Výroční členská schůze Moravské národní obce z. s.

V pátek 2. 6. 2023 se v příjemném prostředí salonku restaurace Zámecká růže zámku Belcredi ve Staré Líšni sešli zástupci členské základny MNO z celé Moravy, včetně našeho člena žijícího v Čechách. Po prezenci a přivítání účastníků proběhlo schválení programu a volba komisí, tak jak to předepisuje zákon.

Pokračovat ve čtení „Výroční členská schůze Moravské národní obce z. s.“