OLOMOUC – Muzea se hlásí k odkazu moravských duchovních patronů

Iniciativa organizovaná letos již pátým rokem pod názvem „Za vyvěšování morav­ské vlajky“ je v plném proudu. Postupně jsou do přehledné interaktivní mapy, jež slouží k propagaci našich partnerských měst a obcí, vyznačovány nově zapojené radnice a obecní úřady. Prostřednictvím vyvěšení tradiční moravské vlajky neváhají svému okolí dát zřetelně najevo svoji hrdost na Moravu, její více než tisícileté tra­dice, bohatou historii a významné osobnosti. Tato občanská iniciativa však zahr­nuje ještě jednu svou neméně podstatnou část. Moravská národní obec zároveň oslovuje a vyzývá města, obce i další nezávislé památkové, umělecké a muzejní in­stituce, k otevření svých pamětihodností, expozic a výstav pro veřejnost.

 
     Buď zdarma nebo za zvýhodněné vstupné. To vše na počest moravských duchovních patronů a spolupatronů Evropy, svatých Cyrila (Konstantina) a Metoděje. Toto významné výročí si každoročně připomínáme ve státní svátek, dne 5. čer­vence. Myšlenkou této části iniciativy bylo přihlášení se ke kulturnímu odkazu moravských patronů a mnoha pokolením našich moravských předků. Také snaha o zvýšení zájmu našich obyvatel o poznání historie, kultury a tradic svého nej­bližšího regionu a Moravské země, v kontextu k celé České republice, Evropě a světu. Právě otevření těchto naučných vlastivědných expozic je pro širokou veřejnost dobrou možností k tomuto poznání.
     Ve čtvrtek 20. března 2014 vedla má cesta do hanácké metropole. Zde jsem coby regionální zmocněnec vlajkové iniciativy navštívil dvě významná olomoucká muzea, se žádostí o trvalou spolupráci těchto institucí s občanským sdruže­ním Moravská národní obec, při naplňování myšlenek a cílů této naší občanské iniciativy.
     Vážení přátelé, velmi mne těší, že Vám mohu oznámit dobré zprávy! Po přátelském informativním setkání s vedoucí oddělení marketingu a prezentace — tiskovou mluvčí, paní PhDr. Renátou Fifkovou, se k iniciativě Moravské národní obce připojuje a ve svátek moravských duchovních patronů a slovanských věrozvěstů, dne 5. července 2014, své expo­zice pro veřejnost zdarma otevře Vlastivědné muzeum.
 
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V OLOMOUCI | www.vmo.cz
 
Co zde uvidíte:
 
• můžete se zde seznámit s přírodními podmínkami s geologickými poměry našeho regionu
• prohlédnete si mnoho živočišných i botanických druhů, které často jen vzácně zahlédnete ve volné přírodě
• můžete se podrobně seznámit s dlouhou a bohatou historií města Olomouce a olomoucké univerzity
• uvidíte zde předměty denního života našich předků, přesvědčíte se o zvycích a způsobu jejich života
• seznámíte se s významnými osobnostmi, které za svého života byly pevně spjaty s regionem střední Moravy
 
Stálé expozice Vlastivědného muzea
 
Příroda Olomouckého kraje
Olomouc — patnáct století města
Olomoucká univerzita / Universitas Olomucensis
Od kolébky do hrobu
Galerie osobností Olomouckého kraje
Příběh kamene — expozice geologie, archeologie a lapidária
Ohrožené druhy rostlin
 
     Ve Vlastivědném muzeu naleznete ještě mnoho dalších zajímavostí a exponátů, které stojí za osobní návštěvu. O dalších akcích a výstavách konaných v prostorách Vlastivědného muzea se můžete informovat zde. Po krátkém jednání s vedoucím referátu komunikace a marketingu, tiskovým mluvčím — panem Mgr. Petrem Bieleszem se k iniciativě Mo­ravské národní obce připojuje a ve svátek moravských duchovních patronů a slovanských věrozvěstů, dne 5. července 2014, své expozice pro veřejnost zdarma otevře i Muzeum umění — Arcidiecézní muzeum.
 
MUZEUM UMĚNÍ — ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM | www.olmuart.cz/AMO
 
Co zde uvidíte:
 
• archeologické nálezy až šest tisíc let staré
• pestrou směsici uměleckých stylů od doby románské, přes gotiku a renesanci až po pozdní baroko a rokoko, klenotnici
• restaurovaný kočár z první poloviny 18. století, obrazárnu
• monstranci Zlaté slunce Moravy a mnoho dalších zajímavostí a uměleckých děl
• stálá expozice Arcidiecézního muzea je příznačně nazvána „Ke slávě a chvále / 1000 let duchovní kultury na Moravě“
 
Více informací o stálé expozici najdete zde
 
Ke slávě a chvále / 1000 let duchovní kultury na Moravě
Olomoucká obrazárna III. / Středoevropské malířství 16. — 18. století z olomouckých sbírek | Stálá expozice
Románský biskupský palác Jindřicha Zdíka
 
     Kromě stálé expozice v prostorách muzea probíhají další dočasné výstavy uměleckých děl a historických pamětihod­ností. Sám mohu všem zájemcům o gotické umění doporučit například nyní probíhající výstavu, kterou jsem měl mož­nost navštívit.
 
Gotické Madony na lvu | Splendor et Virtus Reginae Coeli (13. 2. — 11. 5. 2014)
 
     Arcidiecézní muzeum na svých internetových stránkách také veřejnosti připomíná události spojené s loňským 1150. výročím příchodu sv. Cyrila a Metoděje k nám na Moravu. Více zde. S oběma muzei byla navíc dohodnuta dlouhodobá spolupráce při propagaci kulturních hodnot, historie a tradic Moravy. Také naše oblastní sdružení MNO Haná jistě zařadí návštěvu těchto muzeí do programu některé z pravidelných vlastivědných vycházek. Závěrem chci představitelům vede­ní a všem vědeckým a organizačním pracovníkům obou muzeí poděkovat za vstřícné jednání. Především za jejich přínos při vzdělávání a kultivaci naší konzumním životem postižené společnosti.
 

Velmi si Vaší spolupráce vážíme.

Stanislav Blažek

 

předseda oblastního sdružení MNO Haná

 

regionální zmocněnec vlajkové iniciativy

 
 
 
FOTOGALERIE
 

Budova Vlastivědného muzea v Olomouci

 
Ve vstupní hale Vlastivědného muzea

 
Vlastivědné muzeum v Olomouci — Dětská kostra nalezená při archeologickém průzkumu v prostorách muzea

 
Arcidiecézní muzeum v Olomouci — celý areál muzea

 
Arcidiecézní muzeum v Olomouci — vstupní brána

 
Arcidiecézní muzeum — nádvoří

 
Kaple sv. Barbory pochází už z počátku 12. století

 
Vstupní hala Arcidiecézního muzea

 
Expozice Arcidiecézního muzea — Gotické madony na lvu

 
Expozice Arcidiecézního muzea — Gotické madony na lvu — TRŮNÍCÍ MADONA Z NISY

 
Expozice Arcidiecézního muzea — Gotické madony na lvu — MADONA NA LVU Z KOSTELA SV. MATĚJE VE VRATISLAVI
Zlaté slunce Moravy

 
Rekonstruovaný kočár olomouckých arcibiskupů

Jedna odpověď na “OLOMOUC – Muzea se hlásí k odkazu moravských duchovních patronů”

  1. Rád bych ke článku dodal, že Muzeum umění v Olomouci otevírá ve státní svátek dne 5. července své expozice automaticky zdarma pro veřejnost již mnoho let. Muzeum umění se tak hrdě hlásilo k odkazu slovanských věrozvěstů, moravských duchovních patronů a spolupatronů Evropy dávno před zahájením iniciativy organizované Moravskou národní obcí. Této skutečnosti si jako příznivci historie,kultury a tradic Moravy velmi vážíme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *