DLOUHÁ LOUČKA – Žehnání hasičského praporu

V sobotu 13. června 2015 se v obci Dlouhá Loučka (okres Olomouc) konala slavnost věnovaná 140. výročí založení místního Sboru dobrovolných hasičů. Na tyto oslavy přijeli členové hasičských sborů z mnoha okolních obcí a také zástupci profesionální hasičské jednotky města Uničova. Pozvání starosty, pana Ladislava Koláčka, přijal také hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil. Úvodní část oslav obstaral slav­nostní průvod směrovaný od hasičské zbrojnice přes téměř celou obec až do zámec­kého parku, kde následně probíhal hlavní program. Čelo průvodu zdobil nově poří­zený hasičský prapor společně s překrásnou žluto-červenou vlajkou naší rodné země Moravy.

     Za doprovodu dechové hudby průvod došel až do cílového prostoru před pódiem v místním zámeckém parku. Zde nejprve promluvil pan starosta, který v krátkosti připomenul zásluhy hasičského sboru pro rozvoj obce a její kulturní a společenský život. Význam práce dobrovolných hasičů vyzvedl ve své řeči také hejtman, pan Rozbořil. Tato část pro­gramu vyvrcholila slavnostním aktem žehnání nového hasičského praporu, na kterém je kromě erbu místního sboru vyobrazena také postava patrona všech hasičů sv. Floriána. Tohoto slavnostního aktu se zhostil správce místní farnosti Mgr. Pavel Hödl. Pan farář nejprve přečetl několik vět z Bible, vedl několik proseb k Bohu a nakonec tento honosný sym­bol dlouholoučských hasičů požehnal. Slavnostní program pokračoval předáním upomínkových předmětů zasloužilým čle­nům z řad dobrovolných hasičů. Následně k poslechu a tanci zahrála dechová hudba, kterou vystřídal místní rodák, kyta­rista a zpěvák Libor Geier. Závěrečnou hudební zábavu obstarala skupina Formule. O atmosféře těchto oslav se můžete přesvědčit z krátkého videozáznamu.
 

Stanislav Blažek

 

předseda regionu MNO Haná

 
 
 

Jedna odpověď na “DLOUHÁ LOUČKA – Žehnání hasičského praporu”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *