UNIČOV – Hrdé moravské město

Letošní už pátý ročník vlajkové iniciativy organizované naším občanským sdruže­ním Moravská národní obec pod názvem „Za vyvěšování moravské vlajky“ se naplno rozjel. Postupně nám svoji podporu a pokračování spolupráce vyjadřují starostky a starostové ze všech koutů naší země Moravy. Těší mne, že také letos se velmi pozitivně vyvíjí tato nadstranická občanská iniciativa v našem regionu střední a severozápadní Moravy. Dobře je to patrné z přehledné interaktivní mapy, která slouží k propagaci našich partnerských měst a obcí. Velkou zásluhu na této skuteč­nosti mají především přirozená centra jednotlivých mikroregionů, z nichž vychází pro naše úsilí velká podpora. Jedním z těchto center je také město Uničov.

 
     Před pěti lety jsem trochu nesměle navštívil tehdy ještě pana místostarostu města Uničov, Mgr. Dalibora Horáka, který mne tehdy velmi přátelsky uvítal ve své kanceláři úřadu. Vysvětlil jsem záměry a cíle nově organizované občanské iniciativy a předal mu písemné dokumenty vztahující se k výzvě. Pan místostarosta na nejbližším zasedání prezentoval tento návrh v radě města a ta rozhodla o zapojení Uničova do iniciativy Moravské národní obce. Uničov tak byl vůbec jedním z prvních měst, které se neváhalo k iniciativě připojit. Z pana místostarosty se po komunálních volbách stal pan starosta a naše spolupráce se čím dál více prohlubovala. Moravská vlajka začala být vyvěšována ve všechna výročí spojená s historií Moravy. V roce 2011 město Uničov po mé žádosti u pana starosty poprvé reagovalo na výzvu Moravské národní obce a vedle vyvěšení moravské vlajky dne 5. července volně zpřístupnilo na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje i muzejní expozice, které jsou v majetku města.
 
     Vážení přátelé, velmi mne těší, že Vám mohu sdělit příznivou informaci. Město Uničov bude také letos velkou oporou našeho občanského sdružení a námi organizované vlajkové iniciativy. Kromě pravidelného vyvěšování moravské vlajky ve všechna významná moravská výročí se již tradičně zapíše mezi ta města, která ve svátek moravských duchovních patronů a spolupatronů Evropy, dne 5. července 2014, zpřístupní veškeré své muzejní expozice pro veřejnost, a to za snížené vstupné.
 
1) Šatlava | muzeum vězeňství, Příční 205
2) Muzeum U Vodní branky, Olomoucká 322
3) Expozice k dějinám řádu minoritů, Haškova 217
4) Muzeum baroka, Kostelní náměstí 153
5) Uničovská radnice | půdní expozice a radniční věž, Masarykovo náměstí 1
 
     V minulosti královské město Uničov si v loňském roce připomínalo 800. výročí svého založení. K tomuto tématu se na internetových stránkách města píše: „Uničov byl založen kolem roku 1213 moravským markrabětem Vladislavem Jindři­chem, což v roce 1223 potvrdil jeho bratr a král Přemysl Otakar I. Uničov má nejstarší městskou listinu na území Čech a Moravy. Privilegia města, jež přijalo tzv. právo magdeburské, dále rozšířil roku 1234 panovník o právo mílové, soudu, hrdelní, ale zejména právo horní. S Uničovem se počítalo jako se střediskem těžby rud a drahých kovů…“ O krásách tohoto překrásného, na historické stavební památky bohatého města, se můžete přesvědčit z přiložených fotografií.
 
     Závěrem bych rád poděkoval panu starostovi města Uničov, Mgr. Daliboru Horákovi, představitelům městské rady i zastupitelstva, za dobrou vůli a podporu našeho sdružení při plnění myšlenek a cílů iniciativy „Za vyvěšování moravské vlajky“. Vážení představitelé samosprávy města Uničov, velmi si Vaší spolupráce vážíme.
 

 
 
 
 

Stanislav Blažek

 

předseda oblastního sdružení MNO Haná

 

regionální zmocněnec vlajkové iniciativy

 
 
 

Medelská brána — byla jedna ze vstupních bran do opevněného města

 
Průchod Medelskou bránou a kostel Nanebevzetí Panny Marie

 
Masarykovo náměstí s radniční budovou a Mariánským sloupem

 
Kašna s Neptunem a radnice, která pochází z druhé poloviny 14. nebo z počátku 15. století

 
Mariánský sloup — jeden z nejvýznamnějších moravských mariánských sloupů. Podnět k jeho vybudování dal uničovský děkan Ondřej Richter a uničovské bratrstvo Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého.
Při rekonstrukci Masarykova náměstí byly nalezeny základy pranýře — nástroje středověkého práva.

 
Kašna s orlem

 
Dům moravských stavů — dnes jedna z budov městského úřadu

 
Plastika historického jádra Uničova

 
Černý orel — znak Uničova

 
Hudební síň (v pozadí)

 
Muzeum U Vodní branky

 
Bývalá šatlava — Muzeum vězeňství a průhled z uličky na náměstí

 
Vstupní portál a věž kostela Nanebevzetí Panny Marie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *