BRNO – Pozvánka na Den za Moravu

Spolek Moravská národní obec pořádá, při příležitosti výročí 1193 let od první pí­semné zmínky o Moravanech, 605 let od zvolení moravského markraběte Jošta řím­ským králem a 30 let od vzniku spolku, tradiční Den za Moravu.
Jubilejní 10. ročník se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, za účasti představitelů moravské aristokracie a německy mluvících Moravanů. Moderuje Petra Eliášová.
Akce se uskuteční v sobotu 3. října 2015 v Brně. Sraz v 10.00 hodin na Morav­ském náměstí u kostela sv. Tomáše. Událost najdete také na facebooku.

 
 
VYSTOUPÍ
 
Cimbálová muzika Musica Moravica z Valtic
Národopisný soubor Orelská chasa vod Pozořic
Slovácké sdružení Lanštorfčané z Ladné
Stárky z Újezda u Brna
Československá společnost vojenské historie Brno — 1. Moravský pěší pluk „Kaiser“
Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana
Tělocvičná jednota Sokol Telnice
 
 
PROGRAM
 
10.00 — 11.00 hodin
Pietní shromáždění u hrobu markraběte Jošta v kostele sv. Tomáše
 
11.00 — 12.30 hodin
Výroční průvod Moravanů centrem města
 
12.30 — 13.00 hodin
Moravské fórum a burza moravik před Místodržitelským palácem
 
 
PARTNEŘI
 
Jihomoravský kraj
Český rozhlas Brno
Moravský patriot
Měřicí technika Morava
Rok smíření | Jahr der Versöhnung
 
 
PLAKÁT
 
Plakát ke stažení: PDF (2,66 MB).
 
 

 
 
1193 let
První písemná zmínka o Moravanech
 
     První písemná zmínka o Moravanech pochází z Letopisů království Franků (Annales regni Francorum). K roku 822 je uvedeno, že římský král a císař Ludvík I. Pobožný (778—840) se vydal po podzimním lovu přes řeku Rýn, aby přezimoval na královském dvoře ve Frankfurtu nad Mohanem. Zde shromáždil obecný sněm, aby s velmoži projednal záležitosti ohledně všech východních částí svého království. „Na tom sněmu vyslechl vyslance všech východních Slovanů, to jest Obodritů, Srbů, Veletů, Čechů, Moravanů, Prae­denecentů a v Panonii sídlících Avarů, kteří k němu byli posláni s dary.“ Zápis do kroniky pravděpodobně učinil pařížský biskup a opat Hildvin ze Saint-Denis (775—840). V latinském znění: „In quo conventu omnium orientalium Sclavorum, id est Abodritorum, Soraborum, Wilzorum, Beheimorum, Marvanorum, Praedenecentorum, et in Pannonia residentium Abarum legationes cum muneribus ad se directas audivit.“
 
605 let
Zvolení moravského markraběte Jošta řím­ským králem
 
     Po 588 letech se město Frankfurt opět zapsalo do moravských dějin. Dne 1. října 1410 byl v kostele sv. Bartoloměje ve Frankfurtu nad Mohanem zvolen římských králem Jošt Lucemburský (1354—1411), markrabě moravský, říšský gene­rální vikář v Itálii, markrabě braniborský a říšský kurfiřt. Jošt byl neobyčejně vzdělaným panovníkem, schopným finan­čníkem a obratným politikem. Byl považován za nejschopnějšího člena lucemburské dynastie své doby. Jošt vládl z brněnského Špilberku Svaté říši římské jen krátce. Za tři měsíce náhle zemřel a byl pohřben v kostele sv. Tomáše v Brně — rodovém pohřebišti moravských Lucemburků. Bohužel nestačil podniknout korunovační cestu do Říma, kde se mohl stát císařem. Jošt byl posledním samo­statným vládcem Moravy. „Jošt, markrabě moravský a zvolený král římský.“ V latinském znění: „Jodocus, marchio Moraviae et electus rex Romanorum.“
 
30 let
Vznik spolku Moravská národní obec
 
     V polovině roku 1985 se rozhodlo několik mladých Brňanů založit Klub přátel Moravy, ve kterém by vyvíjeli osvětovou činnost na podporu práv Moravy a moravanství. V roce 1990 byly přijaty stanovy, klub se stal občanským sdružením a byl přejmenován na Moravskou národní obec. Náplní činnosti sdružení je propagace historie, kultury a tradic Moravy, včet­ně pořádání vlastivědných výletů, setkávání a rozličných iniciativ. V těchto akcích členy podporuje přes 1000 měst a obcí, včetně Jihomoravského hejtmanství, desítky kulturních a sportovních institucí nebo jednotlivců. Během let se členská základna rozrostla natolik, že dnes má obec po celé Moravě síť regionálních a místních sdružení. V roce 2015 proběhla přeregistrace občanského sdružení na zapsaný spolek. Mezi oficiální partnerské organizace Moravské národní obce patří: Akademické pěvecké sdružení Moravan, Morava krásna zem, Nakladatelství Jota, Přístaviště „U Jezu“ a Sdružení umělců Moravy a Slezska.
 
 
A Day for Moravia
Free admission
 
     The 10th annual edition of the festival with extended cultural programme is a cultural non-political event in support of Moravia as a land. The program is currently being shaped and finalized. It will have a similar direction as in previous years. Brno and Moravia will be presented as tolerant and multicultural subjects. Negotiations are currently in progress concerning the participation of German-speaking Moravians. In the church spoke in 2014 Count Jan Podstatzky, in 2013 Count Richard Belcredi and in 2012 Count Hugo Mensdorf-Pouilly.

7 odpovědí na “BRNO – Pozvánka na Den za Moravu”

  1. za svrchovaný český stát to si děláš srandu ? Raději za svrchovanou Moravu !

  2. Zkrátka akci zemských Moravanů, vystřídá akce českých nacionalistů povětšinou z Moravy. Neřekl bych, že akce přímo nesouvisí, spíš bych řekl, že má opačný charakter, než Den za Moravu.

  3. Opačný charakter akce mají, přímou souvislost hledám marně !

  4. Bohužel většina lidi jsou přesvědčeni Češi… Připadá mi ale, ze někteří si nejsou schopni uvědomit, co se v Evropě děje!

  5. 80-85% lidí je proti přijímání imigrantů, což mi nepřipadá tak málo. Co se týká češství tak žijeme v těžkém centralizmu ,kdy dochází skrze media k vymývání mozků. Morava nutně potřebuje svoje noviny alespoň internetové ( jednu dobu fungovaly ), a změní se to. Stačí projít různá df na kterých stále více lidí volá po moravské samosprávě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *