PAVEL VOŘÍŠEK: „Zážitky z expedice s Vámi chceme sdílet“

Devítičlenný tým čtyř cyklistů a čtyř členů realizačního týmu, složeného z filmového štábu a lidí starajících se o kontakt s veřejností, se 26. července 2013 vydává na svou cyklistickou expedici. Možná díky tomu, že se jedná o expedici, která vede ve stopách dějinných událostí, které Slovany vedly k jejich kulturnímu rozkvětu a polo­žení základů naší společnosti, tedy k prvním zákonům, vlastnímu slovanskému pís­mu (Hlaholici), výkladu křesťanství v našem jazyce, a v neposlední řadě i k jedné věci v té době nevídané, a to tomu, že byla staroslověnština schválena jako boho­služebný jazyk. Přitom stačilo velice málo a vše by bylo úplně jinak.
Pokračovat ve čtení „PAVEL VOŘÍŠEK: „Zážitky z expedice s Vámi chceme sdílet““