SČÍTÁNÍ LIDU 2011 – ČSÚ zveřejnil předběžné výsledky

„Lidé se přestávají hlásit ke své národnosti, výjimku tvoří Moravané“, tak zní podtitulek zprávy předběžných výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Zatímco lidí, kteří se hlásí k české národnosti za poslední desetiletí v ČR ubývá: 9 249 777 (2001)6 732 104 (2011), výrazně přibylo obyvatel, kteří deklarovali národnost moravskou: 380 474 (2001 – tj. 3,8 %)522 474 (2011 — tj. 6,7 %). Desetiletý nárůst Moravanů tedy činí 37,32 %. Moravská národnost se tak stává opět druhou nejsilnější v ČR. Tradiční prohlášení Moravské národní obce k moravské národnosti naleznete zde, citováno v příloze.

 
   Přestože se jednalo o dobrovolnou otázku a 2,74 milionů obyvatel na ni neodpovědělo, ukazuje se, že i přes absenci výuky dějin Moravy na školách a politické neexistence země, není Moravanům osud rodné vlasti lhostejný. Nejsou to sice hodnoty jako v roce 1991, kdy moravskou národnost uvedlo 1 362 313 občanů, nicméně propast z roku 2001 je za námi, což je nesmírně pozitivní. Věříme, že do budoucna bude vzrůstající trend pokračovat. Kolik lidí se dále přihlásilo k moravskému jazyku jako mateřskému, není zatím známo. Definitivní výsledky sčítání lidu za ČR a kraje zveřejní ČSÚ až ve 3. čtvrtletí roku 2012 — za okresy, města a obce pak v 1. čtvrtletí roku 2013. Ve 2. pololetí 2013 bude vydán Statistický lexikon obcí a Atlas výsledků SLDB. Na přelomu let 2013 a 2014 předá ČSÚ data za Českou republiku Evropské komisi.
 

Kdo jsme my Moravané?

 
 
 

Deklarace Moravanů


 
My, moravští obyvatelé České republiky,
vědomi si zodpovědnosti vůči své zemi a svým moravským předkům,
považujeme za nutné reagovat na stálý asimilační tlak představitelů Českého státu,
který směřuje k úplné likvidaci a zapomnění moravských dějin, kultury a tradic.

 
Proto slavnostně prohlašujeme:
 
My, Moravané, jsme kulturně-historickým národem
se svými dějinami, kulturou a více než tisíciletou tradicí.
Jsme dědici a nositeli odkazu Velké Moravy.
Jsme potomci středověkého národa Moravanů,
který po tisíc let spravoval a rozvíjel Moravu jako svoji zemi a vlast.
 
Koncem 19. století, pod tlakem germanizace,
se naši slovanští předkové přiklonili k myšlence spojení s českým národem.
V dnešní Evropě však tato idea již zcela postrádá svůj původní smysl
a pro Moravany znamená jen ztrátu vlastní dějinné a kulturní identity.
 
My, Moravané, se hlásíme k modernímu občanskému společenství obyvatel Evropy.
Stejně jako Češi a ostatní národnosti a etnika České republiky,
máme i my právo být jeho rovnoprávnou součástí.
Pro zabránění naší úplné asimilace a zachování moravských dějin, kultury a tradic
žádáme naplnění našich ústavně zaručených práv realizováním těchto bodů:

 
• Oficiální uznání moravské národnosti
jako plnoprávné součásti občanské společnosti obyvatel České republiky.
 
• Zavedení výuky dějin Moravy do školních vzdělávacích programů.
 
• Navrácení samosprávy Moravy obnovou zákonodárného zastupitelského sboru
s působností v přirozených hranicích Moravy.

 
 
 
Moravská národní obec
Leden 2010

6 odpovědí na “SČÍTÁNÍ LIDU 2011 – ČSÚ zveřejnil předběžné výsledky”

  1. Blahopreji a dekuji MNO, ktera se velkou merou zaslouzila o tuto potesujici zpravu. Preji mnoho dalsich uspechu!

  2. Su strašně rád! Všecko by mohli vzat, ale ukazuje se, že našu vlast nedáme! Moravanky, Moravané, krásné svátky a všecko dobré do Nového roka.

  3. Veľa zdaru zo Slovenska prajem! Dúfam, že sa raz aj Vy – Moravania – dostanete po vyše tisíc rokoch k vlastnému štátu. Na margo asimilačnej tendencie Čechov by som spomenul nótu, ktorú zaslali české úrady slovenskému štatistickému úradu v roku 2001, pri sčítaní ľudu – požadovali aby bolo zo sčítacieho dotazníka, v kolónke národnosť, vymazaná možnosť „Moravská“….slovenské úrady sa podvolili a tak vraj u nás žije skoro 50.000 „Čechov“, hlavne na Záhorí…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *