BRNO – Den za Moravu 2013

Moravské slavnosti, pořádané každý rok na přelomu září a října Moravskou národní obcí, o. s., se konaly dne 5. října 2013 již poosmé pod tradičním názvem Den za Moravu. Letos poprvé zaštiťované hejtmanem Jihomoravského kraje, panem JUDr. Michalem Haškem. Moravské slavnosti umožňují setkání lidí se zájmem o Moravu, její historii, kulturu a tradice. Cílem těchto slavností je především připomenout významnou historii a tradice Moravy a posílit zájem veřejnosti o jejich poznávání. Také z tohoto důvodu jsou na slavnostech prezentovány folklorní soubory a pěvecké sbory, historická sdružení a soubory, které svými vystoupeními připomínají význam­né milníky moravské historie.

 
Foto: Adam Vašíček | 172 fotek
Foto: Martin Višňa | 91 fotek

 
     Dalším z cílů je i demonstrace myšlenky Moravské národní obce, že současné moderní moravské vlastenectví je otevřené a pozitivní. Je charakteristické láskou k vlasti a obhajobou společných hodnot. Odmítá nacionalismus jako relikt minulosti, nevymezuje se vůči druhým, ani neurčuje, kdo je Moravanem a kdo již ne.
Letošní Den za Moravu byl zahájen po deváté hodině ranní za slunečného, ale studeného a velmi větrného počasí, kdy se na Moravském náměstí začali scházet účastníci z celé Moravy s moravskými vlajkami, vlaječkami, odznaky i dalšími symboly. Přicházejícím na uvítanou zpíval mužácký sbor Lanštorfčané.
První část slavností tvořil tradiční Výroční pochod Moravanů městem Brnem, konaný jako vzpomínka na první písemnou zmínku o národu Moravanů z roku 822. Kolem dvou set účastníků průvodu vyšlo na svoji trasu v půl desáté. V jeho průběhu byly přihlížejícím předváděny ukázky lidového umění z Moravy. Velmi zaujala účast členů Řádu moravských rytí­řů svatého Rostislava a Kolumbána v řádových oděvech a členů 1. moravského pěšího pluku Kaiser. Bubeníci pluku Kaiser udávali i rytmus pochodu celého průvodu. Na náměstí Svobody bývá tato akce tradičně propojována se Slavnost­mi vína, které pořádá Úřad městské části Brno-střed. V letošním roce musel být z technických důvodů termín Dne za Moravu posunut, proto běžně zařazované pásmo pódiových vystoupení bylo nahrazeno vystoupením mužáckého sboru Lanštorfčané. Proti minulým ročníkům byla trasa průvodu zkrácena, což bylo i samotnými účastníky pozitivně přijato. Po celou dobu se průvod setkával s příznivými reakcemi Brňanů i návštěvníků Brna. Velmi zajímavá reakce byla u turistické výpravy z Francie, jejíž účastníci vytvořili na chodníků špalír a mohutně průvod zdravili.
Slavnostní průvod Brnem byl protkán historickými symboly Moravy a Moravanů. V čele průvodu byla nesena modrá vlajka s červenobíle šachovanou moravskou orlicí, tedy verze středověké markraběcí standarty, a zároveň současná verze nej­staršího moravského heraldického praporu. Ten odpovídá i původním heraldickým barvám moravského znaku, užívané­ho do roku 1462. Po stranách čela průvodu byly neseny dvě žluto-červené vlajky s moravskou orlicí — moderní typy moravských zemských praporů. Uprostřed žluto-červené vodorovné bikolory se nachází moravský zemský znak, červeno­žlutě šachovaná moravská orlice (podle privilegia z roku 1462) v modrém poli. Oba symboly, tj. zemské barvy (žlutá a červená) a polepšený zemský znak z roku 1462, byly odhlasovány slovanskými i německými poslanci na moravském zemském sněmu v roce 1848. Užívání této kombinace se na Moravě rozšířilo po roce 1968 a především po roce 1989. Dnes je tato varianta nejznáměj­ší a nejvíce používaná. I v průvodu tvořila větší, než-li 90 % zastoupení.
Druhou částí dne byl pietní akt a koncert v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí k 603. výročí zvolení Jošta Morav­ského římským králem. Po slavnostním položení květin k hrobu moravského markraběte a římského krále Jošta, následo­val před téměř zaplněným kostelem pěvecký koncert mužáckých sborů a vystoupení vzácného hosta, JUDr. Richarda hra­běte Belcredi. Podoba i atmosféra pietního aktu a koncertu byly všemi účastníky a hosty velmi dobře hodnoceny.
Třetí částí programu bylo Moravské fórum konané před budovou Místodržitelského paláce na Moravském náměstí. Moravské fórum bylo zahájeno zdravicemi zástupců hostů, vystoupením představitelů Moravské národní obce a četbou Deklarace Moravanů. Následovala oblíbená burza moravik a vystoupení pěveckých sborů, které doprovázela cimbálová skupina Musica Moravica. Moravské písně zněly až do třinácti hodin, kdy byla tato část slavností ukončena. V průběhu Moravského fóra se vytvářely neformální diskusní kroužky, řešící především otázky Moravy, její historie i budoucnosti, které jednaly jak na náměstí, tak, vzhledem k studenému větru, v přilehlých prostorách kavárny a restaurace, kde bylo pro účastníky zajištěno občerstvení.
Poslední, již komornější část Dne za Moravu určená pro fanoušky historie a architektury, byla komentovaná prohlídka architektonických památek moravské samosprávy. Ta byla zahájena ve tři čtvrtě na dvě u modelu města Brna na Morav­ském náměstí, kde byli účastníci stručně seznámení s historií Brna a upozorněni na funkci vedle stojícího Místodržitel­ského paláce v minulosti. Následovala cesta kolem budovy dnešního Ústavního soudu, původní Nové zemské sněmovny, sídla posledního Moravského parlamentu až k dnešní Nové radnici města Brna. V tomto areálu dřívějšího dominikánské­ho kláštera a Staré zemské sněmovny byly účastníkům, díky ochotě a vstřícnosti pana primátora Onderky, zpřístupněny prostory, kde se scházeli představitelé zemské samosprávy od 13. století až do Josefínských reforem. Nejvíce na účast­níky zapůsobil velký Sněmovní sál, dnešní sál Zastupitelstva města Brna, největší a nejkrásnější dochovaný profánní historický sál Moravy.
Moravské slavnosti 2013 lze považovat za velmi úspěšné, přestože utrpěly přesunem termínu a chladným, větrným poča­sím, které odradilo od účasti především rodiče s menšími dětmi. Den za Moravu se stává ojedinělou akcí na celé Moravě, ovšem nikoli pro svůj rozsah. Den za Moravu se nemůže a ani nechce rovnat okázalým komerčním Vinobraním, plných placených herců a zpěváků, ani podobným akcím pořádaným některými městy. Na rozdíl od nich má přirozenou přátelskou atmosféru a srdce dobrovolně zapojených účastníků. To poznaly a ocenily i stovky přihlížejících. Den za Moravu opět ukázal, že moravské vlastenectví je živé a na vzestupu. Potvrdil, že moravští vlastenci jsou slušní a kulti­vovaní lidé se zájmem o svoji zem, o její historii, kulturu i budoucnost. Dokáží kulturně bavit nejen sebe, ale i ostatní. Je dobré a potěšující, že si to pomalu začínají uvědomovat i někteří politici a novináři.
Všem organizátorům, účastníkům i spoustě dárců, bez jejichž příspěvku by slavnosti nebylo možné zorganizovat, patří poděkování.
 

 
 
 
 

Ing. Jaroslav Krábek

 

předseda Moravské národní obce

 
 
 

Jan Studeník a Nicol Durajová — čelo průvodu

Jedna odpověď na “BRNO – Den za Moravu 2013”

  1. Vynikající, důstojná reprezentace Moravské národní obce a Moravy. Nicolka a Honza v perfektním souladu, moc jim to slušelo, a samozřejmě skvělá reportáž.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *