BRNO – Votivní mše na památku blahoslaveného Karla Rakouského

Vážení přátelé, Sdružení monarchistů Brno, o. s., v součinnosti s římsko-katolickým farním úřadem v Brně na Petrově, Vás srdečně zvou na mši svatou k připomenutí a uctění památky JCKV (Jeho císařského a královského Veličenstva), blahoslaveného Karla I. (jako moravského markraběte Karla III.) Habsbursko-Lotrinského (* 1887; † 1922), posledního císaře rakouského, krále českého, markraběte moravského, etc. Mše svatá bude sloužena v diecézní katedrále svatých Petra a Pavla v Brně ve čtvrtek 24. října 2013 v 17.30 hodin. Mši bude celebrovat katedrální farář Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr. Srdečně budou vítáni zástupci zemských společenských a historických organizací a spolků, i široká, věřící veřejnost.

 
 
 

Pozvánka ke stažení
PDF |250 kB|

Pozvánka |2013|
Pozvánka |2013|

 
 
 
Je podivuhodné, že na počátku moravské státnosti (velkomoravského království) stojí svatý kníže Rostislav (846—870) a na jejím konci (tentokrát státnosti moravského markrabství) stojí opět blahoslavená osobnost, císař a markrabě Karel (1916—1918). Jeho manželka, císařovna a markraběnka Zita, zemřela pouhých 8 měsíců před sametovou revolucí roku 1989, v době, kdy opět vytryskla naděje obnovy státoprávního postavení Moravy. Během svého života se nikdy nepřestala modlit za svůj lid a má proto právo být považována za ctihodnou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *