost nemají.

Výrazně jste se zastal dvou mužů, kteří hranici takto vyznačili, když jim za tento čin hrozilo trestní stíhání. Dokonce jste založil dvě petice za zastavení stíhání. Co vás k tomu vedlo?
Petici na zastavení stíhání dvou mužů, kteří namalovali čáry a nápisy na komunikaci mě vedla nesmyslnost postihu a úřední šikana. Myslím si, že stát by měl řešit například billboardy kolem silnic, kterých je velké množství a měly být odstraněny a dodnes nejsou. Zákony jsou stejné pro všechny, ale když vidím kolik zbytečných čar je na zrekonstruovaných komunikacích, tak to odpovědné pracovníky netrápí. V Poličce loni po rekonstrukci vedlo špatné vodorovné značení přímo na ostrůvek, který byl součástí přechodu pro chodce.

Vy sám žijete v Čechách, jste starostou české obce, máte nějaký osobní vztah k Moravě? Čím je pro vás Morava?
Já sám jsem se narodil na Moravě dokonce v Brně, ale můj děda pochází z Hané a já mám takový ten hanácký nátisk, ale nejsem žádný moravský nacionalista. Moje manželka je z Čech, takže žiji v česko-moravském rodinném svazku.

Má stará hranice nějaký smysl nebo je to bezvýznamný relikt minulosti?
Osobně si myslím, že je to velice důležitý kulturní odkaz naší společné minulosti. I když si to nechceme připustit, promlouvá i do dnešní doby.

Od politiků se občas dozvíme, že jsme přece všichni stejní, mluvíme stejným jazykem a takové věci jako stará hranice nás jenom rozdělují. Myslíte si to také, a že hranice narušuje naši jednotu?
Je škoda, že si v dnešní době moc nevážíme různých názorů, vždyť nás obohacují, ale zároveň je dobré vědět, že jednota v různosti byla nesmírně důležitá v každé době. Dnes jsou někteří politici, kteří umí politickou scénu ovládat vulgárním populismem a nacionalismem a ten nás rozděluje – ne hranice, která má oporu v historii.

Čechy jsou také překrásná země, ale nejsou tu jediné. ČR se skládá ze tří historických zemí, jak o tom mluví preambule naší ústavy, ale z médií slovo Morava neuslyšíte. Mnohými je to chápáno jako ignorace Moravy, ale také nedostatečnost vzdělávacího procesu. Jistě i to byl důvod, proč se na silnici objevily bílé čáry. Myslíte si, že by se to mělo změnit?
Bohužel v dnešní době upadají hodnoty našich předků. Je to sice obecná formulace, ale je to tak, Česká republika má tři historické země – Čechy, Moravu a Slezsko, ale to vnímání obyvatelstva je hodně slabé. Umím si představit, že by se to ve školách měly naučit děti už v raném věku. Bohužel ten úpadek hodnot je mnohem větší a nějaké čáry na silnici to nezastaví. Změna pohledu, jak se chováme k naší Zemi a hlavně co spoluvytvářelo naší minulost, kdy víra, pravda a poctivost něco znamenala. V dnešní době, když je někdo poctivý, tak to ve skutečnosti nikoho ani neosloví, ale mít dobré PR a přitom být dacanem, to lidi osloví – bohužel.

Vaše petice za těch pár hodin už podepsalo přes 500 lidí z celé republiky. Vnímáte to jako úspěch? Jako zastánce těch dvou hraničářů jste pro mnoho lidí svým způsobem hrdinou. Cítíte se tak?
Měli jsme k tisícovce podpisů, je to jistě úspěch, ale je to týmová práce. Nejdůležitější jsou skupiny lidí, které se dobře připravily s šablonami a barvou a celé to vlastně odstartovaly během jedné noci.

Pane starosto, přihlásil jste Květnou k iniciativě Moravské národní obce „Za vyvěšování moravské vlajky“. Ve státní svátek na Cyrila a Metoděje vyvěsíte na budově úřadu moravskou vlajku. Květná se tak stala jednou z mnoha obcí, ležících na historickém území Čech, které se hlásí k naší společné tisícileté historii, kultuře a tradicím. Za to a za Váš postoj ke „kauze hranice“ Vám patří naše úcta a upřímné poděkování.

Děkuji za Vaše odpovědi
Lenka Holaňová
místopředsedkyně Moravské národní obce z. s.

Budování hraničních kamenů 2008

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *